قیمت روز سال
OTP Bank 12,350.00 10.00 0.08% 397.98%
MOL 2,846.00 2.00 0.07% 14.76%
Richter Gedeon 4,780.00 54.00 1.14% -10.74%
Magyar Telekom 425.00 0 0% 5.59%
ELMU 28,200.00 -200.00 -0.70% 4.44%
EMASZ 25,200.00 400.00 1.61% -2.33%
CIG Pannónia Életbiztosító 320.00 -9.00 -2.74% -24.71%
Graphisoft Park 4,300.00 -40.00 -0.92% 24.64%
Zwack 16,550.00 -50.00 -0.30% -2.07%
Appeninn 439.00 -1.00 -0.23% -97.40%
ANY Biztonsági Nyomda 1,310.00 0 0% 2.34%
RABA Jarmuipari Holding 1,160.00 -5.00 -0.43% -13.11%
PannErgy 732.00 0 0% 6.71%


مجارستان بازارها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
پول 295.17 295.93 317.56 90.20 [+]
بازار سهام 39519.58 39394.71 43563.38 717.75 امتیاز [+]
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.04 1.95 12.72 1.55 در صد [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مجارستان - بازار سهام.