بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2019-09
بازار سهام 5032 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.26 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2019-06
نرخ بیکاری 6.3 2019-06
نرخ تورم -0.1 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-08
نرخ بهره 0 2019-09
موازنه تجاری -1751 2019-07
حساب جاری 649 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 122 2018-12
بودجه دولت -0.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 2.3 2019-08
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.6 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2019-07
نرخ مالیات شرکت 21 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2019-06
تولید ناخالص داخلی 238 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 46715 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8688 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 23738 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28688 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 827 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1753 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5601 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8784 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3421 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1237 2019-06
تولید ناخالص ملی 50052 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.3 2019-06
افراد شاغل 4878 2019-07
افراد بیکار 319 2019-07
استخدام تمام وقت 4398 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 519 2019-06
نرخ اشتغال 55.5 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 59.2 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 2.7 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 19.3 2019-07
هزینه های کار 104 2019-06
پست های خالی شغلی 11332 2019-07
دستمزد 1171 2018-10
حداقل دستمزد 700 2019-09
رشد دستمزد 3.4 2019-06
دستمزد در تولید 136 2019-07
جمعیت 10.29 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66.42 2019-12
سن بازنشستگی مردان 66.42 2019-12
تغییر اشتغال -0.6 2019-06
هزینه زندگی خانواده 990 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 670 2018-12
بهره وری 103 2019-06
تغییر نرخ بیکاری -901 2019-07
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1430 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 659 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.1 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-08
اندازه اصل تورم 0.22 2019-08
CPI مسکن آب و برق 108 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-08
تورم مواد غذایی -0.04 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.2 2019-06
قیمت تولید 103 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده -1.1 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-09
نرخ بهره بین بانکی -0.44 2019-07
عرضه پول M0 27784 2019-07
عرضه پول M1 140205 2019-06
عرضه پول M2 234034 2019-06
ترازنامه بانک 367139 2019-06
ذخایر ارزی 24997 2019-08
وام به بخش خصوصی 70256 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 111915 2019-07
میزان رشد وام 0.6 2019-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 248 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1751 2019-07
حساب جاری 649 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2018-12
صادرات 5378 2019-07
واردات 7128 2019-07
بدهی خارجی 417357 2019-06
گردش سرمایه 744 2019-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 446 2019-07
حواله 370 2019-07
درآمد گردشگری 2021 2019-07
ذخایر طلا 383 2019-09
شاخص تروریسم 0 2017-12
ورود توریست 5658153 2019-07
فروش اسلحه 3 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 122 2018-12
بودجه دولت -0.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -3857 2019-07
هزینه های دولت 8552 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 44 2018-12
درآمدهای دولت 27590 2019-07
بدهی های دولت 250358 2019-03
هزینه های مالی 31447 2019-07
درخواست پناهندگی 145 2019-05
ارزیابی اعتبار 44.33
مخارج نظامی 3969 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 34.75 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 2.3 2019-08
تولید صنعتی -3.5 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.5 2019-07
تولید صنعتی -1.5 2019-07
استفاده از ظرفیت 81.38 2019-06
تغییرات موجودی انبار 58.34 2019-06
ثبت خودرو 25305 2019-06
شاخص اقتصادی مقدم 2 2019-07
سرعت اینترنت 12895 2017-03
آدرس های IP 3662187 2017-03
تولید خودرو 20969 2019-07
شاخص رقابتی 70.2 2018-12
رتبه رقابتی 34 2018-12
شاخص فساد مالی 64 2018-12
رتبه فساد مالی 30 2018-12
آسانی کسب و کار 34 2018-12
تولید الکتریسیته 4396 2019-07
استخراج معدن 5.9 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.6 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.7 2019-07
هزینه های مصرف کننده 29844 2019-06
پس انداز های شخصی 4.5 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 115683 2019-06
نرخ وام بانکی 2.51 2019-07
درآمد قابل تصرف شخص 43193 2019-03
قیمت گازوئیل 1.65 2019-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.9 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 98.26 2018-12
هزینه های شخصی 2.1 2019-07
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 4.2 2019-07
شاخص مسکن 137 2019-03
جواز ساختمان 1665 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 74.5 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پرتغال - شاخص های اقتصادی.