گذشته قبلی
پول 1.12 1.12
بازار سهام 5562 5523 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.9 4.4 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 16.1 در صد
نرخ بیکاری 6.1 6.7 در صد
نرخ تورم 2.7 2.6 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0 0.4 در صد
نرخ بهره 0 0 در صد
موازنه تجاری -2097 -2000 EUR - میلیون
حساب جاری -648 279 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 0.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 134 117 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.7 0.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 2 1.9 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -19.2 -19.2 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 2.8 2.3 در صد
نرخ مالیات شرکت 21 21 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 48 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 6.1 6.7 در صد
افراد شاغل 4854 4828 هزار
افراد بیکار 332 337 هزار
استخدام تمام وقت 4500 4446 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 378 364 هزار
نرخ اشتغال 56.1 55.3 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 59.7 59.3 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 3 3 در صد
نرخ بیکاری جوانان 22.4 22.8 در صد
هزینه های کار 109 116 امتیاز
پست های خالی شغلی 9070 11571
دستمزد 1188 1171 EUR / ماه
حداقل دستمزد 776 776 EUR / ماه
رشد دستمزد 4 8.8 در صد
دستمزد در تولید 152 112 امتیاز
جمعیت 10.3 10.28 میلیون
سن بازنشستگی زنان 66.5 66.42
سن بازنشستگی مردان 66.5 66.42
تغییر اشتغال 1.9 -0.8 در صد
بهره وری 104 98.8 امتیاز
تغییر نرخ بیکاری -9256 -300
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 207 206 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 21059177 20986619 دوزها
موارد کروناویروس 2443524 2377818 افراد
مرگ و میر کروناویروس 19744 19703 افراد
تخت بیمارستان 3.51 3.44 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 23.14 22.37 به ازای هر - یک - میلیون نفر
پرستاران 7.08 6.88 به ازای هر 1000 نفر
تختخوابهای ICU 3.33 3.29 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 0 0 در صد
نرخ بهره بین بانکی -0.58 -0.57 در صد
عرضه پول M0 34051 33508 EUR - میلیون
عرضه پول M1 189611 187196 EUR - میلیون
عرضه پول M2 289706 286976 EUR - میلیون
ترازنامه بانک 471868 469944 EUR - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 28757 28233 EUR - میلیون
وام به بخش خصوصی 76021 75995 EUR - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 219355 218419 EUR - میلیون
میزان رشد وام 5.2 5.9 در صد
عرضه پول M3 284747 283361 EUR - میلیون
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 254 240 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -2097 -2000 EUR - میلیون
حساب جاری -648 279 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.2 0.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 6010 5604 EUR - میلیون
واردات 8107 7603 EUR - میلیون
بدهی خارجی 414850 415928 EUR - میلیون
گردش سرمایه -385 614 EUR - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1161 895 EUR - میلیون
حواله 299 329 EUR - میلیون
درآمد گردشگری 892 1247 EUR - میلیون
ذخایر طلا 383 383 تن
شاخص تروریسم 0 0
ورود توریست 2300806 3546898 افراد
فروش اسلحه 46 3 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 134 117 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.7 0.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -8731 -8263 EUR - میلیون
هزینه های دولت 8990 8881 EUR - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 42.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 44076 39293 EUR - میلیون
بدهی های دولت 271538 277508 EUR - میلیون
هزینه های مالی 52806 47556 EUR - میلیون
درخواست پناهندگی 85 85 افراد
ارزیابی اعتبار 71
مخارج نظامی 4557 4278 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 21 21 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 48 در صد
نرخ مالیات بر فروش 23 23 در صد
نرخ تامین اجتماعی 34.75 34.75 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 23.75 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 11 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 2 1.9 امتیاز
تولید صنعتی 0.2 -6.3 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.2 0.4 در صد
تولید صنعتی 0.8 -3.4 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 81.87 79.52 در صد
تغییرات موجودی انبار -53.32 -62.32 EUR - میلیون
ثبت خودرو 12608 10928
شاخص اقتصادی مقدم 3.6 3.6 در صد
سرعت اینترنت 12895 12576 KBps
آدرس های IP 3662187 3687295 IP
تولید خودرو 2245 18529 واحد
شاخص رقابتی 70.45 70.2 امتیاز
رتبه رقابتی 34 34
شاخص فساد مالی 61 62 امتیاز
رتبه فساد مالی 33 30
آسانی کسب و کار 39 34
تولید الکتریسیته 3664 3676 گیگاوات ساعت
استخراج معدن 32.7 23.3 در صد
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -19.2 -19.2 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 2.8 2.3 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 9.9 3.3 در صد
هزینه های مصرف کننده 31950 31343 EUR - میلیون
پس انداز های شخصی 14.2 12.8 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 124713 124469 EUR - میلیون
نرخ وام بانکی 2.17 2.25 در صد
درآمد قابل تصرف شخص 44361 43534 EUR - میلیون
قیمت گازوئیل 1.87 1.93 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 69 69.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به درآمد 92.93 92.29 در صد
هزینه های شخصی 5.5 6.1 در صد
گذشته قبلی
میزان ساخت و ساز 3.6 1.8 در صد
شاخص مسکن 168 163 امتیاز
جواز ساختمان 1937 2223
نرخ مالکیت مسکن 73.9 74.5 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پرتغال - شاخص های اقتصادی.