17/10/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
PT
تغییرات ماهیانه PPI SEP -0.5%
10:00 AM
PT
PPI (سالانه) SEP -1.1%
10:30 AM
PT
حساب جاری AUG €649M
30/10/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
PT
اطمینان کسب و کار OCT 2.2
09:30 AM
PT
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT -7.1
11:00 AM
PT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -4.8%
11:00 AM
PT
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP -1%
11:00 AM
PT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP 1.1%
11:00 AM
PT
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 5.1%
31/10/2019 واقعی قبلی
09:30 AM
PT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی OCT -0.1%
09:30 AM
PT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی OCT 1.1%
07/11/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
PT
نرخ بیکاری Q3 6.3%
08/11/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
PT
موازنه تجاری SEP €-1638M


پرتغال - تقویم - شاخص های اقتصادی

پرتغال - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.