22/09/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
GB
سفارشات روند صنعتی موسسه CBI SEP -44
23/09/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
Markit/CIPS Manufacturing PMI Flash SEP 55.2
08:30 AM
GB
Markit/CIPS UK Services PMI Flash SEP 58.8
08:30 AM
GB
Markit/CIPS Composite PMI Flash SEP 59.1
24/09/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
GB
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB) SEP -6
02:00 PM
GB
BoE Gov Bailey Speech
11:01 PM
GB
اطمینان مصرف کننده گروه GFK SEP -27
25/09/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
GB
استقراض خالص بخش دولتی AUG £-25.9B
08:00 AM
GB
Car Production YoY AUG -20.8%
29/09/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
اعتبارات مصرف کننده بانک انگلیس (BoE) AUG £1.2B
08:30 AM
GB
وام رهنی AUG £2.7B
08:30 AM
GB
میزان قبول وام های رهنی AUG 66.3K
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خالص پرداخت وام به افراد AUG £3.9B
30/09/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
GB
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q2 -2.2%
06:00 AM
GB
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q2 -1.7%
06:00 AM
GB
تغییرات سالیانه قیمت مسکن در سراسر کشور SEP 3.7%
06:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن در سراسر کشور SEP 2%
06:00 AM
GB
سرمایه گذاری تجاری QoQ نهایی Q2 -0.3%
06:00 AM
GB
سرمایه گذاری بازرگانی (سالانه) نهایی Q2 0.8%
06:00 AM
GB
حساب جاری Q2 £-21.1B
08:30 AM
GB
جلسه FPC BoE
01/10/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
Markit/CIPS Manufacturing PMI Final SEP 55.2
05/10/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
GB
فروش خودرو جدید (سالانه) SEP -5.8%
08:30 AM
GB
Markit/CIPS UK Services PMI Final SEP 58.8
08:30 AM
GB
Markit/CIPS Composite PMI Final SEP 59.1
06/10/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
پی ام آی ساخت و ساز SEP 54.6
07/10/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
GB
Labour Productivity QoQ Final Q2 -1.3%
07:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن Halifax SEP 1.6%
07:30 AM
GB
تغییرات سالیانه شاخص قیمت مسکن Halifax SEP 5.2%
08/10/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
بیانیه FPC BoE
09/10/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
GB
موازنه تجاری AUG £1.1B
06:00 AM
GB
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز AUG -12.8%
06:00 AM
GB
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG -7.8%
06:00 AM
GB
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG 5.2%
06:00 AM
GB
GDP 3-Month Avg AUG
06:00 AM
GB
تغییرات سالیانه تولید AUG -9.4%
06:00 AM
GB
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه AUG -11.7%
06:00 AM
GB
تراز تجاری کالا AUG £-8.63B
06:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه تولید ناخالص داخلی AUG 6.6%
06:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه تولید AUG 6.3%
01:00 PM
GB
NIESR Monthly GDP Tracker Q3 7%
13/10/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
GB
تغییر تعداد مدعیان بیکاری SEP 73.7K
06:00 AM
GB
تغییر اشتغال JUL -12K
06:00 AM
GB
نرخ بیکاری AUG 4.1%
06:00 AM
GB
متوسط درآمد بدون مزایا AUG 0.2%
06:00 AM
GB
متوسط درآمد با مزایا AUG -1%


انگلستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

انگلستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.