بازارها گذشته مرجع
پول 1.2 2021-04
بازار سهام 5011 2021-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.41 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.1 2020-12
نرخ بیکاری 7.1 2020-12
نرخ تورم 0.5 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 1.4 2021-03
نرخ بهره 0 2021-04
موازنه تجاری -708 2021-02
حساب جاری -52.49 2021-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 134 2020-12
بودجه دولت -5.7 2020-12
اطمینان کسب و کار -1.1 2021-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -23 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.7 2021-02
نرخ مالیات شرکت 21 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2020-12
موارد کروناویروس 832891 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 16956 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 791141 2021-04
تخت بیمارستان 3.39 2017-12
بیمارستان ها 21.84 2017-12
پرستاران 6.7 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.1 2020-12
تولید ناخالص داخلی 238 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 48145 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8988 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 24590 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34798 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 889 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1957 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6186 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8023 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3859 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1499 2020-12
تولید ناخالص ملی 52892 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.1 2020-12
افراد شاغل 4645 2021-02
افراد بیکار 362 2021-02
استخدام تمام وقت 4392 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 468 2020-12
نرخ اشتغال 54.5 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 58.7 2020-12
نرخ بیکاری بلند مدت 2.4 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 21.6 2021-02
هزینه های کار 124 2020-12
پست های خالی شغلی 7677 2021-02
دستمزد 1188 2019-04
حداقل دستمزد 776 2021-03
رشد دستمزد -4.1 2020-11
دستمزد در تولید 108 2021-02
جمعیت 10.3 2020-12
سن بازنشستگی زنان 66.5 2021-12
سن بازنشستگی مردان 66.5 2021-12
تغییر اشتغال 1.9 2020-12
بهره وری 100 2020-12
تغییر نرخ بیکاری 3967 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.5 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 1.4 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2021-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2021-03
اندازه اصل تورم 0.14 2021-03
CPI مسکن آب و برق 109 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2021-03
تورم مواد غذایی 0.8 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.9 2020-12
قیمت تولید 102 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 0.7 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
Coronavirus Vaccination Rate 27.22 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 2775537 2021-04
موارد کروناویروس 832891 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 16956 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 791141 2021-04
تخت بیمارستان 3.39 2017-12
بیمارستان ها 21.84 2017-12
پرستاران 6.7 2017-12
تختخوابهای ICU 325 2014-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-04
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2021-02
عرضه پول M0 31950 2021-03
عرضه پول M1 168714 2020-12
عرضه پول M2 263660 2020-12
ترازنامه بانک 448962 2020-12
ذخایر ارزی 22738 2021-03
وام به بخش خصوصی 74201 2021-02
ترازنامه بانک مرکزی 202205 2021-03
میزان رشد وام 9.6 2020-12
عرضه پول M3 264312 2020-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 236 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -708 2021-02
حساب جاری -52.49 2021-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2020-12
صادرات 5012 2021-02
واردات 5718 2021-02
بدهی خارجی 410349 2020-12
گردش سرمایه 815 2021-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 600 2021-02
حواله 269 2021-01
درآمد گردشگری 520 2020-12
ذخایر طلا 383 2020-12
شاخص تروریسم 0 2019-12
ورود توریست 142953 2021-02
فروش اسلحه 46 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 134 2020-12
بودجه دولت -5.7 2020-12
ارزش بودجه دولت -2336 2021-02
هزینه های دولت 8665 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.7 2019-12
درآمدهای دولت 7054 2021-02
بدهی های دولت 270492 2020-12
هزینه های مالی 4154 2021-01
درخواست پناهندگی 45 2020-08
ارزیابی اعتبار 71 2021-04
مخارج نظامی 4716 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 34.75 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -1.1 2021-03
تولید صنعتی -2.4 2021-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.2 2021-02
تولید صنعتی -5.4 2021-01
استفاده از ظرفیت 79.15 2020-12
تغییرات موجودی انبار 119 2020-12
ثبت خودرو 12699 2021-03
شاخص اقتصادی مقدم -3.8 2021-02
سرعت اینترنت 12895 2017-03
آدرس های IP 3662187 2017-03
تولید خودرو 20588 2021-01
شاخص رقابتی 70.45 2019-12
رتبه رقابتی 34 2019-12
شاخص فساد مالی 61 2020-12
رتبه فساد مالی 33 2020-12
آسانی کسب و کار 39 2019-12
تولید الکتریسیته 5244 2021-01
استخراج معدن -15.2 2021-01

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -23 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.7 2021-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی -14.5 2021-02
هزینه های مصرف کننده 30464 2020-12
پس انداز های شخصی 12.8 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 120958 2021-02
نرخ وام بانکی 2 2021-02
درآمد قابل تصرف شخص 42612 2020-12
قیمت گازوئیل 1.83 2021-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.1 2020-09
بدهی خانوار به درآمد 92.94 2019-12
هزینه های شخصی -0.6 2021-02

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -4.8 2021-02
شاخص مسکن 157 2020-12
جواز ساختمان 1606 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 73.9 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پرتغال - شاخص های اقتصادی.