پرتغال - جمعیت

Portugal Population
width
height

پرتغال کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 6.70 7.90 17.50 3.70 در صد [+]
افراد شاغل 4844.70 4799.00 5007.40 4215.20 هزار [+]
افراد بیکار 330.20 364.00 927.70 174.60 هزار [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 507.30 516.90 678.90 507.30 هزار [+]
استخدام تمام وقت 4366.80 4289.80 4516.50 3725.70 هزار [+]
نرخ اشتغال 55.10 54.30 59.20 48.80 در صد [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 59.00 58.90 62.50 58.10 در صد [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 3.70 3.80 9.40 1.40 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 19.60 20.80 41.30 11.10 در صد [+]
هزینه های کار 95.50 106.90 112.50 63.20 نقاط شاخص [+]
پست های خالی شغلی 12393.00 12857.00 17645.00 1083.00 [+]
دستمزد 1144.61 1138.73 1144.61 809.34 EUR / ماه [+]
رشد دستمزد 7.10 5.50 7.80 -10.10 در صد [+]
دستمزد در تولید 118.54 107.50 140.15 85.38 نقاط شاخص [+]
حداقل دستمزد 676.67 649.83 676.67 356.72 EUR / ماه [+]
جمعیت 10.29 10.31 10.57 8.62 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 66.33 66.25 66.33 65.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 66.33 66.25 66.33 65.00 [+]
تغییر نرخ بیکاری -17779.00 -25840.00 35638.00 -31613.00 [+]
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 615.00 644.00 675.00 615.00 EUR / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1360.00 1320.00 1400.00 1320.00 EUR / ماه [+]
بهره وری 98.80 102.80 111.50 78.00 نقاط شاخص [+]
هزینه زندگی خانواده 870.00 835.00 910.00 835.00 EUR / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 595.00 555.00 595.00 555.00 EUR / ماه [+]
تغییر اشتغال 1.00 0.70 1.20 -3.00 در صد [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - پرتغال - جمعیت.