قیمت سهام
56.65
تغییر روزانه
0.18%
سالیانه
3.47%

قیمت روز سال
Brunello Cucinelli 56.65 0.10 0.18% 3.47%

قیمت روز سال
IT40 22971 112.55 0.49% -13.81%