بازارها گذشته مرجع
پول 1.17 2021-09
بازار سهام 5459 2021-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.26 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.9 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 15.5 2021-06
نرخ بیکاری 6.7 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 156 2021-09
نرخ تورم 1.5 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 15868983 2021-09
نرخ بهره 0 2021-09
موازنه تجاری -1493 2021-07
حساب جاری -211 2021-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 134 2020-12
بودجه دولت -5.7 2020-12
اطمینان کسب و کار 1.8 2021-08
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.9 2021-08
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.4 2021-07
نرخ مالیات شرکت 21 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2021-12
موارد کروناویروس 1057100 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 17872 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 828990 2021-09
تخت بیمارستان 3.39 2017-12
بیمارستان ها 21.84 2017-12
پرستاران 6.7 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.9 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 15.5 2021-06
تولید ناخالص داخلی 231 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 48988 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9233 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 22770 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32181 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 950 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1991 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6300 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8005 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3831 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1445 2021-06
تولید ناخالص ملی 49131 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.7 2021-06
افراد شاغل 4868 2021-07
افراد بیکار 322 2021-07
استخدام تمام وقت 4446 2021-06
قسمت مدت زمان اشتغال 364 2021-06
نرخ اشتغال 55.3 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 59.3 2021-06
نرخ بیکاری بلند مدت 2.4 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 23.5 2021-07
هزینه های کار 116 2021-06
پست های خالی شغلی 11750 2021-07
دستمزد 1188 2019-04
حداقل دستمزد 776 2021-03
رشد دستمزد 8.4 2021-06
دستمزد در تولید 144 2021-07
جمعیت 10.3 2020-12
سن بازنشستگی زنان 66.5 2021-12
سن بازنشستگی مردان 66.5 2021-12
تغییر اشتغال -0.8 2021-03
بهره وری 100 2021-06
تغییر نرخ بیکاری -9168 2021-07

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 156 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 15868983 2021-09
موارد کروناویروس 1057100 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 17872 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 828990 2021-09
تخت بیمارستان 3.39 2017-12
بیمارستان ها 21.84 2017-12
پرستاران 6.7 2017-12
تختخوابهای ICU 325 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2021-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2021-08
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2021-08
اندازه اصل تورم 0.92 2021-08
CPI مسکن آب و برق 111 2021-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2021-08
تورم مواد غذایی 0.6 2021-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.8 2021-03
قیمت تولید 109 2021-08
تغییر قیمت تولید کننده 11 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-09
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2021-02
عرضه پول M0 33073 2021-08
عرضه پول M1 182530 2021-07
عرضه پول M2 282132 2021-07
ترازنامه بانک 469173 2021-07
ذخایر ارزی خارجی 28743 2021-08
وام به بخش خصوصی 76508 2021-07
ترازنامه بانک مرکزی 215509 2021-08
میزان رشد وام 5.9 2021-07
عرضه پول M3 253942 2021-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 254 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1493 2021-07
حساب جاری -211 2021-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 2020-12
صادرات 5624 2021-07
واردات 7117 2021-07
بدهی خارجی 415928 2021-06
گردش سرمایه 2227 2021-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 916 2021-07
حواله 306 2021-06
درآمد گردشگری 687 2021-06
ذخایر طلا 383 2021-06
شاخص تروریسم 0 2019-12
ورود توریست 1854442 2021-07
فروش اسلحه 46 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 134 2020-12
بودجه دولت -5.7 2020-12
ارزش بودجه دولت -7620 2021-07
هزینه های دولت 8753 2021-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2020-12
درآمدهای دولت 25634 2021-07
بدهی های دولت 275285 2021-03
هزینه های مالی 27920 2021-06
درخواست پناهندگی 85 2021-01
ارزیابی اعتبار 71 2021-09
مخارج نظامی 4557 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 34.75 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 1.8 2021-08
تولید صنعتی 0.5 2021-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.4 2021-07
تولید صنعتی -0.2 2021-07
میزان استفاده ازظرفیت تولید 79.52 2021-06
تغییرات موجودی انبار 22.82 2021-06
ثبت خودرو 7971 2021-08
شاخص اقتصادی مقدم 2.7 2021-08
سرعت اینترنت 12895 2017-03
آدرس های IP 3662187 2017-03
تولید خودرو 11884 2021-06
شاخص رقابتی 70.45 2019-12
رتبه رقابتی 34 2019-12
شاخص فساد مالی 61 2020-12
رتبه فساد مالی 33 2020-12
آسانی کسب و کار 39 2019-12
تولید الکتریسیته 3377 2021-06
استخراج معدن 28.1 2021-07

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.9 2021-08
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.4 2021-07
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 2.6 2021-07
هزینه های مصرف کننده 31866 2021-06
پس انداز های شخصی 14.2 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 123052 2021-07
نرخ وام بانکی 2.2 2021-07
درآمد قابل تصرف شخص 41849 2021-03
قیمت گازوئیل 1.96 2021-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.3 2020-12
بدهی خانوار به درآمد 92.93 2020-12
هزینه های شخصی 7.1 2021-08

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 2 2021-07
شاخص مسکن 159 2021-03
جواز ساختمان 1937 2021-06
نرخ مالکیت مسکن 73.9 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پرتغال - شاخص های اقتصادی.