20/05/2019 واقعی قبلی
04:30 PM
GB
BoE Broadbent Speech
21/05/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
BoE Inflation Report Hearings
10:00 AM
GB
سفارشات روند صنعتی موسسه CBI MAY -10 -5
03:00 PM
GB
PM May Statement on New Brexit Deal
22/05/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم APR 0.2%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم APR 1.8%
08:30 AM
GB
PPI Core Output YoY APR 2.2%
08:30 AM
GB
PPI Core Output MoM APR 0%
08:30 AM
GB
استقراض خالص بخش دولتی APR £-0.84B
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه ورودی PPI APR 3.7%
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه ورودی PPI APR -0.2%
08:30 AM
GB
نرخ تورم (سالانه) APR 1.9%
08:30 AM
GB
نرخ تورم (ماهانه) APR 0.2%
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خروجی PPI APR 0.3%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه خروجی PPI APR 2.4%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه شاخص قیمت خرده فروشی APR 2.4%
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت خرده فروشی APR 0%
24/05/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا سوخت APR 1.2%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه خرده فروشی به استثنا سوخت APR 6.2%
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خرده فروشی APR 1.1%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR 6.7%
09:15 AM
GB
BoE Woods Speech
10:00 AM
GB
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB) MAY 13
28/05/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
UK Finance Mortgage Approvals APR 39.980K
30/05/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
GB
تغییرات سالیانه قیمت مسکن در سراسر کشور MAY 0.9%
06:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن در سراسر کشور MAY 0.4%
11:01 PM
GB
اطمینان مصرف کننده گروه GFK MAY -13
31/05/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
اعتبارات مصرف کننده بانک انگلیس (BoE) APR £0.549B
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خالص پرداخت وام به افراد APR £4.7B
08:30 AM
GB
وام رهنی APR £4.12B
08:30 AM
GB
میزان قبول وام های رهنی APR 62.341K
03/06/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
پی ام آی توليد Markit/CIPS MAY 53.1
04/06/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
پی ام آی ساخت و ساز MAY 50.5
09:45 AM
GB
مزایده 5 ساله خزانه داری 0.849%
05/06/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
GB
فروش خودرو جدید (سالانه) MAY -4.1%
08:30 AM
GB
پی ام آی ساخت و ساز Markit/CIPS UK MAY 50.4
07/06/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن Halifax MAY 1.1%
07:30 AM
GB
تغییرات سالیانه شاخص قیمت مسکن Halifax MAY 5.0%
10/06/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
موازنه تجاری APR £-5.408B
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه تولید ناخالص داخلی APR -0.1%
08:30 AM
GB
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه APR 1.9%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه سفارشات ساخت و ساز Q1 -10.5%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز APR 3.2%
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه تولید APR 0.9%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR 1.3%
08:30 AM
GB
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR 0.7%
08:30 AM
GB
GDP 3-Month Avg APR 0.5%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه تولید APR 2.6%
01:00 PM
GB
NIESR Monthly GDP Tracker MAY 0.4%
11/06/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
تغییر تعداد مدعیان بیکاری MAY 24.7K
08:30 AM
GB
تغییر اشتغال MAR
08:30 AM
GB
نرخ بیکاری APR 3.8%
08:30 AM
GB
متوسط درآمد بدون مزایا APR 3.3%
08:30 AM
GB
متوسط درآمد با مزایا APR 3.2%


انگلستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

انگلستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.