بازارها گذشته مرجع
پول 8.69 2021-07
بازار سهام 2385 2021-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.14 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0 2021-03
نرخ بیکاری 9.8 2021-05
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 99.53 2021-07
نرخ تورم 1.3 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 10051919 2021-07
نرخ بهره 0 2021-07
موازنه تجاری 5100 2021-05
حساب جاری 78.3 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.2 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.9 2020-12
بودجه دولت -3.1 2020-12
اطمینان کسب و کار 119 2021-06
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 65.8 2021-06
PMI شاخص خدمات 67.4 2021-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 109 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.3 2021-05
نرخ مالیات شرکت 20.6 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 52.9 2021-12
موارد کروناویروس 1096341 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 14651 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 10163 2021-07
تخت بیمارستان 2.22 2017-12
بیمارستان ها 9.04 2003-12
پزشکان پزشکی 4.32 2016-12
پرستاران 11.49 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0 2021-03
تولید ناخالص داخلی 538 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1273618 2021-03
تولید ناخالص ملی 1302981 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 308637 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 56068 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 50683 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16507 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 72525 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 163265 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 8299 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 232789 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 595240 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 43246 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 30161 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.8 2021-05
افراد شاغل 5052 2021-05
افراد بیکار 546 2021-05
نرخ بیکاری بلند مدت 1.9 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 25.8 2021-05
هزینه های کار 141 2021-04
پست های خالی شغلی 838 2021-06
دستمزد 183 2021-04
دستمزد در تولید 194 2021-04
جمعیت 10.33 2020-12
سن بازنشستگی زنان 62 2021-12
سن بازنشستگی مردان 62 2021-12
تغییر اشتغال 0.3 2021-03
نرخ اشتغال 67.2 2021-05
استخدام تمام وقت 3741 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 74.5 2021-05
قسمت مدت زمان اشتغال 962 2021-03
بهره وری 105 2021-03
رشد دستمزد 2.2 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 99.53 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 10051919 2021-07
موارد کروناویروس 1096341 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 14651 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 10163 2021-07
تخت بیمارستان 2.22 2017-12
بیمارستان ها 9.04 2003-12
پزشکان پزشکی 4.32 2016-12
پرستاران 11.49 2016-12
تختخوابهای ICU 234 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.3 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 341 2021-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 224 2021-06
اندازه اصل تورم 1.6 2021-06
قیمت تولید 121 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 9.6 2021-06
قیمت صادرات 121 2021-06
قیمت واردات 116 2021-06
تورم مواد غذایی -0.3 2021-06
CPI مسکن آب و برق 425 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 486 2021-06
انتظارات تورم 4.3 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-07
نرخ بهره بین بانکی -0.03 2021-07
عرضه پول M0 61347 2021-05
عرضه پول M3 4545726 2021-05
ترازنامه بانک 11528109 2021-05
ذخایر ارزی خارجی 488410 2021-06
وام به بخش خصوصی 1450367 2021-05
نرخ بهره سپرده -0.1 2021-07
ترازنامه بانک مرکزی 1371877 2021-06
نرخ وام 0.1 2021-07
میزان رشد وام 5.9 2021-05
عرضه پول M1 4099717 2021-05
عرضه پول M2 4420366 2021-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 310 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5100 2021-05
حساب جاری 78.3 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.2 2020-12
صادرات 133200 2021-05
واردات 128100 2021-05
بدهی خارجی 85015 2021-06
رابطه مبادله 104 2021-06
گردش سرمایه 92.8 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 80.7 2021-03
حواله 16 2021-03
ذخایر طلا 126 2021-03
شاخص تروریسم 2.89 2019-12
فروش اسلحه 286 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.9 2020-12
بودجه دولت -3.1 2020-12
ارزش بودجه دولت 36939 2021-05
هزینه های دولت 334500 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.9 2020-12
درآمدهای دولت 139590 2021-05
بدهی های دولت 1226638 2021-06
هزینه های مالی 102651 2021-05
درخواست پناهندگی 575 2021-04
ارزیابی اعتبار 100 2021-07
مخارج نظامی 6234 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20.6 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 52.9 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 38.42 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 119 2021-06
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 65.8 2021-06
PMI شاخص خدمات 67.4 2021-06
تولید صنعتی 24.2 2021-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.1 2021-05
تولید صنعتی 24.8 2021-05
میزان استفاده ازظرفیت تولید 89.4 2021-03
میزان سفارشات جدید 121 2021-05
تغییرات موجودی انبار 15490 2021-03
ورشکستگی 728 2021-06
ثبت خودرو 37638 2021-06
سرعت اینترنت 22543 2017-03
آدرس های IP 5500163 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 1516 2021-03
شاخص رقابتی 81.25 2019-12
رتبه رقابتی 8 2019-12
شاخص فساد مالی 85 2020-12
رتبه فساد مالی 3 2020-12
آسانی کسب و کار 10 2019-12
تولید الکتریسیته 12504 2021-05
استخراج معدن 8.1 2021-05
تولید فولاد 410 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 109 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.3 2021-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.3 2021-05
هزینه های مصرف کننده 554982 2021-03
درآمد قابل تصرف شخص 594014 2021-03
پس انداز های شخصی 21.16 2021-03
اعتبار بخش خصوصی 5.9 2021-04
قیمت گازوئیل 1.8 2021-06
مخارج خانوار 2.6 2021-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 95.3 2020-12
بدهی خانوار به درآمد 159 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -5.2 2021-05
شاخص مسکن 287 2021-06
جواز ساختمان 13437 2021-03
نرخ مالکیت مسکن 64.5 2020-12
خانه های مسکونی نوساز 15.41 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئد - شاخص های اقتصادی.