قیمت سهام
137.35
تغییر روزانه
1.55%
سالیانه
-5.92%

قیمت روز سال
Associated British Foods 1,658.50 1.00 0.06% -18.06%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 27.77 0.16 0.58% -2.22%
Adidas 173.36 0.42 0.24% -44.38%
Ao World 40.42 -0.04 -0.10% -81.81%
Jumbo 15.25 0.03 0.20% 13.98%
Carrefour 17.30 0.13 0.76% 0.35%
Colruyt 27.90 -0.10 -0.36% -42.40%
H&M 133.68 1.24 0.94% -23.66%
Inditex 25.87 0.32 1.25% -11.43%
JD Sports Fashion 130.00 0.75 0.58% -86.44%
Jeronimo Martins 22.40 -0.30 -1.32% 25.00%
Kingfisher 255.20 4.60 1.84% -27.73%
Marks & Spencer 137.35 2.10 1.55% -5.92%
NEXT 6,564.00 158.00 2.47% -16.93%
Ocado Group 931.80 -13.00 -1.38% -49.50%
Sainsbury's 223.70 2.40 1.08% -24.37%
Tesco 267.90 1.70 0.64% 9.24%