18/09/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
نرخ تورم (سالانه) AUG 1.7% 2.1%
08:30 AM
GB
نرخ تورم (ماهانه) AUG 0.4% 0%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه ورودی PPI AUG -0.8% 0.9% ®
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه ورودی PPI AUG -0.1% 0.6% ®
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم AUG 0.4% 0.1%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم AUG 1.5% 1.9%
08:30 AM
GB
PPI Core Output MoM AUG 0.2% 0.4%
08:30 AM
GB
PPI Core Output YoY AUG 2% 2%
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خروجی PPI AUG -0.1% 0.3%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه خروجی PPI AUG 1.6% 1.9% ®
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه شاخص قیمت خرده فروشی AUG 2.6% 2.8%
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت خرده فروشی AUG 0.8% 0%
19/09/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG -0.2% 0.4% ®
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 2.7% 3.4% ®
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا سوخت AUG -0.3% 0.4% ®
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه خرده فروشی به استثنا سوخت AUG 2.2% 3.1% ®
11:00 AM
GB
افزایش ذخیره پولی- بانک انگلیس £435B
11:00 AM
GB
صورت جلسه نشت MPC
11:00 AM
GB
اعلام نرخ بهره بانک انگلیس (BoE) 0.75%
11:00 AM
GB
BoE MPC رای دادن برش 0/9
11:00 AM
GB
BoE MPC Vote Unchanged 9/9
11:00 AM
GB
رای گیری کمیته سیاست گذاری پولی بانک انگلیس 0/9
20/09/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
GB
بولتن سه ماهه بانک انگلیس
23/09/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
GB
سفارشات روند صنعتی موسسه CBI SEP -13
24/09/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
استقراض خالص بخش دولتی AUG £1.97B
25/09/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
UK Finance Mortgage Approvals AUG 43.342K
10:00 AM
GB
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB) SEP -49
27/09/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
GB
تغییرات سالیانه قیمت مسکن در سراسر کشور SEP 0.6%
06:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن در سراسر کشور SEP 0%
29/09/2019 واقعی قبلی
11:01 PM
GB
اطمینان مصرف کننده گروه GFK SEP -14
30/09/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q2 0.5%
08:30 AM
GB
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q2 1.8%
08:30 AM
GB
وام رهنی AUG £4.61B
08:30 AM
GB
میزان قبول وام های رهنی AUG 67.31K
08:30 AM
GB
سرمایه گذاری تجاری QoQ نهایی Q2 0.4%
08:30 AM
GB
سرمایه گذاری بازرگانی (سالانه) نهایی Q2 -1.5%
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خالص پرداخت وام به افراد AUG £5.5B
08:30 AM
GB
اعتبارات مصرف کننده بانک انگلیس (BoE) AUG £0.897B
08:30 AM
GB
حساب جاری Q2 £-30B
01/10/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
پی ام آی توليد Markit/CIPS SEP 47.4
02/10/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
پی ام آی ساخت و ساز SEP 45
08:30 AM
GB
جلسه FPC BoE
03/10/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
پی ام آی ساخت و ساز Markit/CIPS UK SEP 50.6
04/10/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
GB
فروش خودرو جدید (سالانه) SEP -1.6%
07/10/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن Halifax SEP 0.3%
07:30 AM
GB
تغییرات سالیانه شاخص قیمت مسکن Halifax SEP 1.8%
08/10/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
Labour Productivity QoQ Final Q2 -0.6%
09/10/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
بیانیه FPC BoE
10/10/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
موازنه تجاری AUG £-0.219B
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه تولید ناخالص داخلی AUG 0.3%
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه تولید AUG 0.3%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز AUG 0.3%
08:30 AM
GB
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه AUG 1%
08:30 AM
GB
تراز تجاری کالا AUG £-9.14B
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG -0.9%
08:30 AM
GB
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG 0.1%
08:30 AM
GB
GDP 3-Month Avg AUG 0.0%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه تولید AUG -0.6%
01:00 PM
GB
NIESR Monthly GDP Tracker Q3
15/10/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
تغییر تعداد مدعیان بیکاری SEP 28.2K
08:30 AM
GB
تغییر اشتغال JUL 31K
08:30 AM
GB
BoE FPC دقیقه
08:30 AM
GB
نرخ بیکاری AUG 3.8%
08:30 AM
GB
متوسط درآمد بدون مزایا AUG 3.8%
08:30 AM
GB
متوسط درآمد با مزایا AUG 4%


انگلستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

انگلستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.