قیمت سهام
31.99
تغییر روزانه
0.19%
سالیانه
-65.96%

قیمت روز سال
Zalando 31.99 0.06 0.19% -65.96%

قیمت روز سال
DE40 13796 101.34 0.74% -13.65%