بازارها گذشته مرجع
پول 1.12 2019-07
بازار سهام 5202 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.46 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2019-03
نرخ بیکاری 6.8 2019-03
نرخ تورم 0.4 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-06
نرخ بهره 0 2019-06
موازنه تجاری -1631 2019-05
حساب جاری -1564 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 122 2018-12
بودجه دولت -0.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 2.4 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.3 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 2019-05
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2019-03
تولید ناخالص داخلی 238 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 46449 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8897 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 23738 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28688 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 833 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1780 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5605 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8782 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3314 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1235 2019-03
تولید ناخالص ملی 50052 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.8 2019-03
افراد شاغل 4851 2019-05
افراد بیکار 328 2019-05
استخدام تمام وقت 4357 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال 524 2019-03
نرخ اشتغال 55.1 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 59.1 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 2.7 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 18.7 2019-05
هزینه های کار 96.7 2019-03
پست های خالی شغلی 13561 2019-04
دستمزد 1167 2018-04
حداقل دستمزد 700 2019-06
رشد دستمزد 4.9 2019-03
دستمزد در تولید 111 2019-05
جمعیت 10.29 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66.42 2019-12
سن بازنشستگی مردان 66.42 2019-12
تغییر اشتغال 0.4 2019-03
هزینه زندگی خانواده 990 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 670 2018-12
بهره وری 99.6 2019-03
تغییر نرخ بیکاری -8926 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1430 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 659 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.4 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-06
اندازه اصل تورم 0.61 2019-06
CPI مسکن آب و برق 109 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-06
تورم مواد غذایی 0.4 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 2 2019-03
قیمت تولید 104 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده -0.2 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-06
نرخ بهره بین بانکی -0.36 2019-05
عرضه پول M0 27546 2019-06
عرضه پول M1 136592 2019-05
عرضه پول M2 230597 2019-05
ترازنامه بانک 364995 2019-05
ذخایر ارزی 24224 2019-06
وام به بخش خصوصی 69481 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 111590 2019-06
میزان رشد وام -0.1 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 248 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1631 2019-05
حساب جاری -1564 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2018-12
صادرات 5627 2019-05
واردات 7258 2019-05
بدهی خارجی 414410 2019-03
گردش سرمایه -1421 2019-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 431 2019-05
حواله 282 2019-05
درآمد گردشگری 1633 2019-05
ذخایر طلا 382 2019-06
شاخص تروریسم 0 2017-12
ورود توریست 4850055 2019-05
فروش اسلحه 3 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 122 2018-12
بودجه دولت -0.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -3703 2019-05
هزینه های دولت 8535 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44 2018-12
درآمدهای دولت 17252 2019-05
بدهی های دولت 250358 2019-03
هزینه های مالی 12293 2019-03
درخواست پناهندگی 130 2019-02
ارزیابی اعتبار 44.33
مخارج نظامی 3969 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 34.75 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 2.4 2019-06
تولید صنعتی -0.6 2019-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.6 2019-05
تولید صنعتی -0.3 2019-05
استفاده از ظرفیت 78.71 2019-03
تغییرات موجودی انبار 488 2019-03
ثبت خودرو 25305 2019-06
شاخص اقتصادی مقدم 2.3 2019-03
سرعت اینترنت 12895 2017-03
آدرس های IP 3662187 2017-03
تولید خودرو 26000 2019-02
شاخص رقابتی 70.2 2018-12
رتبه رقابتی 34 2018-12
شاخص فساد مالی 64 2018-12
رتبه فساد مالی 30 2018-12
آسانی کسب و کار 34 2018-12
تولید الکتریسیته 4180 2019-05
استخراج معدن 1.3 2019-05
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.3 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.4 2019-05
هزینه های مصرف کننده 29980 2019-03
پس انداز های شخصی 4 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 115216 2019-05
نرخ وام بانکی 2.61 2019-05
درآمد قابل تصرف شخص 43193 2019-03
قیمت گازوئیل 1.69 2019-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.9 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 98.26 2018-12
هزینه های شخصی 1.5 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 3.7 2019-05
شاخص مسکن 137 2019-03
جواز ساختمان 1861 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 74.5 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پرتغال - شاخص های اقتصادی.