کشور گذشته قبلی
ایالات متحده -16.7 -14.9
کانادا -14.9 -1.7
انگلستان -14.8 -2.4
سنگاپور -13.9 -0.3
برزیل -13.4 -5.9
ژاپن -12.6 -3.1
عربستان سعودی -11.2 -4.5
هند -9.4 -4.6
آرژانتین -8.5 -3.8
استرالیا -7.8 -4.3
ایتالیا -7.2 -9.6
اسپانیا -6.9 -10.3
فرانسه -6.5 -8.9
کره جنوبی -6.1 -2.6
آفریقای جنوبی -5.7 -10
منطقه یورو -5.1 -7.1
اندونزی -4.65 -6.5
مکزیک -4.6 -1.6
چین -3.7 -2.8
آلمان -3.7 -4.3
ترکیه -2.7 -3.5
هلند -2.5 -3.7
سوئیس -0.7 -3
روسیه 0.8 -4


بودجه دولت - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.