بازارها گذشته مرجع
پول 9.31 2020-07
بازار سهام 1704 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.06 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 2020-03
نرخ بیکاری 9 2020-05
نرخ تورم 0 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2020-05
نرخ بهره 0 2020-07
موازنه تجاری 2400 2020-05
حساب جاری 80.6 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.9 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.1 2019-12
بودجه دولت 0.5 2019-12
اطمینان کسب و کار 68.6 2020-06
شاخص PMI تولید 47.3 2020-06
شاخص PMI خدمات 40.9 2020-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 84 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2020-05
نرخ مالیات شرکت 21.4 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.2 2020-12
موارد کروناویروس 69692 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 5370 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 10163 2020-07
تخت بیمارستان 2.22 2017-12
بیمارستان ها 9.04 2003-12
پزشکان پزشکی 4.32 2016-12
پرستاران 11.49 2016-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.4 2020-03
تولید ناخالص داخلی 531 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1259853 2020-03
تولید ناخالص ملی 1279738 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 306157 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 57232 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47194 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17470 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 75893 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 164117 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 8413 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 225529 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 582269 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 44468 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 31428 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9 2020-05
افراد شاغل 5023 2020-05
افراد بیکار 497 2020-05
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 25.9 2020-05
هزینه های کار 134 2020-03
پست های خالی شغلی 626 2020-05
دستمزد 176 2020-03
دستمزد در تولید 188 2020-03
جمعیت 10.23 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2020-12
سن بازنشستگی مردان 62 2020-12
تغییر اشتغال -0.5 2020-03
نرخ اشتغال 66.4 2020-04
استخدام تمام وقت 3736 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 72.4 2020-04
قسمت مدت زمان اشتغال 1110 2020-03
بهره وری 103 2020-03
رشد دستمزد 2.5 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 335 2020-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 219 2020-05
اندازه اصل تورم 0 2020-05
قیمت تولید 110 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده -3.8 2020-05
قیمت صادرات 112 2020-05
قیمت واردات 109 2020-05
تورم مواد غذایی 3.9 2020-05
CPI مسکن آب و برق 411 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 450 2020-05
انتظارات تورم 3.5 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-07
نرخ بهره بین بانکی 0.06 2020-07
عرضه پول M0 61756 2020-05
عرضه پول M3 4085095 2020-05
ترازنامه بانک 11155398 2020-05
ذخایر ارزی 526492 2020-05
وام به بخش خصوصی 1533206 2020-05
نرخ بهره سپرده -0.1 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 1227842 2020-05
نرخ وام 0.2 2020-05
میزان رشد وام 5.1 2020-05
عرضه پول M1 3488812 2020-05
عرضه پول M2 3963829 2020-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 280 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2400 2020-05
حساب جاری 80.6 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.9 2019-12
صادرات 101500 2020-05
واردات 99100 2020-05
بدهی خارجی 8668 2020-03
رابطه مبادله 103 2020-05
گردش سرمایه 85.6 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 49 2020-03
حواله 31.9 2019-12
ذخایر طلا 126 2020-03
شاخص تروریسم 3.45 2018-12
فروش اسلحه 134 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.1 2019-12
بودجه دولت 0.5 2019-12
ارزش بودجه دولت 10159 2020-05
هزینه های دولت 325528 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.3 2019-12
درآمدهای دولت 102125 2020-05
بدهی های دولت 1129350 2020-05
هزینه های مالی 91966 2020-05
درخواست پناهندگی 850 2020-04
ارزیابی اعتبار 100 2020-06
مخارج نظامی 5733 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21.4 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.2 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 38.42 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 68.6 2020-06
شاخص PMI تولید 47.3 2020-06
شاخص PMI خدمات 40.9 2020-05
تولید صنعتی -16.6 2020-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -16.4 2020-04
تولید صنعتی -17.3 2020-04
استفاده از ظرفیت 89.2 2020-03
میزان سفارشات جدید 89 2020-04
تغییرات موجودی انبار 10137 2020-03
ورشکستگی 745 2020-05
ثبت خودرو 16899 2020-05
سرعت اینترنت 22543 2017-03
آدرس های IP 5500163 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 5242 2020-03
شاخص رقابتی 81.25 2019-12
رتبه رقابتی 8 2019-12
شاخص فساد مالی 85 2019-12
رتبه فساد مالی 4 2019-12
آسانی کسب و کار 10 2019-12
تولید الکتریسیته 15914 2019-12
استخراج معدن -2.3 2020-04
تولید فولاد 370 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 84 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2020-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.4 2020-05
هزینه های مصرف کننده 562816 2020-03
درآمد قابل تصرف شخص 596414 2020-03
پس انداز های شخصی 12.1 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 5.3 2020-02
قیمت گازوئیل 1.43 2020-06
مخارج خانوار -4.8 2020-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 88.5 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 162 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -1.6 2020-04
شاخص مسکن 245 2020-05
جواز ساختمان 11154 2020-03
نرخ مالکیت مسکن 64.1 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 11.86 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 69692 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 5370 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 10163 2020-07
تخت بیمارستان 2.22 2017-12
بیمارستان ها 9.04 2003-12
پزشکان پزشکی 4.32 2016-12
پرستاران 11.49 2016-12
تختخوابهای ICU 234 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئد - شاخص های اقتصادی.