11/12/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
SE
CPIF YoY NOV 1.7% 1.5%
08:30 AM
SE
نرخ تورم (ماهانه) NOV 0.1% 0%
08:30 AM
SE
CPIF MoM NOV 0.1% 0%
08:30 AM
SE
نرخ تورم (سالانه) NOV 1.8% 1.6%
12/12/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
SE
نرخ بیکاری NOV 6.8% 6.0%
18/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
SE
اطمینان کسب و کار DEC 96.9
08:00 AM
SE
ضریب اطمینان مصرف کننده DEC 91.9
08:00 AM
SE
انتظارات تورم مصرف کننده DEC 3.4%
19/12/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
SE
اعلام نرخ بهره Riksbank -0.25%
20/12/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
SE
تغییرات ماهیانه PPI NOV 0.4%
08:30 AM
SE
PPI (سالانه) NOV 0.9%
08:30 AM
SE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی NOV 0.2%
08:30 AM
SE
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV 3.3%
30/12/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
SE
موازنه تجاری NOV SEK-4B
02/01/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
پی ام آی توليد Swedbank DEC 45.4
03/01/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
SE
شاخص PMI خدمات DEC 47.9
08:30 AM
SE
رشد وام خانوار NOV


سوئد - تقویم - شاخص های اقتصادی

سوئد - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.