کشور گذشته قبلی
آرژانتین 30280.00 2019-05
برزیل 275700.00 2019-05
مکزیک 349.63 2019-05
ایالات متحده 2.56 2019-05


- تولید خودرو - امریکا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی