بازارها گذشته مرجع
پول 1.1 2020-01
بازار سهام 5235 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.37 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-09
نرخ بیکاری 6.1 2019-09
نرخ تورم 0.4 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-12
نرخ بهره 0 2020-01
موازنه تجاری -1735 2019-11
حساب جاری -116 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 122 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
اطمینان کسب و کار 2.1 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.2 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2019-11
نرخ مالیات شرکت 21 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-09
تولید ناخالص داخلی 238 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50486 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9072 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 23738 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28688 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1022 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1902 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6156 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8832 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3735 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1540 2019-09
تولید ناخالص ملی 53815 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.1 2019-09
افراد شاغل 4841 2019-11
افراد بیکار 352 2019-11
استخدام تمام وقت 4458 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 490 2019-09
نرخ اشتغال 55.8 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 59.5 2019-09
نرخ بیکاری بلند مدت 2.8 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 19 2019-11
هزینه های کار 97.8 2019-09
پست های خالی شغلی 9020 2019-11
دستمزد 1188 2019-04
حداقل دستمزد 700 2019-12
رشد دستمزد 3.3 2019-11
دستمزد در تولید 140 2019-11
جمعیت 10.29 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66.42 2019-12
سن بازنشستگی مردان 66.42 2019-12
تغییر اشتغال 0.3 2019-09
هزینه زندگی خانواده 990 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 670 2018-12
بهره وری 112 2019-09
تغییر نرخ بیکاری 5942 2019-11
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1430 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 659 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.4 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2019-12
اندازه اصل تورم 0.36 2019-12
CPI مسکن آب و برق 109 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-12
تورم مواد غذایی 0.16 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.5 2019-09
قیمت تولید 102 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده -1.6 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-01
نرخ بهره بین بانکی -0.38 2019-12
عرضه پول M0 28125 2019-11
عرضه پول M1 142009 2019-10
عرضه پول M2 234668 2019-09
ترازنامه بانک 368193 2019-08
ذخایر ارزی 22241 2019-12
وام به بخش خصوصی 68953 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 110128 2019-11
میزان رشد وام 0.3 2019-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 248 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1735 2019-11
حساب جاری -116 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.1 2018-12
صادرات 5245 2019-11
واردات 6980 2019-11
بدهی خارجی 415500 2019-09
گردش سرمایه 385 2019-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 134 2019-10
حواله 288 2019-11
درآمد گردشگری 984 2019-11
ذخایر طلا 383 2019-12
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 2763402 2019-11
فروش اسلحه 3 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 122 2018-12
بودجه دولت -0.4 2018-12
ارزش بودجه دولت -4507 2019-11
هزینه های دولت 8332 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44 2018-12
درآمدهای دولت 44917 2019-11
بدهی های دولت 252278 2019-09
هزینه های مالی 49424 2019-11
درخواست پناهندگی 175 2019-10
ارزیابی اعتبار 71 2020-01
مخارج نظامی 3969 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 34.75 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 2.1 2019-12
تولید صنعتی 0.2 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.6 2019-11
تولید صنعتی -0.7 2019-11
استفاده از ظرفیت 77.63 2019-09
تغییرات موجودی انبار 491 2019-09
ثبت خودرو 17726 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 1.9 2019-12
سرعت اینترنت 12895 2017-03
آدرس های IP 3662187 2017-03
تولید خودرو 25857 2019-11
شاخص رقابتی 70.45 2019-12
رتبه رقابتی 34 2019-12
شاخص فساد مالی 62 2019-12
رتبه فساد مالی 30 2019-12
آسانی کسب و کار 39 2019-12
تولید الکتریسیته 3687 2019-08
استخراج معدن 3.5 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.2 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.7 2019-11
هزینه های مصرف کننده 32029 2019-09
پس انداز های شخصی 6.2 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 118662 2019-10
نرخ وام بانکی 2.56 2019-11
درآمد قابل تصرف شخص 43886 2019-09
قیمت گازوئیل 1.67 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 65.4 2019-06
بدهی خانوار به درآمد 98.26 2018-12
هزینه های شخصی 2.7 2019-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 1.7 2019-11
شاخص مسکن 143 2019-09
جواز ساختمان 1762 2019-11
نرخ مالکیت مسکن 74.5 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پرتغال - شاخص های اقتصادی.