پرتغال - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-06
نرخ بیکاری 6.7 2018-06
نرخ تورم 1.4 2018-09
نرخ بهره 0 2018-09
موازنه تجاری -1709 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 1.15 2018-10
بازار سهام 5026 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.08 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 218 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 45639 EUR - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8051 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 23117 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27937 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 817 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1630 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5526 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8763 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3172 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1179 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 50587 EUR - میلیون 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.7 % 2018-06
افراد شاغل 4826 هزار 2018-08
افراد بیکار 345 هزار 2018-08
استخدام تمام وقت 4367 هزار 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 507 هزار 2018-06
نرخ اشتغال 55.1 % 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 59 % 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 3.7 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 19.5 % 2018-08
هزینه های کار 103 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 10411 2018-08
دستمزد 1148 EUR / ماه 2017-04
حداقل دستمزد 677 EUR / ماه 2018-12
رشد دستمزد 5.9 % 2018-07
دستمزد در تولید 120 نقاط شاخص 2018-08
جمعیت 10.29 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66.33 2018-12
تغییر اشتغال -0.3 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 870 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 595 EUR / ماه 2017-12
بهره وری 102 نقاط شاخص 2018-06
تغییر نرخ بیکاری 7560 2018-08
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1360 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 615 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.4 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 0.87 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 108 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 0.84 % 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1 % 2018-06
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 4.7 % 2018-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-09
عرضه پول M0 27891 EUR - میلیون 2018-08
عرضه پول M1 125947 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 215722 EUR - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 370676 EUR - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 19940 EUR - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 72032 EUR - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 108327 EUR - میلیون 2018-08
میزان رشد وام -0.1 % 2018-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 258 % 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1709 EUR - میلیون 2018-08
صادرات 4058 EUR - میلیون 2018-08
واردات 5767 EUR - میلیون 2018-08
حساب جاری 525 EUR - میلیون 2018-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2017-12
بدهی خارجی 411680 EUR - میلیون 2018-06
گردش سرمایه 1248 EUR - میلیون 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1357 EUR - میلیون 2018-08
حواله 300 EUR - میلیون 2018-08
درآمد گردشگری 2011 EUR - میلیون 2018-07
ذخایر طلا 382 تن 2018-09
شاخص تروریسم 0 2016-12
ورود توریست 5002274 2018-08
فروش اسلحه 56 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126 % 2017-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -3962 EUR - میلیون 2018-07
هزینه های دولت 8429 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 25768 EUR - میلیون 2018-07
بدهی های دولت 246767 EUR - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 29730 EUR - میلیون 2018-07
درخواست پناهندگی 60 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 44.33
مخارج نظامی 3662 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 2.4 نقاط شاخص 2018-09
تولید صنعتی -2.9 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.7 % 2018-08
تولید صنعتی -2.1 % 2018-08
استفاده از ظرفیت 82.56 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 308 EUR - میلیون 2018-06
ثبت خودرو 12771 2018-09
شاخص اقتصادی مقدم 1.6 % 2018-08
سرعت اینترنت 12895 KBps 2017-03
آدرس های IP 3662187 IP 2017-03
شاخص رقابتی 70.2 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 34 2018-12
شاخص فساد مالی 63 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 29 2017-12
آسانی کسب و کار 29 2017-12
تولید الکتریسیته 4724 گیگاوات ساعت 2018-08
استخراج معدن -0.5 % 2018-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.4 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.8 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 29076 EUR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 4.4 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 115076 EUR - میلیون 2018-07
نرخ وام بانکی 2.75 % 2018-08
درآمد قابل تصرف شخص 40922 EUR - میلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 1.9 USD / لیتر 2018-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.7 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 101 % 2017-12
هزینه های شخصی 1.6 % 2018-08
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 3.2 % 2018-07
شاخص مسکن 128 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 1805 2018-07
نرخ مالکیت مسکن 74.7 % 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 34.75 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 56.68 mm 2015-12
درجه حرارت 10.55 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پرتغال - شاخص های اقتصادی.