ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - پرتغال - بهره وری.

Ok
width
height
Portugal Productivity

پرتغال کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 6.70 6.70 17.50 3.70 در صد [+]
افراد شاغل 4811.60 4818.60 5007.40 4215.20 هزار [+]
افراد بیکار 353.80 374.10 927.70 174.60 هزار [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 485.10 500.10 678.90 485.10 هزار [+]
استخدام تمام وقت 4380.80 4407.60 4516.50 3725.70 هزار [+]
نرخ اشتغال 54.70 55.30 59.20 48.80 در صد [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 58.60 59.30 62.50 58.10 در صد [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 2.80 2.80 9.40 1.40 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 19.50 19.50 41.40 11.10 در صد [+]
هزینه های کار 110.60 97.80 112.50 63.20 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 3142.00 7622.00 17645.00 1083.00 [+]
دستمزد 1188.06 1170.63 1188.06 809.34 EUR / ماه [+]
دستمزد در تولید 110.31 108.41 149.34 85.00 امتیاز [+]
رشد دستمزد 1.70 5.90 8.50 -10.10 در صد [+]
حداقل دستمزد 740.83 700.00 740.83 356.72 EUR / ماه [+]
جمعیت 10.28 10.29 10.57 8.62 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 66.42 66.42 66.42 65.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 66.42 66.42 66.42 65.00 [+]
تغییر نرخ بیکاری 28199.00 -4996.00 35638.00 -31613.00 [+]
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 659.00 626.00 687.00 626.00 EUR / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1430.00 1340.00 1430.00 1340.00 EUR / ماه [+]
بهره وری 103.80 103.50 103.80 77.80 امتیاز [+]
هزینه زندگی خانواده 990.00 960.00 990.00 800.00 EUR / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 670.00 650.00 670.00 505.00 EUR / ماه [+]
تغییر اشتغال 0.00 0.30 1.30 -3.00 در صد [+]
[+]