قیمت سهام
1,705.00
تغییر روزانه
11.22%
سالیانه
-17.27%

قیمت روز سال
Arkema 91.20 -0.30 -0.33% -17.91%
Akzo Nobel 69.98 1.10 1.60% -34.81%
Altri 5.69 0.05 0.89% 8.91%
Boliden 339.45 -4.00 -1.16% 1.18%
CRH PLC 38.25 0.32 0.84% -14.92%
DSM 145.95 1.70 1.18% -17.84%
Ence Energia y Celulosa SA 3.62 0.05 1.40% 36.94%
Givaudan 3,368.00 9.00 0.27% -26.72%
HeidelbergCement 50.88 0 0% -33.63%
International Paper 44.51 0.71 1.62% -24.84%
Metsa Board Oyj 8.88 0.14 1.60% -4.31%
Outokumpu 4.27 -0.07 -1.52% -28.70%
Navigator 4.12 0.03 0.73% 33.61%
Sappi Ltd 5,239.00 53.00 1.02% 27.31%
Svenska Cellulosa Aktiebolaget 152.20 3.00 2.01% -8.59%
Semapa 14.50 0 0% 24.57%
Sika AG 243.40 -2.90 -1.18% -26.60%
Smurfit Kappa Group 37.85 0.36 0.96% -22.88%
Ds Smith 294.80 1.50 0.51% -32.49%
SSAB 51.74 -0.18 -0.35% -2.74%
Stora Enso 15.63 0.14 0.87% -8.12%
UPM 34.11 0.71 2.13% -2.68%
WESTROCK 42.86 0.89 2.12% -16.32%

قیمت روز سال
GB100 7501 34.98 0.47% 3.91%