ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - پرتغال - بازار سهام.

Ok
width
height
Portugal Stock Market (PSI20)

قیمت روز سال
PSI Geral 3285 34.18 1.05% 3.79%
PSI 20 4476 24.25 0.54% -13.14%
قیمت روز سال
Galp 10.69 0.07 0.61% -20.76%
EDP 4.56 0.03 0.66% 34.92%
Jeronimo Martins 15.28 0.46 3.07% 6.67%
EDP Renovaveis 13.40 0.24 1.82% 47.58%
BCP 0.11 -0.001 -1.19% -61.60%
Navigator 2.15 -0.02 -0.83% -33.11%
NOS 3.57 -0.01 -0.39% -36.89%
Sonae 0.65 -0.003 -0.46% -24.25%
Altri 4.25 -0.02 -0.51% -28.24%
REN 2.51 0.05 1.83% 0.80%
Corticeira Amorim 10.08 0.04 0.40% 0.60%
Semapa 8.17 -0.05 -0.61% -35.67%
Mota Engil 1.23 0.02 1.83% -34.96%
CTT 2.22 -0.02 -0.67% 10.01%
Ibersol 5.82 -0.56 -8.78% -28.33%
F Ramada Investimentos 3.60 -0.06 -1.64% -48.72%
Sonae Capital 0.53 0.002 0.38% -28.76%
Pharol 0.10 -0.001 -0.59% -33.33%