بازارها گذشته مرجع
پول 1.18 2020-08
بازار سهام 4367 2020-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.31 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -14.1 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -16.5 2020-06
نرخ بیکاری 5.6 2020-06
نرخ تورم 0.2 2020-07
نرخ تورم (ماهانه) -1.3 2020-07
نرخ بهره 0 2020-07
موازنه تجاری -828 2020-06
حساب جاری -1806 2020-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118 2019-12
بودجه دولت 0.2 2019-12
اطمینان کسب و کار -2.9 2020-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -28.3 2020-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.4 2020-06
نرخ مالیات شرکت 21 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2020-12
موارد کروناویروس 52061 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 1743 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 38087 2020-08
تخت بیمارستان 3.39 2017-12
بیمارستان ها 21.84 2017-12
پرستاران 6.7 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -14.1 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -16.5 2020-06
تولید ناخالص داخلی 238 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 42171 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9136 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 24590 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34798 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1026 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1960 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6021 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8438 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3668 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1547 2020-03
تولید ناخالص ملی 50558 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.6 2020-06
افراد شاغل 4694 2020-06
افراد بیکار 331 2020-06
استخدام تمام وقت 4275 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 456 2020-06
نرخ اشتغال 53.2 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 56.3 2020-06
نرخ بیکاری بلند مدت 2.5 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 25.6 2020-06
هزینه های کار 99.1 2020-03
پست های خالی شغلی 10328 2020-06
دستمزد 1188 2019-04
حداقل دستمزد 741 2020-03
رشد دستمزد -13.2 2020-05
دستمزد در تولید 106 2020-05
جمعیت 10.28 2019-12
سن بازنشستگی زنان 66.42 2020-12
سن بازنشستگی مردان 66.42 2020-12
تغییر اشتغال -0.5 2020-03
بهره وری 104 2020-03
تغییر نرخ بیکاری 16611 2020-05

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.2 2020-07
نرخ تورم (ماهانه) -1.3 2020-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2020-06
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2020-06
اندازه اصل تورم 0.2 2020-06
CPI مسکن آب و برق 108 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2020-06
تورم مواد غذایی 3.2 2020-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.6 2020-03
قیمت تولید 97.9 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده -5.7 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-07
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2020-04
عرضه پول M0 30143 2020-06
عرضه پول M1 155267 2020-04
عرضه پول M2 246088 2020-04
ترازنامه بانک 431296 2020-05
ذخایر ارزی 26493 2020-06
وام به بخش خصوصی 69675 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 132467 2020-06
میزان رشد وام 4.6 2020-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 248 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -828 2020-06
حساب جاری -1806 2020-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-12
صادرات 4267 2020-06
واردات 5095 2020-06
بدهی خارجی 410719 2020-03
گردش سرمایه -1252 2020-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 331 2020-05
حواله 271 2020-05
درآمد گردشگری 260 2020-05
ذخایر طلا 382 2020-03
شاخص تروریسم 0 2018-12
ورود توریست 201000 2020-06
فروش اسلحه 3 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118 2019-12
بودجه دولت 0.2 2019-12
ارزش بودجه دولت -4752 2020-05
هزینه های دولت 8370 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.7 2019-12
درآمدهای دولت 17405 2020-05
بدهی های دولت 254769 2020-03
هزینه های مالی 22157 2020-05
درخواست پناهندگی 5 2020-04
ارزیابی اعتبار 71 2020-08
مخارج نظامی 3969 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 34.75 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -2.9 2020-07
تولید صنعتی -14.6 2020-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 11.2 2020-06
تولید صنعتی -15.7 2020-06
استفاده از ظرفیت 73.19 2020-06
تغییرات موجودی انبار -69.05 2020-03
ثبت خودرو 11076 2020-06
شاخص اقتصادی مقدم -5 2020-06
سرعت اینترنت 12895 2017-03
آدرس های IP 3662187 2017-03
تولید خودرو 18317 2020-06
شاخص رقابتی 70.45 2019-12
رتبه رقابتی 34 2019-12
شاخص فساد مالی 62 2019-12
رتبه فساد مالی 30 2019-12
آسانی کسب و کار 39 2019-12
تولید الکتریسیته 5709 2019-12
استخراج معدن -9.5 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -28.3 2020-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.4 2020-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی -6.6 2020-06
هزینه های مصرف کننده 31115 2020-03
پس انداز های شخصی 6.2 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 118818 2020-05
نرخ وام بانکی 1.84 2020-06
درآمد قابل تصرف شخص 41676 2020-03
قیمت گازوئیل 1.65 2020-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 63.9 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 92.97 2019-12
هزینه های شخصی -10.4 2020-06

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -13.2 2020-04
شاخص مسکن 151 2020-03
جواز ساختمان 1734 2020-05
نرخ مالکیت مسکن 74.5 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 52061 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 1743 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 38087 2020-08
تخت بیمارستان 3.39 2017-12
بیمارستان ها 21.84 2017-12
پرستاران 6.7 2017-12
تختخوابهای ICU 325 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پرتغال - شاخص های اقتصادی.