ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - انگلستان - پست های خالی شغلی.


Ok
width
height
United Kingdom Job Vacancies

انگلستان کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 3.80 3.80 12.00 3.40 در صد [+]
افراد شاغل 32934.00 32901.00 32934.00 23630.00 هزار [+]
افراد بیکار 1234.50 1229.00 3090.00 422.60 هزار [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 8544.00 8564.00 8704.00 5995.00 هزار [+]
استخدام تمام وقت 24357.00 24238.00 24357.00 19136.00 هزار [+]
نرخ اشتغال 76.30 76.20 76.30 65.60 در صد [+]
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 5.50 2.60 142.80 -98.50 هزار [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 79.50 79.40 79.50 74.10 در صد [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 0.90 1.00 4.30 0.90 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 11.20 11.40 22.30 9.70 در صد [+]
هزینه های کار 109.40 108.90 109.40 20.90 امتیاز [+]
بهره وری 101.60 101.30 101.60 42.40 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 805.00 798.00 861.00 432.00 هزار [+]
دستمزد 544.00 543.00 544.00 300.00 GBP / هفته [+]
دستمزد در تولید 622.00 621.00 622.00 356.00 GBP / هفته [+]
رشد دستمزد 2.90 3.20 6.70 -2.70 در صد [+]
حداقل دستمزد 8.21 7.83 8.21 5.05 GBP / ساعت [+]
جمعیت 66.19 65.81 66.19 52.20 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 65.50 65.00 65.50 60.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 65.50 65.00 65.50 65.00 [+]
هزینه زندگی خانواده 1300.00 1230.00 1300.00 1180.00 GBP / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 895.00 850.00 900.00 785.00 GBP / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2330.00 2110.00 2460.00 2110.00 GBP / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1320.00 1180.00 1320.00 1180.00 GBP / ماه [+]
میانگین ساعات کار در هفته 32.00 32.20 33.50 31.30 ساعت ها [+]
تغییر اشتغال 180.00 208.00 311.00 -279.00 هزار [+]
[+]