بازارها گذشته مرجع
پول 9.66 2019-05
بازار سهام 1589 2019-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.21 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2018-12
نرخ بیکاری 7.1 2019-03
نرخ تورم 2.1 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-04
نرخ بهره -0.25 2019-04
موازنه تجاری 7000 2019-03
حساب جاری 39.6 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.8 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
اطمینان کسب و کار 102 2019-04
شاخص PMI تولید 50.9 2019-04
شاخص PMI خدمات 54 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.8 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2019-03
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی 538 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1183783 2018-12
تولید ناخالص ملی 1293157 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 291211 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 56935 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46949 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11526 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 67550 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 161793 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 5112 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 209011 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 550473 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 43124 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 28980 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.1 2019-03
افراد شاغل 5098 2019-03
افراد بیکار 391 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 18.2 2019-03
هزینه های کار 132 2019-02
پست های خالی شغلی 1375 2019-03
دستمزد 174 2019-02
دستمزد در تولید 184 2019-02
جمعیت 10.12 2018-12
سن بازنشستگی زنان 61 2019-12
سن بازنشستگی مردان 61 2019-12
تغییر اشتغال 0.8 2018-12
نرخ اشتغال 68 2019-02
استخدام تمام وقت 3817 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 72.7 2019-02
قسمت مدت زمان اشتغال 1116 2018-12
بهره وری 105 2018-12
رشد دستمزد 2.6 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.1 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 334 2019-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 218 2019-04
اندازه اصل تورم 2 2019-04
قیمت تولید 115 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 6.3 2019-03
قیمت صادرات 117 2019-03
قیمت واردات 115 2019-03
تورم مواد غذایی 2.7 2019-04
CPI مسکن آب و برق 415 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 461 2019-04
انتظارات تورم 3.4 2019-04
پول گذشته مرجع
نرخ بهره -0.25 2019-04
نرخ بهره بین بانکی -0.03 2019-05
عرضه پول M0 58183 2019-03
عرضه پول M3 3530582 2019-03
ترازنامه بانک 9896466 2019-03
ذخایر ارزی 568599 2019-04
وام به بخش خصوصی 1433421 2019-03
نرخ بهره سپرده -1 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 939409 2019-04
نرخ وام 0.5 2019-03
میزان رشد وام 5 2019-03
عرضه پول M1 2969188 2019-03
عرضه پول M2 3420052 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 272 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 7000 2019-03
حساب جاری 39.6 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2018-12
صادرات 132900 2019-03
واردات 125900 2019-03
بدهی خارجی 8053 2018-12
رابطه مبادله 101 2019-03
گردش سرمایه 108 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1.2 2018-12
حواله 16.3 2018-12
ذخایر طلا 126 2019-03
شاخص تروریسم 3.94 2017-12
فروش اسلحه 83 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.8 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
ارزش بودجه دولت 11967 2019-03
هزینه های دولت 304304 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.9 2018-12
درآمدهای دولت 80566 2019-03
بدهی های دولت 1140993 2019-04
هزینه های مالی 68599 2019-03
درخواست پناهندگی 1505 2019-03
ارزیابی اعتبار 99.45
مخارج نظامی 5733 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 38.42 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 102 2019-04
شاخص PMI تولید 50.9 2019-04
شاخص PMI خدمات 54 2019-04
تولید صنعتی -2.6 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.3 2019-03
تولید صنعتی 2.6 2019-02
استفاده از ظرفیت 90.4 2018-12
میزان سفارشات جدید 109 2019-03
تغییرات موجودی انبار -2909 2018-12
ورشکستگی 634 2019-03
ثبت خودرو 31451 2019-04
سرعت اینترنت 22543 2017-03
آدرس های IP 5500163 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 11369 2019-03
شاخص رقابتی 81.66 2018-12
رتبه رقابتی 9 2018-12
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 12 2018-12
تولید الکتریسیته 14742 2019-02
استخراج معدن -6.1 2019-02
تولید فولاد 440 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.8 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.9 2019-03
هزینه های مصرف کننده 517708 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 533137 2018-12
پس انداز های شخصی 10.51 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 5.2 2019-02
قیمت گازوئیل 1.71 2019-04
مخارج خانوار -0.2 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 88.5 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 162 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 5.1 2019-03
شاخص مسکن 233 2019-04
نرخ مالکیت مسکن 65.2 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 13.41 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئد - شاخص های اقتصادی.