25/06/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
تغییرات ماهیانه PPI MAY 0% -0.7%
07:30 AM
SE
PPI (سالانه) MAY 3.5% 4.9%
27/06/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
موازنه تجاری MAY SEK1.4B
28/06/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY 1.9%
07:30 AM
SE
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 3.9%
01/07/2019 واقعی قبلی
06:30 AM
SE
پی ام آی توليد Swedbank JUN 53.1
07:30 AM
SE
رشد وام خانوار MAY 5%
03/07/2019 واقعی قبلی
06:30 AM
SE
شاخص PMI خدمات JUN 53.3
07:30 AM
SE
اعلام نرخ بهره Riksbank -0.25%
05/07/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 3.4%
07:30 AM
SE
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY 1.3%
07:30 AM
SE
تغییرات سالیانه سفارشات جدید MAY 0.1%
09/07/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
مصرف خانگی (ماهیانه) MAY 0.2%
11/07/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
CPIF MoM JUN 0.3%
07:30 AM
SE
CPIF YoY JUN 2.1%
07:30 AM
SE
نرخ تورم (سالانه) JUN 2.2%
07:30 AM
SE
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.3%


سوئد - تقویم - شاخص های اقتصادی

سوئد - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.