ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - پرتغال - بازار سهام.

Ok
width
height
Portugal Stock Market (PSI20)

قیمت روز سال
PSI Geral 3435 47.72 1.41% 3.54%
PSI 20 4628 57.61 1.26% -10.80%
قیمت روز سال
Galp 9.72 -0.10 -1.00% -34.65%
EDP 4.51 0.07 1.65% 22.01%
Jeronimo Martins 14.17 0.23 1.61% -4.09%
EDP Renovaveis 17.50 0.42 2.46% 75.18%
BCP 0.12 0.003 2.43% -40.29%
Navigator 2.44 0.03 1.33% -31.17%
NOS 3.12 -0.08 -2.38% -37.19%
Sonae 0.67 0.02 3.45% -26.62%
Altri 4.41 -0.06 -1.34% -22.15%
REN 2.31 0.04 1.77% -16.64%
Corticeira Amorim 10.38 0.14 1.37% -3.35%
Semapa 8.88 0.10 1.14% -35.37%
Mota Engil 1.46 0.02 1.25% -24.99%
CTT 2.51 0.10 4.15% -19.08%
Ibersol 4.65 0.20 4.49% -37.16%
F Ramada Investimentos 3.66 0.10 2.81% -40.00%
Pharol 0.11 -0.001 -0.54% 2.02%
Novabase 3.27 -0.02 -0.61% 15.96%