قیمت سهام
248.90
تغییر روزانه
-2.70%
سالیانه
-32.66%

قیمت روز سال
Associated British Foods 1,660.00 11.00 0.67% -20.00%
Adidas 173.20 1.18 0.69% -45.76%
Ao World 41.10 0.18 0.44% -81.23%
Jumbo 15.22 0.12 0.79% 14.87%
H&M 133.20 0.20 0.15% -26.07%
Inditex 25.37 0 0% -15.38%
JD Sports Fashion 129.10 -2.45 -1.86% -86.78%
Kingfisher 248.90 -6.90 -2.70% -32.66%
Marks & Spencer 136.15 -0.10 -0.07% -7.38%
NEXT 6,404.00 -16.00 -0.25% -21.02%
Ocado Group 928.40 -4.00 -0.43% -47.84%

قیمت روز سال
GB100 7501 34.98 0.47% 3.91%