گذشته قبلی
پول 1.04 1.05
بازار سهام 6052 6045 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.6 1.7 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.9 5.9 در صد
نرخ بیکاری 5.9 6.3 در صد
نرخ تورم 8.7 8 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 1 در صد
نرخ بهره 0 0 در صد
موازنه تجاری -2445 -2415 EUR - میلیون
حساب جاری -661 -412 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 0.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 127 135 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -2.8 -5.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 1.9 2 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -32.5 -30.1 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.4 -3 در صد
نرخ مالیات شرکت 21 21 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 48 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 5.9 6.3 در صد
افراد شاغل 4844 4871 هزار
افراد بیکار 303 301 هزار
استخدام تمام وقت 4512 4480 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 389 399 هزار
نرخ اشتغال 56.4 56 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 59.9 59.8 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 2.8 3.1 در صد
نرخ بیکاری جوانان 19.8 19.9 در صد
هزینه های کار 104 122 امتیاز
پست های خالی شغلی 15227 11855
دستمزد 1188 1171 EUR / ماه
حداقل دستمزد 822 776 EUR / ماه
رشد دستمزد 4.2 3.9 در صد
دستمزد در تولید 121 121 امتیاز
جمعیت 10.3 10.28 میلیون
سن بازنشستگی زنان 66.5 66.42
سن بازنشستگی مردان 66.5 66.42
تغییر اشتغال 0 0.7 در صد
بهره وری 103 107 امتیاز
تغییر نرخ بیکاری -18013 -11604
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 242 241 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 24616852 24530708 دوزها
موارد کروناویروس 3380263 3367469 افراد
مرگ و میر کروناویروس 21285 21267 افراد
تخت بیمارستان 3.51 3.44 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 23.14 22.37 به ازای هر - یک - میلیون نفر
پرستاران 7.08 6.88 به ازای هر 1000 نفر
تختخوابهای ICU 3.33 3.29 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 0 0 در صد
نرخ بهره بین بانکی -0.39 -0.45 در صد
عرضه پول M0 35131 34989 EUR - میلیون
عرضه پول M1 203155 203011 EUR - میلیون
عرضه پول M2 305365 304488 EUR - میلیون
ترازنامه بانک 478556 474960 EUR - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 28786 29784 EUR - میلیون
وام به بخش خصوصی 76664 76370 EUR - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 223608 225444 EUR - میلیون
میزان رشد وام 3.3 3.5 در صد
عرضه پول M3 300196 294758 EUR - میلیون
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 254 240 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -2445 -2415 EUR - میلیون
حساب جاری -661 -412 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 0.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 6246 6612 EUR - میلیون
واردات 8691 9073 EUR - میلیون
بدهی خارجی 407247 408401 EUR - میلیون
گردش سرمایه 140 -235 EUR - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 987 -352 EUR - میلیون
حواله 294 268 EUR - میلیون
درآمد گردشگری 1560 1176 EUR - میلیون
ذخایر طلا 383 383 تن
واردات گاز طبیعی 20737 24074 تراژول
شاخص تروریسم 0 0
ورود توریست 4110029 2715343
فروش اسلحه 46 3 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 127 135 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -2.8 -5.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -3148 -3149 EUR - میلیون
هزینه های دولت 9003 8904 EUR - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 42.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 19744 15433 EUR - میلیون
بدهی های دولت 275995 269232 EUR - میلیون
هزینه های مالی 13268 9151 EUR - میلیون
درخواست پناهندگی 255 255 افراد
ارزیابی اعتبار 72
مخارج نظامی 4557 4278 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 21 21 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 48 در صد
نرخ مالیات بر فروش 23 23 در صد
نرخ تامین اجتماعی 34.75 34.75 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 23.75 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 11 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 1.9 2 امتیاز
تولید صنعتی 3 -1.3 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.6 -2.1 در صد
تولید صنعتی 3.9 -1 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 82.41 82.6 در صد
تغییرات موجودی انبار -36.82 -82.68 EUR - میلیون
ثبت خودرو 12748 12420
شاخص اقتصادی مقدم 7.1 7.2 در صد
سرعت اینترنت 12895 12576 KBps
آدرس های IP 3662187 3687295 IP
تولید خودرو 2245 18529 واحد
شاخص رقابتی 70.45 70.2 امتیاز
رتبه رقابتی 34 34
شاخص فساد مالی 62 61 امتیاز
رتبه فساد مالی 32 33
آسانی کسب و کار 39 34
تولید الکتریسیته 3817 4357 گیگاوات ساعت
استخراج معدن 12.3 8.9 در صد
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -32.5 -30.1 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.4 -3 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 2.1 4.6 در صد
هزینه های مصرف کننده 32829 32131 EUR - میلیون
پس انداز های شخصی 11.3 11.7 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 127487 127024 EUR - میلیون
نرخ وام بانکی 2.09 2.06 در صد
درآمد قابل تصرف شخص 46613 45011 EUR - میلیون
قیمت گازوئیل 2.1 2.06 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 69 69 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به درآمد 94.32 92.93 در صد
هزینه های شخصی 4.6 5.5 در صد
گذشته قبلی
میزان ساخت و ساز 1.1 2 در صد
شاخص مسکن 183 176 امتیاز
جواز ساختمان 2432 2137
نرخ مالکیت مسکن 77.3 73.9 در صد
نسبت قیمت به اجاره 156 152


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پرتغال - شاخص های اقتصادی.