بازارها گذشته مرجع
پول 1.12 2019-05
بازار سهام 5097 2019-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.04 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2019-03
نرخ بیکاری 6.8 2019-03
نرخ تورم 0.8 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-04
نرخ بهره 0 2019-04
موازنه تجاری -1895 2019-03
حساب جاری -325 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 122 2018-12
بودجه دولت -0.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 2.3 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.3 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 2019-03
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2019-03
تولید ناخالص داخلی 218 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 46454 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8148 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 23117 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27937 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 833 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1668 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5666 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8674 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3322 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1254 2018-12
تولید ناخالص ملی 51423 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.8 2019-03
افراد شاغل 4810 2019-03
افراد بیکار 344 2019-03
استخدام تمام وقت 4357 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال 524 2019-03
نرخ اشتغال 55.1 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 59.1 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 2.7 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 16.5 2019-03
هزینه های کار 112 2018-12
پست های خالی شغلی 12089 2019-03
دستمزد 1167 2018-04
حداقل دستمزد 700 2019-06
رشد دستمزد 2.9 2018-12
دستمزد در تولید 108 2019-03
جمعیت 10.29 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66.42 2019-12
سن بازنشستگی مردان 66.42 2019-12
تغییر اشتغال 0.5 2018-12
هزینه زندگی خانواده 990 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 670 2018-12
بهره وری 100 2018-12
تغییر نرخ بیکاری -8926 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1430 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 659 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.8 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-04
اندازه اصل تورم 0.82 2019-04
CPI مسکن آب و برق 108 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-04
تورم مواد غذایی -0.17 2019-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-12
قیمت تولید 104 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 1.9 2019-04
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-04
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2019-04
عرضه پول M0 27317 2019-04
عرضه پول M1 132729 2019-03
عرضه پول M2 227226 2019-03
ترازنامه بانک 364708 2019-03
ذخایر ارزی 24504 2019-03
وام به بخش خصوصی 69303 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 111420 2019-04
میزان رشد وام -0.1 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 248 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1895 2019-03
حساب جاری -325 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2018-12
صادرات 5136 2019-03
واردات 7031 2019-03
بدهی خارجی 412766 2018-12
گردش سرمایه 362 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 343 2019-03
حواله 316 2019-03
درآمد گردشگری 1052 2019-03
ذخایر طلا 382 2019-03
شاخص تروریسم 0 2017-12
ورود توریست 1779897 2018-12
فروش اسلحه 56 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 122 2018-12
بودجه دولت -0.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -972 2019-03
هزینه های دولت 8540 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44 2018-12
درآمدهای دولت 11321 2019-03
بدهی های دولت 244906 2018-12
هزینه های مالی 8588 2019-02
درخواست پناهندگی 130 2019-02
ارزیابی اعتبار 44.33
مخارج نظامی 3969 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 34.75 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 2.3 2019-04
تولید صنعتی -7.6 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.3 2019-03
تولید صنعتی -1.9 2019-03
استفاده از ظرفیت 78.71 2019-03
تغییرات موجودی انبار 343 2018-12
ثبت خودرو 21121 2019-04
شاخص اقتصادی مقدم 2.3 2019-03
سرعت اینترنت 12895 2017-03
آدرس های IP 3662187 2017-03
تولید خودرو 26000 2019-02
شاخص رقابتی 70.2 2018-12
رتبه رقابتی 34 2018-12
شاخص فساد مالی 64 2018-12
رتبه فساد مالی 30 2018-12
آسانی کسب و کار 34 2018-12
تولید الکتریسیته 3666 2019-03
استخراج معدن 9.2 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.3 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.2 2019-03
هزینه های مصرف کننده 29849 2018-12
پس انداز های شخصی 4 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 115117 2019-03
نرخ وام بانکی 2.67 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 41779 2018-12
قیمت گازوئیل 1.73 2019-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.2 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 98.26 2018-12
هزینه های شخصی 1.5 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 4.1 2019-03
شاخص مسکن 132 2018-12
جواز ساختمان 2038 2019-01
نرخ مالکیت مسکن 74.7 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پرتغال - شاخص های اقتصادی.