قیمت سهام
10.38
تغییر روزانه
-0.57%
سالیانه
-11.28%

قیمت روز سال
Acerinox 9.59 0.01 0.08% -18.63%
Altri 5.69 0.05 0.89% 8.91%
Corticeira Amorim 10.38 -0.06 -0.57% -11.28%
Ence Energia y Celulosa SA 3.62 0.05 1.40% 36.94%
Huhtamäki 39.38 0.81 2.10% -12.49%
Jeronimo Martins 22.42 -0.08 -0.36% 27.79%
Mayr Melnhof Karton AG 159.00 0.80 0.51% -12.83%
Navigator 4.12 0.03 0.73% 33.61%
Semapa 14.50 0 0% 24.57%
Smurfit Kappa Group PLC 37.85 0.36 0.96% -22.88%
Ds Smith 294.80 1.50 0.51% -32.49%
Sonae 1.04 0.001 0.10% 17.94%
Vista Alegre 0.78 -0.01 -0.64% -21.72%

قیمت روز سال
PSI 20 6168 -71.48 -1.15% 18.13%
PSI Geral 4809 -66.30 -1.36% 23.84%