03/12/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
GB
Markit/CIPS UK Services PMI Final NOV 47.6 51.4
09:30 AM
GB
Markit/CIPS Composite PMI Final NOV 49.0 52.1
04/12/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
GB
فروش خودرو جدید (سالانه) NOV -27.4% -1.6%
09:30 AM
GB
پی ام آی ساخت و ساز NOV 54.7 53.1
07/12/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
GB
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن Halifax NOV 0.3%
08:30 AM
GB
تغییرات سالیانه شاخص قیمت مسکن Halifax NOV 7.5%
09/12/2020 واقعی قبلی
05:00 PM
GB
BoE FPC Record
05:00 PM
GB
بانک مرکزی انگلیس گزارش ثبات مالی
10/12/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
GB
موازنه تجاری OCT £0.6B
07:00 AM
GB
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز OCT -10%
07:00 AM
GB
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT -6.3%
07:00 AM
GB
تولیدات صنعتی (ماهانه) OCT 0.5%
07:00 AM
GB
GDP 3-Month Avg OCT 15.5%
07:00 AM
GB
تغییرات سالیانه تولید OCT -7.9%
07:00 AM
GB
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه OCT -8.4%
07:00 AM
GB
تراز تجاری کالا OCT £-9.35B
07:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه تولید ناخالص داخلی OCT 1.1%
07:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه تولید OCT 0.2%
02:00 PM
GB
NIESR Monthly GDP Tracker NOV 10.2%
15/12/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
GB
تغییر تعداد مدعیان بیکاری NOV -29.8K
07:00 AM
GB
تغییر اشتغال SEP -164K
07:00 AM
GB
نرخ بیکاری OCT 4.8%
07:00 AM
GB
متوسط درآمد بدون مزایا OCT 1.9%
07:00 AM
GB
متوسط درآمد با مزایا OCT 1.3%
16/12/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
GB
نرخ تورم (سالانه) NOV 0.7%
07:00 AM
GB
نرخ تورم (ماهانه) NOV 0%
07:00 AM
GB
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم NOV 1.5%
07:00 AM
GB
PPI Core Output YoY NOV 0.5%
07:00 AM
GB
PPI Core Output MoM NOV 0.2%
07:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه خروجی PPI NOV 0.0%
07:00 AM
GB
تغییرات سالیانه خروجی PPI NOV -1.4%
07:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت خرده فروشی NOV 0%
07:00 AM
GB
تغییرات سالیانه شاخص قیمت خرده فروشی NOV 1.3%
07:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه ورودی PPI NOV 0.2%
07:00 AM
GB
تغییرات سالیانه ورودی PPI NOV -1.3%
07:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم NOV 0.2%
09:30 AM
GB
Markit/CIPS Manufacturing PMI Flash DEC
09:30 AM
GB
Markit/CIPS UK Services PMI Flash DEC 47.6
09:30 AM
GB
Markit/CIPS Composite PMI Flash DEC 49.0
17/12/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
GB
اعلام نرخ بهره بانک انگلیس (BoE) 0.1%
12:00 PM
GB
افزایش ذخیره پولی- بانک انگلیس £875B
12:00 PM
GB
صورت جلسه نشت MPC
12:00 PM
GB
رای گیری کمیته سیاست گذاری پولی بانک انگلیس
12:00 PM
GB
BoE MPC Vote Unchanged
12:00 PM
GB
BoE MPC رای دادن برش
18/12/2020 واقعی قبلی
12:01 AM
GB
اطمینان مصرف کننده گروه GFK DEC -33
07:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه خرده فروشی NOV 1.2%
07:00 AM
GB
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV 5.8%
07:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا سوخت NOV 1.3%
07:00 AM
GB
تغییرات سالیانه خرده فروشی به استثنا سوخت NOV 7.8%
11:00 AM
GB
سفارشات روند صنعتی موسسه CBI DEC -40
21/12/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
GB
معاملات توزیعی بانک مرکزی امریکا (CB) DEC -25
22/12/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
GB
حساب جاری Q3 £-2.8B
07:00 AM
GB
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q3 -19.8%
07:00 AM
GB
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q3 -21.5%
07:00 AM
GB
سرمایه گذاری تجاری QoQ نهایی Q3 -26.5%
07:00 AM
GB
سرمایه گذاری بازرگانی (سالانه) نهایی Q3 -26.1%
07:00 AM
GB
استقراض خالص بخش دولتی NOV £-22.3B
23/12/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
GB
Car Production YoY NOV -18.2%
28/12/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
GB
تغییرات سالیانه قیمت مسکن در سراسر کشور DEC 6.5%
07:00 AM
GB
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن در سراسر کشور DEC 0.9%


انگلستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

انگلستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.