ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - پرتغال - بازار سهام.

Ok
width
height
Portugal Stock Market (PSI20)

قیمت روز سال
PSI Geral 3016 -9.76 -0.32% -5.09%
PSI 20 4035 -13.72 -0.34% -17.75%
قیمت روز سال
Galp 7.99 0.01 0.15% -40.96%
EDP 4.13 -0.03 -0.67% 16.36%
Jeronimo Martins 13.69 -0.04 -0.29% -11.42%
EDP Renovaveis 13.76 -0.10 -0.72% 38.99%
BCP 0.08 -0.002 -2.18% -56.10%
NOS 2.95 -0.01 -0.41% -40.28%
Sonae 0.57 -0.004 -0.61% -32.46%
Altri 3.84 -0.01 -0.36% -35.80%
REN 2.37 -0.01 -0.42% -7.60%
Mota Engil 1.06 -0.04 -3.28% -41.53%
CTT 2.36 -0.02 -0.84% 21.15%
Navigator 2.11 -0.05 -2.14% -33.23%
Corticeira Amorim 10.50 0 0% 4.79%
Semapa 7.31 -0.20 -2.66% -36.76%
Ibersol 5.00 -0.14 -2.72% -38.12%
F Ramada Investimentos 3.25 -0.04 -1.22% -46.01%
Sonae Capital 0.70 0.002 0.29% 16.23%
Pharol 0.11 -0.0004 -0.36% 4.38%