کشور گذشته قبلی
چین 1491400.00 2019-05
هند 217200.00 2019-05
ایران 955923.00 2019-03
ژاپن 780165.00 2019-03
مالزی 48877.00 2019-04
کره شمالی 0.30 2017-12
کره جنوبی 4028834.00 2018-12
تایوان 20851.00 2019-04
تایلند 198821.00 2019-03


- تولید خودرو - آسیا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی