بازارها گذشته مرجع
پول 1.1 2019-11
بازار سهام 5276 2019-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.34 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2019-06
نرخ بیکاری 6.1 2019-09
نرخ تورم 0 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-10
نرخ بهره 0 2019-10
موازنه تجاری -1802 2019-09
حساب جاری 1492 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 122 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
اطمینان کسب و کار 2.1 2019-10
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.2 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.4 2019-09
نرخ مالیات شرکت 21 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2019-06
تولید ناخالص داخلی 238 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 46715 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8688 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 23738 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28688 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 827 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1753 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5601 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8784 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3421 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1237 2019-06
تولید ناخالص ملی 52460 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.1 2019-09
افراد شاغل 4873 2019-09
افراد بیکار 344 2019-09
استخدام تمام وقت 4458 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 490 2019-09
نرخ اشتغال 55.8 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 59.5 2019-09
نرخ بیکاری بلند مدت 2.9 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 19.4 2019-09
هزینه های کار 104 2019-06
پست های خالی شغلی 12286 2019-09
دستمزد 1171 2018-10
حداقل دستمزد 700 2019-09
رشد دستمزد 5.6 2019-08
دستمزد در تولید 107 2019-09
جمعیت 10.29 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66.42 2019-12
سن بازنشستگی مردان 66.42 2019-12
تغییر اشتغال -0.6 2019-06
هزینه زندگی خانواده 990 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 670 2018-12
بهره وری 103 2019-06
تغییر نرخ بیکاری -3048 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1430 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 659 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-09
اندازه اصل تورم 0.2 2019-09
CPI مسکن آب و برق 108 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-09
تورم مواد غذایی -0.11 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.2 2019-06
قیمت تولید 103 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده -1.8 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-10
نرخ بهره بین بانکی -0.4 2019-10
عرضه پول M0 27855 2019-09
عرضه پول M1 142178 2019-08
عرضه پول M2 235009 2019-08
ترازنامه بانک 368193 2019-08
ذخایر ارزی 22226 2019-10
وام به بخش خصوصی 69499 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 111986 2019-09
میزان رشد وام 0.3 2019-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 248 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1802 2019-09
حساب جاری 1492 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.1 2018-12
صادرات 4960 2019-09
واردات 6762 2019-09
بدهی خارجی 417357 2019-06
گردش سرمایه 1333 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 760 2019-08
حواله 302 2019-08
درآمد گردشگری 4270 2019-08
ذخایر طلا 383 2019-12
شاخص تروریسم 0 2017-12
ورود توریست 6134309 2019-08
فروش اسلحه 3 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 122 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
ارزش بودجه دولت -3279 2019-08
هزینه های دولت 8552 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44 2018-12
درآمدهای دولت 32031 2019-08
بدهی های دولت 251348 2019-06
هزینه های مالی 35310 2019-08
درخواست پناهندگی 140 2019-07
ارزیابی اعتبار 44.33
مخارج نظامی 3969 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 34.75 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 2.1 2019-10
تولید صنعتی -5.2 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.3 2019-09
تولید صنعتی -3.3 2019-09
استفاده از ظرفیت 77.63 2019-09
تغییرات موجودی انبار 58.34 2019-06
ثبت خودرو 14558 2019-09
شاخص اقتصادی مقدم 2.1 2019-09
سرعت اینترنت 12895 2017-03
آدرس های IP 3662187 2017-03
تولید خودرو 27086 2019-09
شاخص رقابتی 70.45 2019-12
رتبه رقابتی 34 2019-12
شاخص فساد مالی 64 2018-12
رتبه فساد مالی 30 2018-12
آسانی کسب و کار 39 2019-12
تولید الکتریسیته 3687 2019-08
استخراج معدن -13.6 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.2 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.4 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.8 2019-09
هزینه های مصرف کننده 29844 2019-06
پس انداز های شخصی 5.9 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 118050 2019-08
نرخ وام بانکی 2.57 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 43193 2019-03
قیمت گازوئیل 1.65 2019-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.2 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 98.26 2018-12
هزینه های شخصی 2.4 2019-09
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 2.8 2019-08
شاخص مسکن 141 2019-06
جواز ساختمان 1965 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 74.5 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پرتغال - شاخص های اقتصادی.