بازارها گذشته مرجع
پول 8.83 2020-09
بازار سهام 1790 2020-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.11 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.3 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.7 2020-06
نرخ بیکاری 8.8 2020-08
نرخ تورم 0.8 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-08
نرخ بهره 0 2020-07
موازنه تجاری 2900 2020-07
حساب جاری 63.2 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.1 2019-12
بودجه دولت 0.5 2019-12
اطمینان کسب و کار 86.4 2020-08
شاخص PMI تولید 53.4 2020-08
شاخص PMI خدمات 56.6 2020-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.4 2020-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.9 2020-07
نرخ مالیات شرکت 21.4 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.2 2020-12
موارد کروناویروس 88237 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 5865 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 10163 2020-09
تخت بیمارستان 2.22 2017-12
بیمارستان ها 9.04 2003-12
پزشکان پزشکی 4.32 2016-12
پرستاران 11.49 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.3 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.7 2020-06
تولید ناخالص داخلی 531 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1157760 2020-06
تولید ناخالص ملی 1261063 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 292736 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 57975 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 53205 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17501 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 75560 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 126528 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 8077 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 217623 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 535737 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 33998 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 30441 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.8 2020-08
افراد شاغل 5116 2020-08
افراد بیکار 494 2020-08
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 27.3 2020-08
هزینه های کار 133 2020-06
پست های خالی شغلی 538 2020-08
دستمزد 179 2020-06
دستمزد در تولید 190 2020-06
جمعیت 10.23 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2020-12
سن بازنشستگی مردان 62 2020-12
تغییر اشتغال -0.5 2020-03
نرخ اشتغال 67.9 2020-08
استخدام تمام وقت 3736 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 74.4 2020-08
قسمت مدت زمان اشتغال 1110 2020-03
بهره وری 102 2020-06
رشد دستمزد 1.4 2020-04

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.8 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 337 2020-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 220 2020-08
اندازه اصل تورم 0.7 2020-08
قیمت تولید 109 2020-07
تغییر قیمت تولید کننده -4.9 2020-07
قیمت صادرات 109 2020-07
قیمت واردات 108 2020-07
تورم مواد غذایی 2 2020-08
CPI مسکن آب و برق 417 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 463 2020-08
انتظارات تورم 2.8 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-07
نرخ بهره بین بانکی -0.03 2020-09
عرضه پول M0 62635 2020-07
عرضه پول M3 4216500 2020-07
ترازنامه بانک 10901712 2020-07
ذخایر ارزی 527500 2020-08
وام به بخش خصوصی 1503646 2020-07
نرخ بهره سپرده -0.1 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 1270211 2020-08
نرخ وام 0.2 2020-05
میزان رشد وام 5.2 2020-07
عرضه پول M1 3611245 2020-07
عرضه پول M2 4104968 2020-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 280 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2900 2020-07
حساب جاری 63.2 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.9 2019-12
صادرات 103800 2020-07
واردات 100900 2020-07
بدهی خارجی 8415 2020-06
رابطه مبادله 101 2020-07
گردش سرمایه 87.6 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -12.5 2020-06
حواله 31.9 2019-12
ذخایر طلا 126 2020-06
شاخص تروریسم 3.45 2018-12
فروش اسلحه 134 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.1 2019-12
بودجه دولت 0.5 2019-12
ارزش بودجه دولت -34432 2020-07
هزینه های دولت 318880 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.3 2019-12
درآمدهای دولت 70002 2020-07
بدهی های دولت 1180767 2020-08
هزینه های مالی 104435 2020-07
درخواست پناهندگی 785 2020-05
ارزیابی اعتبار 100 2020-09
مخارج نظامی 5733 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21.4 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.2 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 38.42 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 86.4 2020-08
شاخص PMI تولید 53.4 2020-08
شاخص PMI خدمات 56.6 2020-08
تولید صنعتی -8 2020-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.4 2020-07
تولید صنعتی -8.3 2020-06
استفاده از ظرفیت 82.8 2020-06
میزان سفارشات جدید 84.4 2020-07
تغییرات موجودی انبار 7831 2020-06
ورشکستگی 359 2020-08
ثبت خودرو 26545 2020-08
سرعت اینترنت 22543 2017-03
آدرس های IP 5500163 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 2075 2020-06
شاخص رقابتی 81.25 2019-12
رتبه رقابتی 8 2019-12
شاخص فساد مالی 85 2019-12
رتبه فساد مالی 4 2019-12
آسانی کسب و کار 10 2019-12
تولید الکتریسیته 15914 2019-12
استخراج معدن -4.6 2020-06
تولید فولاد 159 2020-07

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.4 2020-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.9 2020-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.8 2020-07
هزینه های مصرف کننده 516524 2020-06
درآمد قابل تصرف شخص 619134 2020-06
پس انداز های شخصی 20.25 2020-03
اعتبار بخش خصوصی 5.4 2020-05
قیمت گازوئیل 1.55 2020-08
مخارج خانوار 3 2020-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 89 2020-03
بدهی خانوار به درآمد 162 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -7.1 2020-06
شاخص مسکن 256 2020-08
جواز ساختمان 12208 2020-06
نرخ مالکیت مسکن 64.1 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 12.5 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 88237 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 5865 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 10163 2020-09
تخت بیمارستان 2.22 2017-12
بیمارستان ها 9.04 2003-12
پزشکان پزشکی 4.32 2016-12
پرستاران 11.49 2016-12
تختخوابهای ICU 234 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئد - شاخص های اقتصادی.