قیمت سهام
49.53
تغییر روزانه
0.24%
سالیانه
-1.26%

قیمت روز سال
BP 430.55 3.00 0.70% 41.00%
Cairn Energy 238.60 4.00 1.71% 29.60%
Chevron 159.85 0.23 0.14% 56.78%
Hellenic Petroleum 6.45 -0.05 -0.77% 14.56%
Eni Group 11.63 0.04 0.35% 10.57%
Finnair Oyj 0.42 -0.002 -0.38% -36.15%
Fortum 11.55 0.55 5.00% -52.65%
Galp 10.64 -0.25 -2.25% 23.46%
Huhtamäki 39.38 0.81 2.10% -12.49%
Kemira 12.73 0.18 1.43% -11.90%
Lassila & Tikanoja 11.62 -0.12 -1.02% -22.22%
Metsa Board Oyj 8.88 0.14 1.60% -4.31%
Motor Oil 17.48 -0.01 -0.06% 28.44%
MOL 2,886.00 -68.00 -2.30% 18.77%
OMV 41.11 -0.20 -0.48% -13.67%
Outokumpu 4.27 -0.07 -1.52% -28.70%
Petrofac 118.30 2.90 2.51% 13.64%
Royal Dutch Shell PLC 26.20 0.04 0.15% 51.55%
Repsol 12.65 0.12 0.96% 31.02%
SBM Offshore 14.12 0.13 0.93% 1.04%
Saipem 0.82 0.002 0.20% -91.86%
Stora Enso 15.63 0.14 0.87% -8.12%
Equinor ASA 357.70 -4.30 -1.19% 91.69%
Tullow Oil 52.00 0 0% 11.44%
Tüpras 293.60 1.60 0.55% 191.85%
UPM 34.11 0.71 2.13% -2.68%
Valero Energy 115.19 1.10 0.96% 73.87%
John Wood Group 158.75 2.65 1.70% -32.16%
Exxon Mobil 94.00 0.81 0.87% 65.58%

قیمت روز سال
Helsinki 11085 -2.40 -0.02% -16.22%
Helsinki 25 4868 -5.64 -0.12% -14.89%