03/04/2020 واقعی قبلی
06:30 AM
SE
شاخص PMI خدمات MAR 46.9 56.4 ®
07/04/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB 0.1%
07:30 AM
SE
تولیدات صنعتی (ماهانه) FEB 1.5%
07:30 AM
SE
تغییرات سالیانه سفارشات جدید FEB 2.2%
08/04/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
مصرف خانگی (ماهیانه) FEB -0.2%
15/04/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
نرخ تورم (ماهانه) MAR 0.5%
07:30 AM
SE
CPIF YoY MAR 1%
07:30 AM
SE
نرخ تورم (سالانه) MAR 1%
07:30 AM
SE
CPIF MoM MAR 0.5%
21/04/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
نرخ بیکاری MAR 8.2%
24/04/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
تغییرات ماهیانه PPI MAR -0.6%
07:30 AM
SE
PPI (سالانه) MAR -1.2%
28/04/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
اعلام نرخ بهره Riksbank 0%
07:30 AM
SE
Monetary Policy Report
07:30 AM
SE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR 0.2%
07:30 AM
SE
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 2.8%
07:30 AM
SE
موازنه تجاری MAR SEK13.2B
29/04/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
SE
اطمینان کسب و کار APR 91
07:00 AM
SE
ضریب اطمینان مصرف کننده APR 89.6
07:00 AM
SE
انتظارات تورم مصرف کننده APR 3.1%
07:30 AM
SE
رشد وام خانوار MAR 5.2%


سوئد - تقویم - شاخص های اقتصادی

سوئد - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.