قیمت روز سال
Grupo ACS 23.50 -0.32 -1.34% 4.03%
Aeroports de Paris SA 125.20 -3.10 -2.42% 13.97%
Aena 123.75 -6.00 -4.62% -10.52%
Atlantia 22.40 -0.08 -0.36% 46.69%
CRH PLC 32.71 -0.09 -0.27% -23.04%
Vinci 86.52 -1.15 -1.31% -3.86%
Deutsche Post 35.89 -0.19 -0.51% -37.43%
DSV 1,007.50 -19.50 -1.90% -31.11%
Ferrovial 24.10 -0.11 -0.45% -2.63%
Eiffage SA 87.74 -1.60 -1.79% 2.26%
HeidelbergCement 47.42 -1.28 -2.63% -34.45%
Holcim 41.62 -0.68 -1.61% -25.01%
REN 2.88 -0.02 -0.52% 22.86%
Cie de Saint-Gobain 41.53 -1.16 -2.71% -25.23%
Sika AG 220.10 -3.20 -1.43% -27.24%