13/07/2020 واقعی قبلی
03:30 PM
GB
BoE Gov Bailey Speech
14/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
GB
موازنه تجاری MAY £0.31B
06:00 AM
GB
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز MAY -44%
06:00 AM
GB
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY -24.4%
06:00 AM
GB
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY -20.3%
06:00 AM
GB
GDP 3-Month Avg MAY -10.4%
06:00 AM
GB
تغییرات سالیانه تولید MAY -28.5%
06:00 AM
GB
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه MAY -24.5%
06:00 AM
GB
تراز تجاری کالا MAY £-7.49B
06:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه تولید ناخالص داخلی MAY -20.4%
06:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه تولید MAY -24.3%
01:00 PM
GB
NIESR Monthly GDP Tracker Q2 -17.6%
15/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
GB
نرخ تورم (سالانه) JUN 0.5%
06:00 AM
GB
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0%
06:00 AM
GB
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JUN 1.2%
06:00 AM
GB
PPI Core Output MoM JUN 0%
06:00 AM
GB
PPI Core Output YoY JUN 0.6%
06:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه خروجی PPI JUN -0.3%
06:00 AM
GB
تغییرات سالیانه خروجی PPI JUN -1.4%
06:00 AM
GB
تغییرات سالیانه شاخص قیمت خرده فروشی JUN 1%
06:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت خرده فروشی JUN -0.1%
06:00 AM
GB
تغییرات سالیانه ورودی PPI JUN -10%
06:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه ورودی PPI JUN 0.3%
06:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم JUN 0%
08:00 AM
GB
BoE Tenreyro Speech
16/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
GB
تغییر تعداد مدعیان بیکاری JUN 528.9K
06:00 AM
GB
تغییر اشتغال APR 6K
06:00 AM
GB
نرخ بیکاری MAY 3.9%
06:00 AM
GB
متوسط درآمد بدون مزایا MAY 1.7%
06:00 AM
GB
متوسط درآمد با مزایا MAY 1%
11:15 AM
GB
BoE Gov Bailey Speech
11:01 PM
GB
Gfk Consumer Confidence Flash JUL -30
21/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
GB
استقراض خالص بخش دولتی JUN £-54.5B
09:45 AM
GB
مزایده 30 ساله خزانه داری 0.668%
23/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
GB
صفحه اول خوشبینی CBI کسب و کار Q3 -87
10:00 AM
GB
سفارشات روند صنعتی موسسه CBI JUL -58
24/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN 12%
06:00 AM
GB
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN -13.1%
06:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا سوخت JUN 10.2%
06:00 AM
GB
تغییرات سالیانه خرده فروشی به استثنا سوخت JUN -9.8%
08:30 AM
GB
Markit/CIPS Manufacturing PMI Flash JUL 50.1
08:30 AM
GB
Markit/CIPS UK Services PMI Flash JUL 47.1
08:30 AM
GB
Markit/CIPS Composite PMI Flash JUL 47.7
27/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
GB
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB) JUL -37
29/07/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
اعتبارات مصرف کننده بانک انگلیس (BoE) JUN £-4.597B
08:30 AM
GB
وام رهنی JUN £1.22B
08:30 AM
GB
میزان قبول وام های رهنی JUN 9.3K
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خالص پرداخت وام به افراد JUN £-3.4B
30/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
GB
Car Production YoY JUN -95.4%
31/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
GB
تغییرات سالیانه قیمت مسکن در سراسر کشور JUL -0.1%
06:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن در سراسر کشور JUL -1.4%
11:01 PM
GB
اطمینان مصرف کننده گروه GFK JUL
03/08/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
Markit/CIPS Manufacturing PMI Final JUL 50.1
05/08/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
GB
فروش خودرو جدید (سالانه) JUL -34.9%
08:30 AM
GB
Markit/CIPS UK Services PMI Final JUL 47.1
08:30 AM
GB
Markit/CIPS Composite PMI Final JUL 47.7


انگلستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

انگلستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.