قیمت سهام
39.38
تغییر روزانه
2.10%
سالیانه
-12.49%

قیمت روز سال
Buzzi Unicem 18.04 0.08 0.45% -20.35%
Corticeira Amorim 10.38 -0.06 -0.57% -11.28%
Finnair Oyj 0.42 -0.002 -0.38% -36.15%
Fortum 11.55 0.55 5.00% -52.65%
Kemira 12.73 0.18 1.43% -11.90%
Lassila & Tikanoja 11.62 -0.12 -1.02% -22.22%
Metsa Board Oyj 8.88 0.14 1.60% -4.31%
Mayr Melnhof Karton AG 159.00 0.80 0.51% -12.83%
Neste 49.53 0.12 0.24% -1.26%
Svenska Cellulosa Aktiebolaget 152.20 3.00 2.01% -8.59%
Ds Smith 294.80 1.50 0.51% -32.49%
Stora Enso 15.63 0.14 0.87% -8.12%
Nokian Tyres plc 11.40 0.17 1.47% -66.08%
UPM 34.11 0.71 2.13% -2.68%
Wienerberger 24.74 0.42 1.73% -29.80%

قیمت روز سال
Helsinki 11085 -2.40 -0.02% -16.22%
Helsinki 25 4868 -5.64 -0.12% -14.89%