ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - سوئد - بازار سهام.

Ok
width
height
Sweden Stock Market (OMX 30)

قیمت روز سال
OMXS 30 1730 30.03 1.77% 10.50%
قیمت روز سال
AstraZeneca 997.60 -3.80 -0.38% 36.32%
ABB 200.40 2.95 1.49% 10.35%
Nordea Bank 70.67 0.88 1.26% -8.79%
Volvo 153.00 5.30 3.59% 10.71%
Investor 527.40 11.40 2.21% 23.92%
Atlas Copco 386.30 10.10 2.68% 45.06%
Atlas Copco 347.90 8.10 2.38% 43.29%
Ericsson 88.40 -0.64 -0.72% -5.56%
Swedbank 130.76 2.58 2.01% -6.23%
Skandinaviska Enskilda Banken 87.30 1.30 1.51% 0.05%
H&M 168.25 11.70 7.47% 12.59%
Svenska Handelsbanken 93.56 0.56 0.60% 1.76%
Sandvik 175.85 5.60 3.29% 13.75%
ASSA ABLOY 203.70 6.60 3.35% 2.96%
Lundin Energy AB 246.70 9.30 3.92% -5.15%
Alfa Laval 211.70 3.70 1.78% 6.09%
Swedish Match 666.20 -0.80 -0.12% 53.86%
SKF 185.50 4.95 2.74% 18.68%
Investment Kinnevik 255.70 7.70 3.10% 2.28%
Svenska Cellulosa Aktiebolaget 113.70 -2.80 -2.40% 58.09%
Skanska 199.30 1.90 0.96% 22.01%
Boliden 218.10 2.50 1.16% -1.93%
Electrolux 162.15 1.85 1.15% -26.93%
Tele2 127.45 0.55 0.43% -2.78%
Securitas 135.15 4.75 3.64% -17.72%
SSAB 26.79 1.29 5.06% -12.08%
Getinge 165.70 -1.95 -1.16% 19.94%
Modern Times Group 109.90 -0.90 -0.81% -2.74%
Fingerprint Cards 19.67 0.38 1.97% 4.91%