بازارها گذشته مرجع
پول 8.61 2021-10
بازار سهام 2330 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.4 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.7 2021-06
نرخ بیکاری 8.2 2021-09
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 141 2021-10
نرخ تورم 2.5 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 14335108 2021-10
نرخ بهره 0 2021-09
موازنه تجاری -10300 2021-08
حساب جاری 80.3 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.2 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.9 2020-12
بودجه دولت -3.1 2020-12
اطمینان کسب و کار 119 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 64.6 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 69.6 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 107 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.7 2021-08
نرخ مالیات شرکت 20.6 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 52.9 2021-12
موارد کروناویروس 1165996 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 14993 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 10163 2021-10
تخت بیمارستان 2.22 2017-12
بیمارستان ها 9.04 2003-12
پزشکان پزشکی 4.32 2016-12
پرستاران 11.49 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.7 2021-06
تولید ناخالص داخلی 538 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1286979 2021-06
تولید ناخالص ملی 1398215 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 325675 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 56068 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 50683 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 16937 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 74877 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 161441 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 8200 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 236098 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 599895 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 43746 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29540 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.2 2021-09
افراد شاغل 5096 2021-09
افراد بیکار 454 2021-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.9 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 26.5 2021-09
هزینه های کار 142 2021-07
پست های خالی شغلی 1057 2021-09
دستمزد 181 2021-07
دستمزد در تولید 194 2021-07
جمعیت 10.33 2020-12
سن بازنشستگی زنان 62 2021-12
سن بازنشستگی مردان 62 2021-12
تغییر اشتغال 0.4 2021-06
نرخ اشتغال 67.8 2021-09
استخدام تمام وقت 3853 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 73.8 2021-09
قسمت مدت زمان اشتغال 1008 2021-06
بهره وری 106 2021-06
رشد دستمزد 2.9 2021-07

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 141 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 14335108 2021-10
موارد کروناویروس 1165996 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 14993 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 10163 2021-10
تخت بیمارستان 2.22 2017-12
بیمارستان ها 9.04 2003-12
پزشکان پزشکی 4.32 2016-12
پرستاران 11.49 2016-12
تختخوابهای ICU 234 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.5 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 346 2021-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 227 2021-09
اندازه اصل تورم 2.8 2021-09
قیمت تولید 126 2021-08
تغییر قیمت تولید کننده 15.8 2021-08
قیمت صادرات 127 2021-08
قیمت واردات 120 2021-08
تورم مواد غذایی 0.9 2021-09
CPI مسکن آب و برق 440 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 489 2021-09
انتظارات تورم 5.1 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-09
نرخ بهره بین بانکی -0.08 2021-10
عرضه پول M0 60866 2021-08
عرضه پول M3 4648801 2021-08
ترازنامه بانک 12179284 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 550884 2021-08
وام به بخش خصوصی 1481147 2021-08
نرخ بهره سپرده -0.1 2021-09
ترازنامه بانک مرکزی 1474091 2021-08
نرخ وام 0.1 2021-09
میزان رشد وام 6.4 2021-08
عرضه پول M1 4202481 2021-08
عرضه پول M2 4525957 2021-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 310 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -10300 2021-08
حساب جاری 80.3 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.2 2020-12
صادرات 115000 2021-08
واردات 125300 2021-08
بدهی خارجی 87820 2021-09
رابطه مبادله 106 2021-08
گردش سرمایه 172 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 72.8 2021-06
حواله 18.7 2021-06
ذخایر طلا 126 2021-06
شاخص تروریسم 2.89 2019-12
فروش اسلحه 286 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.9 2020-12
بودجه دولت -3.1 2020-12
ارزش بودجه دولت 43428 2021-08
هزینه های دولت 341045 2021-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 52.9 2020-12
درآمدهای دولت 117350 2021-08
بدهی های دولت 1139452 2021-09
هزینه های مالی 73922 2021-08
درخواست پناهندگی 575 2021-04
ارزیابی اعتبار 100 2021-10
مخارج نظامی 6234 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20.6 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 52.9 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 38.42 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 119 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 64.6 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 69.6 2021-09
تولید صنعتی 0.8 2021-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.7 2021-08
تولید صنعتی 1 2021-08
میزان استفاده ازظرفیت تولید 91.3 2021-06
میزان سفارشات جدید 98.3 2021-08
تغییرات موجودی انبار 9321 2021-06
ورشکستگی 504 2021-09
ثبت خودرو 23745 2021-09
سرعت اینترنت 22543 2017-03
آدرس های IP 5500163 2017-03
موجودی انبارهای تجاری -6165 2021-06
شاخص رقابتی 81.25 2019-12
رتبه رقابتی 8 2019-12
شاخص فساد مالی 85 2020-12
رتبه فساد مالی 3 2020-12
آسانی کسب و کار 10 2019-12
تولید الکتریسیته 11366 2021-07
استخراج معدن -2.5 2021-08
تولید فولاد 410 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 107 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.7 2021-08
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 6.6 2021-08
هزینه های مصرف کننده 563654 2021-06
درآمد قابل تصرف شخص 692195 2021-06
پس انداز های شخصی 26.63 2021-06
اعتبار بخش خصوصی 6.6 2021-08
قیمت گازوئیل 1.88 2021-09
مخارج خانوار -1.1 2021-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 95.6 2021-03
بدهی خانوار به درآمد 172 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -5.6 2021-08
شاخص مسکن 290 2021-08
جواز ساختمان 18329 2021-06
نرخ مالکیت مسکن 64.5 2020-12
خانه های مسکونی نوساز 14.68 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئد - شاخص های اقتصادی.