19/11/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
GB
سفارشات روند صنعتی موسسه CBI NOV -26 -37
21/11/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
GB
استقراض خالص بخش دولتی OCT £-8.52B
22/11/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
GB
Markit/CIPS Manufacturing PMI Flash NOV 49.6
09:30 AM
GB
Markit/CIPS UK Services PMI Flash NOV 50.0
25/11/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
GB
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB) NOV -10
26/11/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
GB
UK Finance Mortgage Approvals OCT 42.31K
29/11/2019 واقعی قبلی
12:01 AM
GB
اطمینان مصرف کننده گروه GFK NOV -14
07:00 AM
GB
تغییرات سالیانه قیمت مسکن در سراسر کشور NOV 0.4%
07:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن در سراسر کشور NOV 0.2%
09:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه خالص پرداخت وام به افراد OCT £4.6B
09:30 AM
GB
اعتبارات مصرف کننده بانک انگلیس (BoE) OCT £0.828B
09:30 AM
GB
وام رهنی OCT £3.85B
09:30 AM
GB
میزان قبول وام های رهنی OCT 65.92K
02/12/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
GB
Markit/CIPS Manufacturing PMI Final NOV 49.6
03/12/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
GB
پی ام آی ساخت و ساز NOV 44.2
09:30 AM
GB
جلسه FPC BoE
04/12/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
GB
Markit/CIPS UK Services PMI Final NOV 50.0
05/12/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
GB
فروش خودرو جدید (سالانه) NOV -6.7%
06/12/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن Halifax NOV -0.1%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه شاخص قیمت مسکن Halifax NOV 0.9%
10/12/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
GB
موازنه تجاری OCT
09:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه تولید ناخالص داخلی OCT -0.1%
09:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه تولید OCT -0.4%
09:30 AM
GB
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز OCT 0.5%
09:30 AM
GB
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه OCT 0.9%
09:30 AM
GB
تراز تجاری کالا OCT
09:30 AM
GB
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT -1.4%
09:30 AM
GB
تولیدات صنعتی (ماهانه) OCT -0.3%
09:30 AM
GB
GDP 3-Month Avg OCT 0.3%
09:30 AM
GB
تغییرات سالیانه تولید OCT -1.8%
09:30 AM
GB
تغییرات سالیانه سفارشات ساخت و ساز Q3 -4.7%
10:30 AM
GB
بانک مرکزی انگلیس گزارش ثبات مالی
02:00 PM
GB
NIESR Monthly GDP Tracker NOV 0.1%


انگلستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

انگلستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.