کشور گذشته قبلی
چین 2089800.00 2019-03
هند 237936.00 2019-03
ایران 958339.00 2017-03
ژاپن 677024.00 2019-01
مالزی 37201.00 2019-02
کره شمالی 0.30 2017-12
کره جنوبی 4114913.00 2017-12
تایوان 19429.00 2019-03
تایلند 179595.00 2019-01


- تولید خودرو - آسیا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی