قیمت سهام
68.82
تغییر روزانه
0.67%
سالیانه
-36.57%

قیمت روز سال
Puma 68.82 0.46 0.67% -36.57%

قیمت روز سال
DE40 13796 101.34 0.74% -13.65%