04/03/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
GB
فروش خودرو جدید (سالانه) FEB -35.5% -39.5%
09:30 AM
GB
پی ام آی ساخت و ساز FEB 53.3 49.2
10:45 AM
GB
مزایده Obligacion ده ساله 0.868% 0.441%
05/03/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن Halifax FEB -0.3%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه شاخص قیمت مسکن Halifax FEB 5.4%
12/03/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
GB
موازنه تجاری JAN £-6.2B
07:00 AM
GB
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN -3.3%
07:00 AM
GB
تولیدات صنعتی (ماهانه) JAN 0.2%
07:00 AM
GB
GDP 3-Month Avg JAN 1%
07:00 AM
GB
تغییرات سالیانه تولید JAN -2.5%
07:00 AM
GB
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز JAN -3.9%
07:00 AM
GB
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه JAN -6.5%
07:00 AM
GB
تراز تجاری کالا JAN £-14.315B
07:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه تولید ناخالص داخلی JAN 1.2%
07:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه تولید JAN 0.3%
02:00 PM
GB
NIESR Monthly GDP Tracker FEB -2.5%
18/03/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
GB
اعلام نرخ بهره بانک انگلیس (BoE)
12:00 PM
GB
BoE MPC رای دادن برش
12:00 PM
GB
BoE MPC Vote Unchanged
12:00 PM
GB
رای گیری کمیته سیاست گذاری پولی بانک انگلیس
12:00 PM
GB
صورت جلسه نشت MPC
12:00 PM
GB
افزایش ذخیره پولی- بانک انگلیس
19/03/2021 واقعی قبلی
12:01 AM
GB
اطمینان مصرف کننده گروه GFK MAR -23
09:30 AM
GB
استقراض خالص بخش دولتی FEB £-8.75B
23/03/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
GB
تغییر تعداد مدعیان بیکاری FEB -20K
07:00 AM
GB
تغییر اشتغال DEC
07:00 AM
GB
نرخ بیکاری JAN 5.1%
07:00 AM
GB
متوسط درآمد با مزایا JAN 4.7%
07:00 AM
GB
متوسط درآمد بدون مزایا JAN 4.1%
10:45 AM
GB
مزایده 30 ساله خزانه داری 1.302%
24/03/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
GB
نرخ تورم (سالانه) FEB 0.7%
07:00 AM
GB
نرخ تورم (ماهانه) FEB -0.2%
07:00 AM
GB
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم FEB 1.4%
07:00 AM
GB
PPI Core Output YoY FEB 1.4%
07:00 AM
GB
PPI Core Output MoM FEB 0.3%
07:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه ورودی PPI FEB 0.7%
07:00 AM
GB
تغییرات سالیانه ورودی PPI FEB 1.3%
07:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم FEB -0.5%
07:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه خروجی PPI FEB 0.4%
07:00 AM
GB
تغییرات سالیانه خروجی PPI FEB -0.2%
07:00 AM
GB
تغییرات سالیانه شاخص قیمت خرده فروشی FEB 1.4%
07:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت خرده فروشی FEB -0.3%
09:30 AM
GB
Markit/CIPS Manufacturing PMI Flash MAR 55.1
09:30 AM
GB
Markit/CIPS UK Services PMI Flash MAR 49.5
09:30 AM
GB
Markit/CIPS Composite PMI Flash MAR
11:00 AM
GB
سفارشات روند صنعتی موسسه CBI MAR -24
25/03/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
GB
Car Production YoY FEB -27.3%
11:00 AM
GB
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB) MAR -45
26/03/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB -8.2%
07:00 AM
GB
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB -5.9%
07:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا سوخت FEB -8.8%
07:00 AM
GB
تغییرات سالیانه خرده فروشی به استثنا سوخت FEB -3.8%
29/03/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
اعتبارات مصرف کننده بانک انگلیس (BoE) FEB £-2.392B
08:30 AM
GB
وام رهنی FEB £5.2B
08:30 AM
GB
میزان قبول وام های رهنی FEB 99K
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خالص پرداخت وام به افراد FEB £2.8B


انگلستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

انگلستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.