قیمت سهام
25.05
تغییر روزانه
5.96%
سالیانه
-44.43%

قیمت روز سال
FAURECIA 25.05 1.41 5.96% -44.43%

قیمت روز سال
FR40 6375 76.31 1.21% -0.94%