قیمت سهام
10.99
تغییر روزانه
-1.26%
سالیانه
-67.16%

قیمت روز سال
Autoliv 83.21 3.20 4.00% -15.54%
Aston Martin Lagonda 513.20 13.20 2.64% -75.05%
BMW 77.47 -0.52 -0.67% -7.07%
Continental 65.98 -1.12 -1.67% -43.16%
Daimler 60.59 0.07 0.12% -19.87%
Finnair Oyj 0.43 -0.002 -0.42% -35.89%
Valeo 20.88 -0.07 -0.33% -18.72%
Huhtamäki 39.17 0.05 0.13% -13.46%
Kesko Oyj 23.68 0.07 0.30% -35.90%
Michelin 27.21 -0.37 -1.34% -80.96%
Pirelli & C 4.32 -0.04 -0.96% -20.68%
Renault 30.56 0.01 0.02% -9.79%
Sanoma- Oyj 14.16 -0.10 -0.70% -7.33%
Uponor Oyj 15.47 -0.08 -0.51% -42.41%
Volvo 182.82 -1.44 -0.78% -9.70%
Volkswagen 146.52 0.60 0.41% -29.76%

قیمت روز سال
Helsinki 25 4874 22.07 0.45% -14.68%