قیمت روز سال
Altri 5.36 -0.06 -1.11% 25.41%
Boliden 342.20 6.40 1.91% 43.42%
Croda International 8,272.00 -46.00 -0.55% 45.69%
Ence Energia y Celulosa SA 2.75 -0.09 -3.03% 2.38%
Fresnillo 819.40 13.00 1.61% -32.20%
Huhtamäki 44.67 0.08 0.18% 17.21%
Kaz Minerals 849.60 0.60 0.07% 104.62%
Kemira 14.31 0.10 0.70% 20.56%
Lenzing 108.40 -2.20 -1.99% 177.95%
Metsa Board Oyj 9.50 -0.29 -2.91% 45.82%
Mayr Melnhof Karton AG 180.60 0.40 0.22% 37.44%
Mondi 2,006.00 0 0% 43.90%
Munksjo Oyj 17.90 0 0% 31.04%
Navigator 3.12 0.03 0.97% 44.62%
Sappi Ltd 4,241.00 126.00 3.06% 44.74%
Svenska Cellulosa Aktiebolaget 159.10 -0.30 -0.19% 48.28%
Semapa 11.40 -0.26 -2.23% 48.24%
Smurfit Kappa Group 47.45 -0.87 -1.80% -98.15%
Ds Smith 427.60 -0.90 -0.21% 58.90%
Sonae Industria 1.14 0 0% 71.69%
Stora Enso 16.90 0.14 0.81% 56.36%
Titan Cement International SA 16.30 0.10 0.62% 45.54%
UPM 34.61 0.03 0.09% 47.84%

قیمت روز سال
Stockholm 2384 2.30 0.10% 38.59%