ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - پرتغال - هزینه های کار.

Ok
width
height
Portugal Unit Labour Costs

پرتغال کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 7.80 5.60 17.50 3.70 در صد [+]
افراد شاغل 4761.80 4737.40 5007.40 4215.20 هزار [+]
افراد بیکار 396.50 406.80 927.70 174.60 هزار [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 485.20 456.10 678.90 456.10 هزار [+]
استخدام تمام وقت 4314.60 4275.10 4516.50 3725.70 هزار [+]
نرخ اشتغال 53.90 53.20 59.20 48.80 در صد [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 58.40 56.30 62.50 56.30 در صد [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 1.70 2.50 9.40 1.40 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 24.00 26.30 41.40 11.10 در صد [+]
هزینه های کار 118.10 99.20 118.10 62.10 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 11456.00 11806.00 17645.00 1083.00 [+]
دستمزد 1188.06 1170.63 1188.06 809.34 EUR / ماه [+]
دستمزد در تولید 107.50 122.76 149.34 85.00 امتیاز [+]
رشد دستمزد -7.50 -9.00 8.50 -12.80 در صد [+]
حداقل دستمزد 740.83 740.83 740.83 356.72 EUR / ماه [+]
جمعیت 10.28 10.29 10.57 8.62 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 66.42 66.42 66.42 65.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 66.42 66.42 66.42 65.00 [+]
تغییر نرخ بیکاری -6620.00 843.00 48562.00 -31613.00 [+]
بهره وری 113.00 104.20 113.00 77.80 امتیاز [+]
تغییر اشتغال -3.40 -0.50 1.30 -3.40 در صد [+]
[+]