بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2018-09
نرخ بیکاری 5.5 2018-10
نرخ تورم 2.3 2018-10
نرخ بهره -0.5 2018-11
موازنه تجاری -8400 2018-10
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 9.08 2018-12
بازار سهام 1465 امتیاز 2018-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.48 % 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 538 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1169836 SEK - میلیون 2018-09
تولید ناخالص ملی 1184338 SEK - میلیون 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 299809 SEK - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 56935 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46949 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11669 SEK - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 65872 SEK - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 159412 SEK - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 5136 SEK - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 205775 SEK - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 544867 SEK - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 43175 SEK - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 27846 SEK - میلیون 2018-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.5 % 2018-10
افراد شاغل 5149 هزار 2018-10
افراد بیکار 302 هزار 2018-10
نرخ بیکاری بلند مدت 1.3 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 17.1 % 2018-10
هزینه های کار 132 نقاط شاخص 2018-09
پست های خالی شغلی 879 صد 2018-10
دستمزد 172 SEK / ساعت 2018-09
دستمزد در تولید 183 SEK / ساعت 2018-09
جمعیت 10.12 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 61 2018-12
سن بازنشستگی مردان 61 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 % 2018-06
نرخ اشتغال 68.9 % 2018-10
استخدام تمام وقت 3788 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 72.9 % 2018-10
قسمت مدت زمان اشتغال 1137 هزار 2018-06
بهره وری 114 نقاط شاخص 2018-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.3 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 331 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 217 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 2.4 % 2018-10
قیمت تولید 129 نقاط شاخص 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 9.5 % 2018-10
قیمت صادرات 126 نقاط شاخص 2018-10
قیمت واردات 127 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 2.3 % 2018-10
CPI مسکن آب و برق 406 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 448 نقاط شاخص 2018-10
انتظارات تورم 3.3 % 2018-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.5 % 2018-11
نرخ بهره بین بانکی -0.29 % 2018-12
عرضه پول M0 57737 SEK - میلیون 2018-10
عرضه پول M3 3398509 SEK - میلیون 2018-10
ترازنامه بانک 10081929 SEK - میلیون 2018-10
ذخایر ارزی 539121 SEK - میلیون 2018-11
وام به بخش خصوصی 1412960 SEK - میلیون 2018-10
نرخ بهره سپرده -1.25 % 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 937537 SEK - میلیون 2018-11
نرخ وام 0.25 % 2018-11
میزان رشد وام 5.8 % 2018-10
عرضه پول M1 2857347 SEK - میلیون 2018-10
عرضه پول M2 3296521 SEK - میلیون 2018-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 272 % 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -8400 SEK - میلیون 2018-10
صادرات 135200 SEK - میلیون 2018-10
واردات 143600 SEK - میلیون 2018-10
حساب جاری 38.6 SEK - میلیارد 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 % 2017-12
بدهی خارجی 8815 SEK - میلیارد 2018-09
رابطه مبادله 99.29 نقاط شاخص 2018-10
گردش سرمایه -88.4 SEK - میلیارد 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 54.6 SEK - میلیارد 2018-09
حواله 16.7 SEK - میلیارد 2018-09
ذخایر طلا 126 تن 2018-09
شاخص تروریسم 3.76 2016-12
فروش اسلحه 83 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 % 2017-12
بودجه دولت 1.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 3102 SEK - میلیون 2018-10
هزینه های دولت 301711 SEK - میلیون 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.1 % 2017-12
درآمدهای دولت 81042 SEK - میلیون 2018-10
بدهی های دولت 1210002 SEK - میلیون 2018-11
هزینه های مالی 77940 SEK - میلیون 2018-10
درخواست پناهندگی 1575 افراد 2018-07
ارزیابی اعتبار 99.45
مخارج نظامی 5470 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 105 نقاط شاخص 2018-11
شاخص PMI تولید 56.7 2018-11
شاخص PMI خدمات 62.2 نقاط شاخص 2018-11
تولید صنعتی 4.6 % 2018-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.8 % 2018-10
تولید صنعتی 5 % 2018-10
استفاده از ظرفیت 91 % 2018-09
میزان سفارشات جدید 116 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات موجودی انبار 15748 SEK - میلیون 2018-09
ورشکستگی 672 بانک اطلاعات شرکتها 2018-10
ثبت خودرو 26357 2018-11
سرعت اینترنت 22543 KBps 2017-03
آدرس های IP 5500163 IP 2017-03
موجودی انبارهای تجاری -4897 SEK - میلیون 2018-09
شاخص رقابتی 81.66 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 9 2018-12
شاخص فساد مالی 84 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 6 2017-12
آسانی کسب و کار 12 2018-12
تولید الکتریسیته 9899 گیگاوات ساعت 2018-08
استخراج معدن -6.7 % 2018-10
تولید فولاد 375 هزار تن 2018-10
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.5 نقاط شاخص 2018-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.1 % 2018-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.1 % 2018-10
هزینه های مصرف کننده 514511 SEK - میلیون 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 530518 SEK - میلیون 2018-09
پس انداز های شخصی 31.42 % 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 5.7 % 2018-09
قیمت گازوئیل 1.52 USD / لیتر 2018-11
مخارج خانوار -0.2 % 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 87.7 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 163 % 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -1.5 % 2018-09
شاخص مسکن 229 نقاط شاخص 2018-10
نرخ مالکیت مسکن 65.2 % 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 9.72 هزار واحد 2018-09
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 38.42 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 65.16 mm 2015-12
درجه حرارت -3.07 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئد - شاخص های اقتصادی.