بازارها گذشته مرجع
پول 8.51 2021-03
بازار سهام 2065 2021-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.42 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.2 2020-12
نرخ بیکاری 9.3 2021-01
نرخ تورم 1.6 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2021-01
نرخ بهره 0 2021-02
موازنه تجاری 5200 2021-01
حساب جاری 67.4 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.1 2019-12
بودجه دولت 0.5 2019-12
اطمینان کسب و کار 100 2021-02
شاخص PMI تولید 61.6 2021-02
شاخص PMI خدمات 62.7 2021-02
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.5 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.4 2021-01
نرخ مالیات شرکت 21.4 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.2 2020-12
موارد کروناویروس 675292 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 12964 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 10163 2021-03
تخت بیمارستان 2.22 2017-12
بیمارستان ها 9.04 2003-12
پزشکان پزشکی 4.32 2016-12
پرستاران 11.49 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.2 2020-12
تولید ناخالص داخلی 531 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1231835 2020-12
تولید ناخالص ملی 1335273 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 304649 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 57975 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 53205 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17320 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 75693 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 163097 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 7999 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 221864 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 562496 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 38088 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29895 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.3 2021-01
افراد شاغل 4863 2021-01
افراد بیکار 498 2021-01
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 24.2 2021-01
هزینه های کار 140 2020-11
پست های خالی شغلی 1103 2021-01
دستمزد 179 2020-11
دستمزد در تولید 190 2020-11
جمعیت 10.23 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2020-12
سن بازنشستگی مردان 62 2020-12
تغییر اشتغال 0.4 2020-12
نرخ اشتغال 64.7 2021-01
استخدام تمام وقت 3842 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 71.3 2021-01
قسمت مدت زمان اشتغال 1050 2020-09
بهره وری 104 2020-12
رشد دستمزد 1.4 2020-11

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.6 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 338 2021-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2021-01
قیمت مصرف کننده اصلی 221 2021-01
اندازه اصل تورم 1.7 2021-01
قیمت تولید 112 2021-01
تغییر قیمت تولید کننده -0.8 2021-01
قیمت صادرات 109 2021-01
قیمت واردات 108 2021-01
تورم مواد غذایی 1.9 2021-01
CPI مسکن آب و برق 424 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 468 2021-01
انتظارات تورم 3.7 2021-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-02
نرخ بهره بین بانکی -0.03 2021-03
عرضه پول M0 60765 2021-01
عرضه پول M3 4394584 2021-01
ترازنامه بانک 11119958 2021-01
ذخایر ارزی 479324 2021-01
وام به بخش خصوصی 1431720 2021-01
نرخ بهره سپرده -0.1 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 1322957 2021-01
نرخ وام 0.1 2020-12
میزان رشد وام 5.5 2021-01
عرضه پول M1 3751620 2021-01
عرضه پول M2 4262410 2021-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 280 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5200 2021-01
حساب جاری 67.4 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.9 2019-12
صادرات 113400 2021-01
واردات 108200 2021-01
بدهی خارجی 8523 2020-09
رابطه مبادله 102 2021-01
گردش سرمایه 87.6 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 20.7 2020-09
حواله 31.9 2019-12
ذخایر طلا 126 2020-12
شاخص تروریسم 2.89 2019-12
فروش اسلحه 134 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.1 2019-12
بودجه دولت 0.5 2019-12
ارزش بودجه دولت 7732 2021-01
هزینه های دولت 324389 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.3 2019-12
درآمدهای دولت 107702 2021-01
بدهی های دولت 1270094 2021-01
هزینه های مالی 99970 2021-01
درخواست پناهندگی 1200 2020-08
ارزیابی اعتبار 100 2021-03
مخارج نظامی 5733 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21.4 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.2 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 38.42 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 100 2021-02
شاخص PMI تولید 61.6 2021-02
شاخص PMI خدمات 62.7 2021-02
تولید صنعتی 5.9 2020-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.4 2020-12
تولید صنعتی 6 2020-12
استفاده از ظرفیت 87.9 2020-12
میزان سفارشات جدید 117 2020-12
تغییرات موجودی انبار -25671 2020-12
ورشکستگی 549 2021-01
ثبت خودرو 21476 2021-01
سرعت اینترنت 22543 2017-03
آدرس های IP 5500163 2017-03
موجودی انبارهای تجاری -5026 2020-12
شاخص رقابتی 81.25 2019-12
رتبه رقابتی 8 2019-12
شاخص فساد مالی 85 2020-12
رتبه فساد مالی 3 2020-12
آسانی کسب و کار 10 2019-12
تولید الکتریسیته 15060 2020-12
استخراج معدن -0.8 2020-12
تولید فولاد 410 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.5 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.4 2021-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.1 2021-01
هزینه های مصرف کننده 544422 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 601293 2020-12
پس انداز های شخصی 17.12 2020-09
اعتبار بخش خصوصی 5.7 2020-12
قیمت گازوئیل 1.75 2021-02
مخارج خانوار -0.4 2020-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 91.6 2020-06
بدهی خانوار به درآمد 162 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -1.2 2020-07
شاخص مسکن 270 2021-01
جواز ساختمان 14135 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 64.1 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 12.85 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 675292 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 12964 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 10163 2021-03
تخت بیمارستان 2.22 2017-12
بیمارستان ها 9.04 2003-12
پزشکان پزشکی 4.32 2016-12
پرستاران 11.49 2016-12
تختخوابهای ICU 234 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئد - شاخص های اقتصادی.