کشور گذشته قبلی
آرژانتین 29227.00 2019-03
برزیل 240546.00 2019-03
مکزیک 346.87 2019-03
ایالات متحده 2.46 2019-03


- تولید خودرو - امریکا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی