بازارها گذشته مرجع
پول 1.22 2021-01
بازار سهام 5041 2021-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.07 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 13.3 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.7 2020-09
نرخ بیکاری 7.8 2020-09
نرخ تورم -0.2 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-12
نرخ بهره 0 2021-01
موازنه تجاری -888 2020-11
حساب جاری -103 2020-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 117 2019-12
بودجه دولت 0.1 2019-12
اطمینان کسب و کار -0.1 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -26.2 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.2 2020-11
نرخ مالیات شرکت 21 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2020-12
موارد کروناویروس 609136 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 9920 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 434237 2021-01
تخت بیمارستان 3.39 2017-12
بیمارستان ها 21.84 2017-12
پرستاران 6.7 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 13.3 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.7 2020-09
تولید ناخالص داخلی 238 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 47929 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9000 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 24590 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34798 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 942 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1960 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6183 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8008 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3806 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1486 2020-09
تولید ناخالص ملی 52065 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.8 2020-09
افراد شاغل 4802 2020-11
افراد بیکار 380 2020-11
استخدام تمام وقت 4315 2020-09
قسمت مدت زمان اشتغال 485 2020-09
نرخ اشتغال 53.9 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 58.4 2020-09
نرخ بیکاری بلند مدت 2.4 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 23.3 2020-11
هزینه های کار 106 2020-09
پست های خالی شغلی 7771 2020-12
دستمزد 1188 2019-04
حداقل دستمزد 776 2021-12
رشد دستمزد -7.5 2020-07
دستمزد در تولید 143 2020-11
جمعیت 10.28 2019-12
سن بازنشستگی زنان 66.42 2020-12
سن بازنشستگی مردان 66.42 2020-12
تغییر اشتغال -3.4 2020-06
بهره وری 102 2020-09
تغییر نرخ بیکاری 3967 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.2 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2020-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2020-12
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2020-12
اندازه اصل تورم -0.14 2020-12
CPI مسکن آب و برق 109 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2020-12
تورم مواد غذایی 1.5 2020-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 2 2020-09
قیمت تولید 97.8 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده -4 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-01
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2020-12
عرضه پول M0 31664 2020-12
عرضه پول M1 161498 2020-08
عرضه پول M2 256651 2020-10
ترازنامه بانک 443591 2020-08
ذخایر ارزی 24046 2020-12
وام به بخش خصوصی 72055 2020-11
ترازنامه بانک مرکزی 140699 2020-12
میزان رشد وام 7.8 2020-08
عرضه پول M3 253861 2020-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 248 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -888 2020-11
حساب جاری -103 2020-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-12
صادرات 5199 2020-11
واردات 6087 2020-11
بدهی خارجی 414452 2020-09
گردش سرمایه 417 2020-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 307 2020-11
حواله 294 2020-11
درآمد گردشگری 448 2020-11
ذخایر طلا 383 2020-09
شاخص تروریسم 0 2019-12
ورود توریست 400509 2020-11
فروش اسلحه 3 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 117 2019-12
بودجه دولت 0.1 2019-12
ارزش بودجه دولت -11821 2020-11
هزینه های دولت 8476 2020-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.7 2019-12
درآمدهای دولت 41529 2020-11
بدهی های دولت 267011 2020-09
هزینه های مالی 36025 2020-08
درخواست پناهندگی 45 2020-08
ارزیابی اعتبار 71 2021-01
مخارج نظامی 3969 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 34.75 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -0.1 2020-12
تولید صنعتی -3.6 2020-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -5 2020-11
تولید صنعتی -1.9 2020-10
استفاده از ظرفیت 79.14 2020-09
تغییرات موجودی انبار -198 2020-09
ثبت خودرو 14252 2020-12
شاخص اقتصادی مقدم -6.4 2020-12
سرعت اینترنت 12895 2017-03
آدرس های IP 3662187 2017-03
تولید خودرو 12077 2020-08
شاخص رقابتی 70.45 2019-12
رتبه رقابتی 34 2019-12
شاخص فساد مالی 62 2019-12
رتبه فساد مالی 30 2019-12
آسانی کسب و کار 39 2019-12
تولید الکتریسیته 4726 2020-10
استخراج معدن -13.6 2020-10

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -26.2 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.2 2020-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5.1 2020-11
هزینه های مصرف کننده 30522 2020-09
پس انداز های شخصی 10.6 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 120415 2020-11
نرخ وام بانکی 2.22 2020-11
درآمد قابل تصرف شخص 42589 2020-09
قیمت گازوئیل 1.72 2020-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 65.9 2020-06
بدهی خانوار به درآمد 92.94 2019-12
هزینه های شخصی -3.1 2020-11

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -0.5 2020-11
شاخص مسکن 153 2020-09
جواز ساختمان 2094 2020-10
نرخ مالکیت مسکن 74.5 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 609136 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 9920 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 434237 2021-01
تخت بیمارستان 3.39 2017-12
بیمارستان ها 21.84 2017-12
پرستاران 6.7 2017-12
تختخوابهای ICU 325 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پرتغال - شاخص های اقتصادی.