قیمت سهام
70.20
تغییر روزانه
0.31%
سالیانه
-18.39%

قیمت روز سال
Brenntag 70.20 0.22 0.31% -18.39%

قیمت روز سال
DE40 13796 101.34 0.74% -13.65%