بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2020-06
بازار سهام 4426 2020-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.52 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.8 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.3 2020-03
نرخ بیکاری 6.7 2020-03
نرخ تورم -0.7 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2020-05
نرخ بهره 0 2020-04
موازنه تجاری -1586 2020-03
حساب جاری -407 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118 2019-12
بودجه دولت 0.2 2019-12
اطمینان کسب و کار -3.2 2020-05
ضریب اطمینان مصرف کننده -29.1 2020-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -17.5 2020-04
نرخ مالیات شرکت 21 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2020-12
موارد کروناویروس 32203 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 1396 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 19552 2020-06
تخت بیمارستان 3.39 2017-12
بیمارستان ها 21.84 2017-12
پرستاران 6.7 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.8 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.3 2020-03
تولید ناخالص داخلی 245 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 49032 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9136 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 23738 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28688 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1026 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1960 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6021 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8438 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3668 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1547 2020-03
تولید ناخالص ملی 54640 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.7 2020-03
افراد شاغل 4812 2020-02
افراد بیکار 354 2020-02
استخدام تمام وقت 4381 2020-03
قسمت مدت زمان اشتغال 485 2020-03
نرخ اشتغال 54.7 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 58.6 2020-03
نرخ بیکاری بلند مدت 2.8 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 19.5 2020-02
هزینه های کار 111 2019-12
پست های خالی شغلی 3142 2020-04
دستمزد 1188 2019-04
حداقل دستمزد 741 2020-03
رشد دستمزد 1.7 2020-03
دستمزد در تولید 110 2020-03
جمعیت 10.28 2019-12
سن بازنشستگی زنان 66.42 2020-12
سن بازنشستگی مردان 66.42 2020-12
تغییر اشتغال 0 2019-12
هزینه زندگی خانواده 990 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 670 2018-12
بهره وری 104 2019-12
تغییر نرخ بیکاری 28199 2020-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1430 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 659 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.7 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2020-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2020-04
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2020-04
اندازه اصل تورم -0.1 2020-04
CPI مسکن آب و برق 108 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.42 2020-04
تورم مواد غذایی 3.82 2020-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.6 2019-12
قیمت تولید 98.2 2020-04
تغییر قیمت تولید کننده -5.5 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-04
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2020-04
عرضه پول M0 29497 2020-04
عرضه پول M1 150615 2020-03
عرضه پول M2 243544 2020-03
ترازنامه بانک 418686 2020-02
ذخایر ارزی 25083 2020-04
وام به بخش خصوصی 67497 2020-03
ترازنامه بانک مرکزی 117222 2020-04
میزان رشد وام 0.3 2019-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 248 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1586 2020-03
حساب جاری -407 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-12
صادرات 4510 2020-03
واردات 6096 2020-03
بدهی خارجی 410719 2020-03
گردش سرمایه -508 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 460 2020-03
حواله 269 2020-03
درآمد گردشگری 643 2020-03
ذخایر طلا 382 2020-03
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 1323906 2020-03
فروش اسلحه 3 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118 2019-12
بودجه دولت 0.2 2019-12
ارزش بودجه دولت -1553 2020-03
هزینه های دولت 8370 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.7 2019-12
درآمدهای دولت 11474 2020-03
بدهی های دولت 249980 2019-12
هزینه های مالی 13027 2020-03
درخواست پناهندگی 190 2019-11
ارزیابی اعتبار 71 2020-05
مخارج نظامی 3969 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 34.75 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -3.2 2020-05
تولید صنعتی -25.9 2020-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -18.2 2020-04
تولید صنعتی -29 2020-04
استفاده از ظرفیت 69.92 2020-03
تغییرات موجودی انبار -69.05 2020-03
ثبت خودرو 2749 2020-04
شاخص اقتصادی مقدم -2.7 2020-04
سرعت اینترنت 12895 2017-03
آدرس های IP 3662187 2017-03
تولید خودرو 13686 2020-03
شاخص رقابتی 70.45 2019-12
رتبه رقابتی 34 2019-12
شاخص فساد مالی 62 2019-12
رتبه فساد مالی 30 2019-12
آسانی کسب و کار 39 2019-12
تولید الکتریسیته 5709 2019-12
استخراج معدن -2.9 2020-04

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -29.1 2020-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -17.5 2020-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی -21.6 2020-04
هزینه های مصرف کننده 31115 2020-03
پس انداز های شخصی 6.2 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 118871 2020-03
نرخ وام بانکی 2.44 2020-03
درآمد قابل تصرف شخص 43878 2019-12
قیمت گازوئیل 1.46 2020-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 63.9 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 92.97 2019-12
هزینه های شخصی -1.7 2020-04

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 1.1 2020-02
شاخص مسکن 144 2019-12
جواز ساختمان 1602 2020-03
نرخ مالکیت مسکن 74.5 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 32203 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 1396 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 19552 2020-06
تخت بیمارستان 3.39 2017-12
بیمارستان ها 21.84 2017-12
پرستاران 6.7 2017-12
تختخوابهای ICU 325 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پرتغال - شاخص های اقتصادی.