پرتغال - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-06
نرخ بیکاری 6.7 2018-06
نرخ تورم 1.6 2018-07
نرخ بهره 0 2018-07
موازنه تجاری -1682 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 1.14 2018-08
بازار سهام 5461 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.86 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 218 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 45639 EUR - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7927 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 23117 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27937 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 824 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1637 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5568 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8650 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3048 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1214 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 47369 EUR - میلیون 2018-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.7 % 2018-06
افراد شاغل 4845 هزار 2018-06
افراد بیکار 330 هزار 2018-06
استخدام تمام وقت 4367 هزار 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 507 هزار 2018-06
نرخ اشتغال 55.1 % 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 59 % 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 3.7 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 19.6 % 2018-06
هزینه های کار 95.5 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 12393 2018-06
دستمزد 1145 EUR / ماه 2016-10
حداقل دستمزد 677 EUR / ماه 2018-06
رشد دستمزد 7.1 % 2018-05
دستمزد در تولید 119 نقاط شاخص 2018-06
جمعیت 10.29 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66.33 2018-12
تغییر اشتغال 1 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 870 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 595 EUR / ماه 2017-12
بهره وری 98.8 نقاط شاخص 2018-03
تغییر نرخ بیکاری -17779 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1360 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 615 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.6 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 0.98 % 2018-07
CPI مسکن آب و برق 108 نقاط شاخص 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 1.19 % 2018-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2018-03
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 4 % 2018-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-07
عرضه پول M0 27627 EUR - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 124439 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 212500 EUR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 371081 EUR - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 19106 EUR - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 72710 EUR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 109074 EUR - میلیون 2018-06
میزان رشد وام -0.4 % 2018-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 258 % 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1682 EUR - میلیون 2018-06
صادرات 5160 EUR - میلیون 2018-06
واردات 6842 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری -1160 EUR - میلیون 2018-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2017-12
بدهی خارجی 410196 EUR - میلیون 2018-03
گردش سرمایه -614 EUR - میلیون 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 488 EUR - میلیون 2018-05
حواله 290 EUR - میلیون 2018-05
درآمد گردشگری 1597 EUR - میلیون 2018-05
ذخایر طلا 382 تن 2018-06
شاخص تروریسم 0 2016-12
ورود توریست 4174599 2018-06
فروش اسلحه 56 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126 % 2017-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -4255 EUR - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 8416 EUR - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 15719 EUR - میلیون 2018-05
بدهی های دولت 245829 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 19974 EUR - میلیون 2018-05
درخواست پناهندگی 85 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 44.33
مخارج نظامی 3662 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 2.5 نقاط شاخص 2018-07
تولید صنعتی -0.9 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.1 % 2018-06
تولید صنعتی -1.5 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 82.56 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 22.2 EUR - میلیون 2018-03
ثبت خودرو 26162 2018-06
شاخص اقتصادی مقدم 1.8 % 2018-06
سرعت اینترنت 12895 KBps 2017-03
آدرس های IP 3662187 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.57 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 42 2018-12
شاخص فساد مالی 63 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 29 2017-12
آسانی کسب و کار 29 2017-12
تولید الکتریسیته 4199 گیگاوات ساعت 2018-05
استخراج معدن 18.1 % 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 1.3 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.2 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.3 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 29074 EUR - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 5.1 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 114891 EUR - میلیون 2018-05
نرخ وام بانکی 2.64 % 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 41690 EUR - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 1.88 USD / لیتر 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 69.4 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 101 % 2017-12
هزینه های شخصی 1.8 % 2018-06
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 3.7 % 2018-05
شاخص مسکن 126 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 1956 2018-05
نرخ مالکیت مسکن 75.2 % 2016-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 34.75 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 56.68 mm 2015-12
درجه حرارت 10.55 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پرتغال - شاخص های اقتصادی.