ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - سوئد - بازار سهام.


Ok
width
height
Sweden Stock Market (OMX 30)

قیمت روز سال
OMXS 30 1737 -44.78 -2.51% 10.47%
قیمت روز سال
AstraZeneca 902.70 -29.10 -3.12% 17.97%
Volvo 155.80 -4.40 -2.75% 14.56%
Investor 502.60 -13.80 -2.67% 21.84%
Atlas Copco 339.80 -9.70 -2.78% 35.78%
Atlas Copco 298.90 -7.80 -2.54% 28.95%
Ericsson 80.64 -1.64 -1.99% -4.61%
Swedbank 150.60 -2.95 -1.92% -11.26%
Skandinaviska Enskilda Banken 96.02 -2.02 -2.06% 2.13%
H&M 183.22 -3.32 -1.78% 31.08%
Svenska Handelsbanken 102.65 -1.70 -1.63% -2.56%
Sandvik 164.20 -5.50 -3.24% 8.20%
ASSA ABLOY 222.70 -7.20 -3.13% 16.57%
Lundin Petroleum 272.70 -6.30 -2.26% -9.70%
Alfa Laval 223.30 -5.70 -2.49% 10.54%
Swedish Match 588.80 -7.20 -1.21% 35.98%
SKF 174.05 -5.45 -3.04% 11.97%
Investment Kinnevik 206.10 -5.40 -2.55% -11.92%
Svenska Cellulosa Aktiebolaget 98.00 -2.50 -2.49% 15.08%
Skanska 220.30 -5.80 -2.57% 32.23%
Boliden 209.60 -3.70 -1.73% -17.07%
Electrolux 204.90 -3.10 -1.49% -15.23%
Tele2 145.30 -3.00 -2.02% 19.44%
Securitas 136.05 -3.25 -2.33% -6.08%
SSAB 30.80 -0.92 -2.90% -14.94%
Getinge 165.10 -4.30 -2.54% 51.12%
Modern Times Group 96.82 -2.74 -2.75% -11.61%
Fingerprint Cards 15.31 -0.63 -3.95% -21.89%
ABB 222.30 2.00 0.91% 21.54%