بازارها گذشته مرجع
پول 1.13 2019-02
بازار سهام 5153 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.49 2019-02
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2018-12
نرخ بیکاری 6.7 2018-12
نرخ تورم 0.5 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -1.2 2019-01
نرخ بهره 0 2019-01
موازنه تجاری -1615 2018-12
حساب جاری -174 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126 2017-12
بودجه دولت -3 2017-12
اطمینان کسب و کار 2.1 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.2 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی 218 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 46195 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8154 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 23117 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27937 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 824 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1610 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5644 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8585 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3332 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1232 2018-09
تولید ناخالص ملی 51323 2018-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.7 2018-12
افراد شاغل 4808 2018-12
افراد بیکار 354 2018-12
استخدام تمام وقت 4367 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 516 2018-12
نرخ اشتغال 55.1 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 59.1 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 2.9 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 17.6 2018-12
هزینه های کار 96.7 2018-09
پست های خالی شغلی 12515 2019-01
دستمزد 1148 2017-04
حداقل دستمزد 700 2019-06
رشد دستمزد 6.5 2018-11
دستمزد در تولید 147 2018-12
جمعیت 10.29 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66.33 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 2018-09
هزینه زندگی خانواده 990 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 670 2018-12
بهره وری 109 2018-09
تغییر نرخ بیکاری 4138 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1430 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 659 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.5 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -1.2 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-01
اندازه اصل تورم 0.77 2019-01
CPI مسکن آب و برق 108 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2019-01
تورم مواد غذایی 0.24 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-09
قیمت تولید 103 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 1.2 2019-01
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-01
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2019-01
عرضه پول M0 26865 2019-01
عرضه پول M1 130072 2018-12
عرضه پول M2 223377 2018-12
ترازنامه بانک 365678 2018-12
ذخایر ارزی 23191 2019-01
وام به بخش خصوصی 69572 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 111103 2019-01
میزان رشد وام 0.1 2018-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 258 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1615 2018-12
حساب جاری -174 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 2017-12
صادرات 4356 2018-12
واردات 5972 2018-12
بدهی خارجی 412766 2018-12
گردش سرمایه 382 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 329 2018-12
حواله 368 2018-12
درآمد گردشگری 1048 2018-11
ذخایر طلا 382 2019-03
شاخص تروریسم 0 2017-12
ورود توریست 1779897 2018-12
فروش اسلحه 56 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 126 2017-12
بودجه دولت -3 2017-12
ارزش بودجه دولت -3583 2018-12
هزینه های دولت 8505 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.9 2017-12
درآمدهای دولت 47886 2018-12
بدهی های دولت 248934 2018-09
هزینه های مالی 46367 2018-11
درخواست پناهندگی 60 2018-06
ارزیابی اعتبار 44.33
مخارج نظامی 3662 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 34.75 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 2.1 2019-01
تولید صنعتی -0.3 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.1 2018-12
تولید صنعتی -0.6 2018-12
استفاده از ظرفیت 77.32 2018-12
تغییرات موجودی انبار 366 2018-09
ثبت خودرو 15684 2019-01
شاخص اقتصادی مقدم 1.7 2018-12
سرعت اینترنت 12895 2017-03
آدرس های IP 3662187 2017-03
شاخص رقابتی 70.2 2018-12
رتبه رقابتی 34 2018-12
شاخص فساد مالی 64 2018-12
رتبه فساد مالی 30 2018-12
آسانی کسب و کار 34 2018-12
تولید الکتریسیته 4859 2018-11
استخراج معدن 20.6 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.2 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.2 2018-12
هزینه های مصرف کننده 29468 2018-09
پس انداز های شخصی 4 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 115314 2018-12
نرخ وام بانکی 2.65 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 40724 2018-09
قیمت گازوئیل 1.61 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.7 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 101 2017-12
هزینه های شخصی 1.2 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 1.8 2018-12
شاخص مسکن 130 2018-09
جواز ساختمان 1897 2018-11
نرخ مالکیت مسکن 74.7 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پرتغال - شاخص های اقتصادی.