بازارها گذشته مرجع
پول 8.48 2020-11
بازار سهام 1937 2020-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.01 2020-11

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.9 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.5 2020-09
نرخ بیکاری 7.8 2020-10
نرخ تورم 0.3 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-10
نرخ بهره 0 2020-11
موازنه تجاری 4700 2020-10
حساب جاری 63.2 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.1 2019-12
بودجه دولت 0.5 2019-12
اطمینان کسب و کار 94.9 2020-11
شاخص PMI تولید 58.2 2020-10
شاخص PMI خدمات 55 2020-10
ضریب اطمینان مصرف کننده 88.3 2020-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2020-10
نرخ مالیات شرکت 21.4 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.2 2020-12
موارد کروناویروس 236355 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 6622 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 10163 2020-11
تخت بیمارستان 2.22 2017-12
بیمارستان ها 9.04 2003-12
پزشکان پزشکی 4.32 2016-12
پرستاران 11.49 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.9 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.5 2020-09
تولید ناخالص داخلی 531 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1221860 2020-09
تولید ناخالص ملی 1228091 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 301976 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 57975 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 53205 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17672 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 76622 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 159297 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 8141 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 223358 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 556934 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 36812 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 30653 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.8 2020-10
افراد شاغل 5062 2020-10
افراد بیکار 430 2020-10
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 23.6 2020-10
هزینه های کار 138 2020-08
پست های خالی شغلی 660 2020-10
دستمزد 173 2020-08
دستمزد در تولید 187 2020-08
جمعیت 10.23 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2020-12
سن بازنشستگی مردان 62 2020-12
تغییر اشتغال -1.4 2020-06
نرخ اشتغال 67.1 2020-10
استخدام تمام وقت 3842 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 72.8 2020-10
قسمت مدت زمان اشتغال 1050 2020-09
بهره وری 104 2020-09
رشد دستمزد 1.1 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.3 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 337 2020-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2020-10
قیمت مصرف کننده اصلی 220 2020-10
اندازه اصل تورم 0.3 2020-10
قیمت تولید 110 2020-10
تغییر قیمت تولید کننده -4.2 2020-10
قیمت صادرات 109 2020-10
قیمت واردات 107 2020-10
تورم مواد غذایی 1.5 2020-10
CPI مسکن آب و برق 415 2020-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 462 2020-10
انتظارات تورم 3.9 2020-11

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-11
نرخ بهره بین بانکی -0.1 2020-11
عرضه پول M0 61697 2020-10
عرضه پول M3 4252179 2020-10
ترازنامه بانک 10819646 2020-10
ذخایر ارزی 538474 2020-10
وام به بخش خصوصی 1441293 2020-10
نرخ بهره سپرده -0.1 2020-09
ترازنامه بانک مرکزی 1356295 2020-10
نرخ وام 0.1 2020-09
میزان رشد وام 5.3 2020-10
عرضه پول M1 3635388 2020-10
عرضه پول M2 4130997 2020-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 280 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4700 2020-10
حساب جاری 63.2 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.9 2019-12
صادرات 128100 2020-10
واردات 123400 2020-10
بدهی خارجی 8415 2020-06
رابطه مبادله 102 2020-10
گردش سرمایه 87.6 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -12.5 2020-06
حواله 31.9 2019-12
ذخایر طلا 126 2020-09
شاخص تروریسم 3.45 2018-12
فروش اسلحه 134 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.1 2019-12
بودجه دولت 0.5 2019-12
ارزش بودجه دولت -35969 2020-10
هزینه های دولت 326347 2020-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.3 2019-12
درآمدهای دولت 77708 2020-10
بدهی های دولت 1237548 2020-10
هزینه های مالی 113677 2020-10
درخواست پناهندگی 1200 2020-08
ارزیابی اعتبار 100 2020-11
مخارج نظامی 5733 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21.4 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.2 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 38.42 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 94.9 2020-11
شاخص PMI تولید 58.2 2020-10
شاخص PMI خدمات 55 2020-10
تولید صنعتی -2.4 2020-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.4 2020-09
تولید صنعتی -2.2 2020-09
استفاده از ظرفیت 86.8 2020-09
میزان سفارشات جدید 113 2020-09
تغییرات موجودی انبار 311 2020-09
ورشکستگی 537 2020-10
ثبت خودرو 29037 2020-10
سرعت اینترنت 22543 2017-03
آدرس های IP 5500163 2017-03
موجودی انبارهای تجاری -5344 2020-09
شاخص رقابتی 81.25 2019-12
رتبه رقابتی 8 2019-12
شاخص فساد مالی 85 2019-12
رتبه فساد مالی 4 2019-12
آسانی کسب و کار 10 2019-12
تولید الکتریسیته 15914 2019-12
استخراج معدن -4.9 2020-09
تولید فولاد 414 2020-10

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 88.3 2020-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2020-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.6 2020-10
هزینه های مصرف کننده 547115 2020-09
درآمد قابل تصرف شخص 574531 2020-09
پس انداز های شخصی 25.98 2020-06
اعتبار بخش خصوصی 5.4 2020-05
قیمت گازوئیل 1.5 2020-10
مخارج خانوار 0.6 2020-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 89 2020-03
بدهی خانوار به درآمد 162 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -7.1 2020-06
شاخص مسکن 262 2020-10
جواز ساختمان 12633 2020-09
نرخ مالکیت مسکن 64.1 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 10.27 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 236355 2020-11
مرگ و میر کروناویروس 6622 2020-11
Coronavirus بهبود یافت 10163 2020-11
تخت بیمارستان 2.22 2017-12
بیمارستان ها 9.04 2003-12
پزشکان پزشکی 4.32 2016-12
پرستاران 11.49 2016-12
تختخوابهای ICU 234 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئد - شاخص های اقتصادی.