ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - سوئد - افراد بیکار.

Ok
width
height
Sweden Unemployed Persons

سوئد کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 8.80 8.90 10.50 1.30 در صد [+]
افراد شاغل 5116.00 5150.00 5271.00 4236.00 هزار [+]
افراد بیکار 494.00 502.00 557.00 243.00 هزار [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 1.20 1.00 3.50 0.30 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 27.30 28.90 28.90 2.90 در صد [+]
هزینه های کار 132.80 132.80 138.10 100.00 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 538.00 540.00 1520.00 51.00 صد [+]
دستمزد 179.40 179.50 179.50 133.60 SEK / ساعت [+]
دستمزد در تولید 190.00 190.70 191.20 139.70 SEK / ساعت [+]
جمعیت 10.23 10.12 10.23 7.47 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 62.00 61.00 62.00 61.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 62.00 61.00 62.00 61.00 [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 74.40 75.00 75.40 69.20 در صد [+]
بهره وری 102.20 103.40 103.50 65.30 امتیاز [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 1110.00 1150.70 1177.30 824.30 هزار [+]
استخدام تمام وقت 3735.70 3776.00 3916.70 2896.00 هزار [+]
تغییر اشتغال -0.50 0.10 1.10 -1.00 در صد [+]
نرخ اشتغال 67.90 68.30 70.70 62.60 در صد [+]
رشد دستمزد 1.40 2.60 7.10 1.40 در صد [+]
[+]