واقعی
280.60
تغییر روزانه
1.69%
سالیانه
-13.15%

قیمت روز سال
HNX 281 4.67 1.69% -13.15%
VN 1197 11.43 0.96% -14.86%