بازارها گذشته مرجع
پول 8.4 2021-05
بازار سهام 2257 2021-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.39 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0 2021-03
نرخ بیکاری 10 2021-03
نرخ تورم 1.7 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-03
نرخ بهره 0 2021-04
موازنه تجاری 4100 2021-03
حساب جاری 57.4 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.2 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.9 2020-12
بودجه دولت -3.1 2020-12
اطمینان کسب و کار 112 2021-04
شاخص PMI تولید 69.1 2021-04
شاخص PMI خدمات 65.6 2021-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 103 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.6 2021-03
نرخ مالیات شرکت 21.4 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 52.9 2021-12
موارد کروناویروس 995595 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 14151 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 10163 2021-05
تخت بیمارستان 2.22 2017-12
بیمارستان ها 9.04 2003-12
پزشکان پزشکی 4.32 2016-12
پرستاران 11.49 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0 2021-03
تولید ناخالص داخلی 531 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1231835 2020-12
تولید ناخالص ملی 1335273 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 304649 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 57975 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 53205 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17320 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 75693 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 163097 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 7999 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 221864 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 562496 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 38088 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 29895 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10 2021-03
افراد شاغل 4946 2021-03
افراد بیکار 549 2021-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 25.2 2021-03
هزینه های کار 140 2021-02
پست های خالی شغلی 1230 2021-03
دستمزد 184 2021-02
دستمزد در تولید 194 2021-02
جمعیت 10.33 2020-12
سن بازنشستگی زنان 62 2020-12
سن بازنشستگی مردان 62 2020-12
تغییر اشتغال 0.5 2020-12
نرخ اشتغال 64.7 2021-01
استخدام تمام وقت 3768 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 71.3 2021-01
قسمت مدت زمان اشتغال 1086 2020-12
بهره وری 104 2020-12
رشد دستمزد 1.4 2020-11

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.7 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 340 2021-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 222 2021-03
اندازه اصل تورم 1.9 2021-03
قیمت تولید 115 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 3.8 2021-03
قیمت صادرات 113 2021-03
قیمت واردات 111 2021-03
تورم مواد غذایی -0.1 2021-03
CPI مسکن آب و برق 423 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 477 2021-03
انتظارات تورم 3.7 2021-04

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 34.51 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 3485725 2021-05
موارد کروناویروس 995595 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 14151 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 10163 2021-05
تخت بیمارستان 2.22 2017-12
بیمارستان ها 9.04 2003-12
پزشکان پزشکی 4.32 2016-12
پرستاران 11.49 2016-12
تختخوابهای ICU 234 2014-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-04
نرخ بهره بین بانکی -0.03 2021-05
عرضه پول M0 60683 2021-03
عرضه پول M3 4477944 2021-03
ترازنامه بانک 11447250 2021-03
ذخایر ارزی 459013 2021-02
وام به بخش خصوصی 1429886 2021-03
نرخ بهره سپرده -0.1 2021-04
ترازنامه بانک مرکزی 1348335 2021-02
نرخ وام 0.1 2021-04
میزان رشد وام 5.7 2021-03
عرضه پول M1 3826621 2021-03
عرضه پول M2 4336988 2021-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 294 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4100 2021-03
حساب جاری 57.4 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.2 2020-12
صادرات 143900 2021-03
واردات 139800 2021-03
بدهی خارجی 8523 2020-09
رابطه مبادله 102 2021-03
گردش سرمایه 45.8 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 20.7 2020-09
حواله 31.9 2019-12
ذخایر طلا 126 2020-12
شاخص تروریسم 2.89 2019-12
فروش اسلحه 286 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.9 2020-12
بودجه دولت -3.1 2020-12
ارزش بودجه دولت 9200 2021-03
هزینه های دولت 324389 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.3 2019-12
درآمدهای دولت 94747 2021-03
بدهی های دولت 1239196 2021-03
هزینه های مالی 85547 2021-03
درخواست پناهندگی 1200 2020-08
ارزیابی اعتبار 100 2021-05
مخارج نظامی 6326 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21.4 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 52.9 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 38.42 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 112 2021-04
شاخص PMI تولید 69.1 2021-04
شاخص PMI خدمات 65.6 2021-04
تولید صنعتی 5.7 2021-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.1 2021-03
تولید صنعتی 6 2021-03
استفاده از ظرفیت 87.9 2020-12
میزان سفارشات جدید 120 2021-03
تغییرات موجودی انبار -25671 2020-12
ورشکستگی 648 2021-03
ثبت خودرو 48723 2021-03
سرعت اینترنت 22543 2017-03
آدرس های IP 5500163 2017-03
موجودی انبارهای تجاری -5026 2020-12
شاخص رقابتی 81.25 2019-12
رتبه رقابتی 8 2019-12
شاخص فساد مالی 85 2020-12
رتبه فساد مالی 3 2020-12
آسانی کسب و کار 10 2019-12
تولید الکتریسیته 14819 2021-02
استخراج معدن 0.7 2021-03
تولید فولاد 410 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 103 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.6 2021-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.1 2021-03
هزینه های مصرف کننده 544422 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 601293 2020-12
پس انداز های شخصی 17.38 2020-12
اعتبار بخش خصوصی 5.7 2020-12
قیمت گازوئیل 1.79 2021-04
مخارج خانوار 0.6 2021-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 93.1 2020-09
بدهی خانوار به درآمد 162 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -2.2 2021-03
شاخص مسکن 282 2021-03
جواز ساختمان 14135 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 63.6 2019-12
خانه های مسکونی نوساز 12.85 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئد - شاخص های اقتصادی.