Hungary Producer Prices
width
height
Forecast Data Chart

مجارستان قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 2.80 3.10 31.00 -1.40 در صد [+]
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 -0.10 2.10 -0.70 در صد [+]
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109.89 109.98 110.00 29.31 نقاط شاخص [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1318.10 1318.00 1319.90 152.40 نقاط شاخص [+]
قیمت مصرف کننده اصلی 447.20 445.00 447.20 102.90 نقاط شاخص [+]
اندازه اصل تورم 3.90 3.70 26.31 -0.60 در صد [+]
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 159.37 154.89 159.37 34.10 نقاط شاخص [+]
قیمت تولید 100.90 100.30 111.30 96.50 نقاط شاخص [+]
تغییر قیمت تولید کننده 0.90 0.30 11.30 -3.50 در صد [+]
قیمت صادرات 100.40 99.90 111.50 89.80 نقاط شاخص [+]
قیمت واردات 99.80 99.40 113.00 89.50 نقاط شاخص [+]
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.80 98.90 122.00 91.70 نقاط شاخص [+]
تورم مواد غذایی 4.80 5.30 18.50 -2.70 در صد [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مجارستان - قیمت تولید.