قیمت سهام
24.57
تغییر روزانه
-0.49%
سالیانه
-46.97%

قیمت روز سال
Akzo Nobel 69.98 1.10 1.60% -34.81%
Alcon AG 65.48 -1.76 -2.62% 0.99%
AstraZeneca 10,712.00 206.00 1.96% 27.13%
BASF 44.16 0.73 1.68% -36.16%
Bayer 54.15 2.47 4.78% 13.31%
Beiersdorf 101.75 -0.05 -0.05% -4.15%
DSM 145.95 1.70 1.18% -17.84%
DaVita Healthcare Partners 92.48 0.89 0.97% -29.01%
Essilor 162.90 -0.25 -0.15% -1.22%
E.ON 9.41 0.19 2.04% -12.86%
Fresenius Medical Care 36.65 -0.30 -0.81% -46.73%
Fresenius Medical Care 18.88 0.03 0.16% -53.50%
Fresenius 24.57 -0.12 -0.49% -46.97%
Getinge 223.90 -2.30 -1.02% -39.60%
Givaudan 3,368.00 9.00 0.27% -26.72%
GN Store Nord 253.80 6.00 2.42% -51.56%
GRIFOLS 13.76 -0.09 -0.61% -33.20%
GlaxoSmithKline 1,450.00 50.00 3.57% -2.80%
Hikma Pharmaceutical 1,532.50 -32.50 -2.08% -39.43%
Lonza Group 570.20 -13.80 -2.36% -21.05%
Merck 183.60 -3.50 -1.87% -5.56%
Novartis 80.10 -0.94 -1.16% -6.82%
Philips 19.43 -0.11 -0.58% -48.44%
Roche Holding 315.00 4.85 1.56% -14.39%
RWE 42.52 0.27 0.64% 35.41%
Sanofi 85.46 0.71 0.84% -2.28%
Smith & Nephew PLC 1,054.00 -10.50 -0.99% -23.87%
William Demant Holding 272.70 -4.50 -1.62% -22.57%

قیمت روز سال
DE40 13796 101.34 0.74% -13.65%
EU50 3777 19.76 0.53% -10.71%