20/08/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
PT
PPI MoM JUL -0.5%
10:00 AM
PT
PPI YoY JUL -0.2%
21/08/2019 واقعی قبلی
10:30 AM
PT
Current Account JUN €-1564M
29/08/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
PT
Business Confidence AUG 2.3
08:30 AM
PT
Consumer Confidence AUG -8
30/08/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
PT
Inflation Rate YoY Prel AUG -0.3%
08:30 AM
PT
Inflation Rate MoM Prel AUG -1.3%
10:00 AM
PT
GDP Growth Rate QoQ Final Q2 0.5%
10:00 AM
PT
GDP Growth Rate YoY Final Q2 1.8%
10:00 AM
PT
Industrial Production YoY JUL -5.8%
10:00 AM
PT
Industrial Production MoM JUL -4.5%
10:00 AM
PT
Retail Sales MoM JUL -0.9%
10:00 AM
PT
Retail Sales YoY JUL 4.5%
09/09/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
PT
Balance of Trade JUL €-1833M
11/09/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
PT
Inflation Rate YoY Final AUG -0.3%
10:00 AM
PT
Inflation Rate MoM Final AUG -1.3%


پرتغال - تقویم - شاخص های اقتصادی

پرتغال - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.