بازارها گذشته مرجع
پول 9.36 2019-07
بازار سهام 1598 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.06 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2019-03
نرخ بیکاری 6.8 2019-05
نرخ تورم 1.8 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-06
نرخ بهره -0.25 2019-07
موازنه تجاری 8300 2019-05
حساب جاری 62.7 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.8 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
اطمینان کسب و کار 100 2019-06
شاخص PMI تولید 52 2019-06
شاخص PMI خدمات 49.9 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.8 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2 2019-05
نرخ مالیات شرکت 21.4 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2019-03
تولید ناخالص داخلی 551 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1217244 2019-03
تولید ناخالص ملی 1249945 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 307037 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 57232 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47194 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12664 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 71705 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 168464 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 5183 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 218108 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 557641 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 44008 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 32595 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.8 2019-05
افراد شاغل 5095 2019-05
افراد بیکار 373 2019-05
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 18.6 2019-05
هزینه های کار 134 2019-04
پست های خالی شغلی 1001 2019-05
دستمزد 176 2019-04
دستمزد در تولید 188 2019-04
جمعیت 10.12 2018-12
سن بازنشستگی زنان 61 2019-12
سن بازنشستگی مردان 61 2019-12
تغییر اشتغال 0 2019-03
نرخ اشتغال 68.5 2019-04
استخدام تمام وقت 3777 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 72.9 2019-05
قسمت مدت زمان اشتغال 1117 2019-03
بهره وری 103 2019-03
رشد دستمزد 2.3 2019-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.8 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 334 2019-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 219 2019-06
اندازه اصل تورم 1.7 2019-06
قیمت تولید 114 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 3.5 2019-05
قیمت صادرات 116 2019-05
قیمت واردات 116 2019-05
تورم مواد غذایی 3 2019-06
CPI مسکن آب و برق 410 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 460 2019-06
انتظارات تورم 3.4 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.25 2019-07
نرخ بهره بین بانکی -0.05 2019-07
عرضه پول M0 59839 2019-05
عرضه پول M3 3570404 2019-05
ترازنامه بانک 9999899 2019-05
ذخایر ارزی 564451 2019-06
وام به بخش خصوصی 1465091 2019-05
نرخ بهره سپرده -1 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 937742 2019-06
نرخ وام 0.5 2019-06
میزان رشد وام 5 2019-05
عرضه پول M1 2980030 2019-05
عرضه پول M2 3433707 2019-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 280 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 8300 2019-05
حساب جاری 62.7 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2018-12
صادرات 136900 2019-05
واردات 128600 2019-05
بدهی خارجی 8349 2019-03
رابطه مبادله 101 2019-05
گردش سرمایه -80.6 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 63.7 2019-03
حواله 18.1 2019-03
ذخایر طلا 126 2019-06
شاخص تروریسم 3.94 2017-12
فروش اسلحه 134 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.8 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
ارزش بودجه دولت 64215 2019-05
هزینه های دولت 315942 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.9 2018-12
درآمدهای دولت 120848 2019-05
بدهی های دولت 1110506 2019-06
هزینه های مالی 56633 2019-05
درخواست پناهندگی 1505 2019-03
ارزیابی اعتبار 99.45
مخارج نظامی 5733 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21.4 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 38.42 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 100 2019-06
شاخص PMI تولید 52 2019-06
شاخص PMI خدمات 49.9 2019-06
تولید صنعتی 1 2019-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.7 2019-05
تولید صنعتی 1 2019-05
استفاده از ظرفیت 91 2019-03
میزان سفارشات جدید 113 2019-05
تغییرات موجودی انبار 25380 2019-03
ورشکستگی 642 2019-05
ثبت خودرو 33119 2019-06
سرعت اینترنت 22543 2017-03
آدرس های IP 5500163 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 11369 2019-03
شاخص رقابتی 81.66 2018-12
رتبه رقابتی 9 2018-12
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 12 2018-12
تولید الکتریسیته 15659 2019-03
استخراج معدن 0.5 2019-05
تولید فولاد 452 2019-05
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.8 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.5 2019-05
هزینه های مصرف کننده 528416 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 533031 2019-03
پس انداز های شخصی 15.66 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 5 2019-04
قیمت گازوئیل 1.64 2019-06
مخارج خانوار -0.9 2019-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 88.6 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 162 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 8.2 2019-05
شاخص مسکن 234 2019-05
نرخ مالکیت مسکن 64.1 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 12.39 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئد - شاخص های اقتصادی.