ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - سوئد - افراد بیکار.

Ok
width
height
Sweden Unemployed Persons

سوئد کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 7.80 8.30 10.50 1.30 در صد [+]
افراد شاغل 5062.00 5036.00 5271.00 4236.00 هزار [+]
افراد بیکار 430.00 453.00 557.00 243.00 هزار [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 1.10 1.20 3.50 0.30 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 23.60 24.90 28.80 2.90 در صد [+]
هزینه های کار 137.90 137.50 138.10 100.00 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 660.00 526.00 1520.00 51.00 صد [+]
دستمزد 172.80 176.40 179.50 133.60 SEK / ساعت [+]
دستمزد در تولید 187.40 187.90 191.20 139.70 SEK / ساعت [+]
جمعیت 10.23 10.12 10.23 7.47 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 62.00 61.00 62.00 61.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 62.00 61.00 62.00 61.00 [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 72.80 72.80 75.40 69.20 در صد [+]
بهره وری 102.20 103.40 103.50 65.30 امتیاز [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 1049.50 1091.40 1177.30 824.30 هزار [+]
استخدام تمام وقت 3842.00 3749.30 3916.70 2896.00 هزار [+]
تغییر اشتغال -1.40 -0.70 1.10 -1.40 در صد [+]
نرخ اشتغال 67.10 66.80 70.70 62.60 در صد [+]
رشد دستمزد 1.10 1.30 7.10 1.10 در صد [+]
[+]