بازارها گذشته مرجع
پول 1.18 2020-10
بازار سهام 4218 2020-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.15 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.9 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -16.3 2020-06
نرخ بیکاری 5.6 2020-06
نرخ تورم -0.1 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 1 2020-09
نرخ بهره 0 2020-09
موازنه تجاری -1048 2020-08
حساب جاری 660 2020-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 117 2019-12
بودجه دولت 0.1 2019-12
اطمینان کسب و کار -0.5 2020-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -26.3 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.4 2020-08
نرخ مالیات شرکت 21 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2020-12
موارد کروناویروس 101860 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 2198 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 56066 2020-10
تخت بیمارستان 3.39 2017-12
بیمارستان ها 21.84 2017-12
پرستاران 6.7 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.9 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -16.3 2020-06
تولید ناخالص داخلی 238 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 42284 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8307 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 24590 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34798 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1027 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1999 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4738 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6406 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3090 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1464 2020-06
تولید ناخالص ملی 46294 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.6 2020-06
افراد شاغل 4737 2020-08
افراد بیکار 407 2020-08
استخدام تمام وقت 4275 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 456 2020-06
نرخ اشتغال 53.2 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 56.3 2020-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.7 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 26.3 2020-08
هزینه های کار 118 2020-06
پست های خالی شغلی 9169 2020-08
دستمزد 1188 2019-04
حداقل دستمزد 741 2020-09
رشد دستمزد -7.5 2020-07
دستمزد در تولید 123 2020-08
جمعیت 10.28 2019-12
سن بازنشستگی زنان 66.42 2020-12
سن بازنشستگی مردان 66.42 2020-12
تغییر اشتغال -3.4 2020-06
بهره وری 113 2020-06
تغییر نرخ بیکاری 2029 2020-08

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.1 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 1 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2020-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2020-09
اندازه اصل تورم -0.18 2020-09
CPI مسکن آب و برق 108 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.15 2020-09
تورم مواد غذایی 2 2020-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 4.5 2020-06
قیمت تولید 98.1 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده -5 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-09
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2020-09
عرضه پول M0 30557 2020-08
عرضه پول M1 161498 2020-08
عرضه پول M2 253322 2020-08
ترازنامه بانک 443591 2020-08
ذخایر ارزی 26549 2020-08
وام به بخش خصوصی 71585 2020-07
ترازنامه بانک مرکزی 136408 2020-08
میزان رشد وام 7.8 2020-08
عرضه پول M3 253861 2020-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 248 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1048 2020-08
حساب جاری 660 2020-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-12
صادرات 3770 2020-08
واردات 4818 2020-08
بدهی خارجی 414698 2020-06
گردش سرمایه 1184 2020-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 588 2020-08
حواله 291 2020-08
درآمد گردشگری 1456 2020-08
ذخایر طلا 382 2020-06
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 1732788 2020-08
فروش اسلحه 3 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 117 2019-12
بودجه دولت 0.1 2019-12
ارزش بودجه دولت -8488 2020-07
هزینه های دولت 8067 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.7 2019-12
درآمدهای دولت 23732 2020-07
بدهی های دولت 259887 2020-06
هزینه های مالی 32221 2020-07
درخواست پناهندگی 5 2020-04
ارزیابی اعتبار 71 2020-10
مخارج نظامی 3969 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 34.75 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -0.5 2020-09
تولید صنعتی 3 2020-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 10 2020-08
تولید صنعتی 2.2 2020-08
استفاده از ظرفیت 73.19 2020-06
تغییرات موجودی انبار 73.81 2020-06
ثبت خودرو 13186 2020-09
شاخص اقتصادی مقدم -11.5 2020-08
سرعت اینترنت 12895 2017-03
آدرس های IP 3662187 2017-03
تولید خودرو 12077 2020-08
شاخص رقابتی 70.45 2019-12
رتبه رقابتی 34 2019-12
شاخص فساد مالی 62 2019-12
رتبه فساد مالی 30 2019-12
آسانی کسب و کار 39 2019-12
تولید الکتریسیته 5709 2019-12
استخراج معدن -12.9 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -26.3 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.4 2020-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.5 2020-08
هزینه های مصرف کننده 26791 2020-06
پس انداز های شخصی 10.6 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 119176 2020-07
نرخ وام بانکی 2.21 2020-08
درآمد قابل تصرف شخص 37088 2020-06
قیمت گازوئیل 1.62 2020-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 64 2020-03
بدهی خانوار به درآمد 92.94 2019-12
هزینه های شخصی -11.5 2020-08

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -2.2 2020-08
شاخص مسکن 152 2020-06
جواز ساختمان 2142 2020-07
نرخ مالکیت مسکن 74.5 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 101860 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 2198 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 56066 2020-10
تخت بیمارستان 3.39 2017-12
بیمارستان ها 21.84 2017-12
پرستاران 6.7 2017-12
تختخوابهای ICU 325 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پرتغال - شاخص های اقتصادی.