17/10/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
نرخ بیکاری SEP 7.1% 7.1%
24/10/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
اعلام نرخ بهره Riksbank -0.25%
25/10/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
رشد وام خانوار SEP 4.9%
07:30 AM
SE
تغییرات ماهیانه PPI SEP -0.5%
07:30 AM
SE
PPI (سالانه) SEP 1.4%
07:30 AM
SE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP 0%
07:30 AM
SE
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 2.7%
28/10/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
SE
موازنه تجاری SEP SEK-5.4B
30/10/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
SE
اطمینان کسب و کار OCT 96.2
08:00 AM
SE
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT 90.6
08:00 AM
SE
انتظارات تورم مصرف کننده OCT 3.5%
01/11/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
پی ام آی توليد Swedbank OCT 46.3
05/11/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
شاخص PMI خدمات OCT 49.8
08:30 AM
SE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP 3.7%
08:30 AM
SE
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP 0.3%
08:30 AM
SE
تغییرات سالیانه سفارشات جدید SEP -1.1%
08/11/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
SE
مصرف خانگی (ماهیانه) SEP 0.8%
13/11/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
SE
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.5%
08:30 AM
SE
CPIF YoY OCT 1.3%
08:30 AM
SE
نرخ تورم (سالانه) OCT 1.5%
08:30 AM
SE
CPIF MoM OCT 0.5%
14/11/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
SE
نرخ بیکاری OCT 7.1%


سوئد - تقویم - شاخص های اقتصادی

سوئد - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.