قیمت سهام
111.50
تغییر روزانه
0.45%
سالیانه
-10.37%

قیمت روز سال
Symrise 111.50 0.50 0.45% -10.37%

قیمت روز سال
DE40 13796 101.34 0.74% -13.65%