05/03/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
SE
حساب جاری Q4 SEK57.4B SEK70.2B ®
09/03/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
SE
مصرف خانگی (ماهیانه) JAN -0.4%
08:30 AM
SE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN 5.9%
08:30 AM
SE
تولیدات صنعتی (ماهانه) JAN 1.4%
08:30 AM
SE
تغییرات سالیانه سفارشات جدید JAN 8.2%
15/03/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
SE
نرخ تورم (ماهانه) FEB -0.4%
08:30 AM
SE
CPIF YoY FEB 1.7%
08:30 AM
SE
نرخ تورم (سالانه) FEB 1.6%
08:30 AM
SE
CPIF MoM FEB -0.3%
18/03/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
SE
نرخ بیکاری FEB 9.3%
25/03/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
SE
تغییرات ماهیانه PPI FEB 1%
08:30 AM
SE
PPI (سالانه) FEB -0.8%
26/03/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
SE
اطمینان کسب و کار MAR 100.2
08:00 AM
SE
ضریب اطمینان مصرف کننده MAR 97.5
08:00 AM
SE
انتظارات تورم مصرف کننده MAR 3.7%
08:30 AM
SE
موازنه تجاری FEB SEK5.2B
08:30 AM
SE
رشد وام خانوار FEB 5.5%
08:30 AM
SE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB 3.4%
08:30 AM
SE
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 3.1%
01/04/2021 واقعی قبلی
06:30 AM
SE
پی ام آی توليد Swedbank MAR 61.6
02/04/2021 واقعی قبلی
06:30 AM
SE
شاخص PMI خدمات MAR 62.7


سوئد - تقویم - شاخص های اقتصادی

سوئد - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.