Ok
width
height
Hungary Producer Pricesمجارستان گذشته قبلی واحد مرجع
نرخ تورم 9.50 8.50 در صد Apr 2022
نرخ تورم (ماهانه) 1.60 1.00 در صد Apr 2022
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1544.90 1519.50 امتیاز Apr 2022
اندازه اصل تورم 10.30 9.10 در صد Apr 2022
قیمت مصرف کننده اصلی 470.00 463.20 امتیاز Apr 2022
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 137.89 130.01 امتیاز Dec 2021
قیمت تولید 154.60 147.50 امتیاز Mar 2022
تغییر قیمت تولید کننده 25.90 22.40 در صد Mar 2022
قیمت صادرات 114.30 113.40 امتیاز Feb 2022
قیمت واردات 123.10 120.50 امتیاز Feb 2022
تورم مواد غذایی 16.20 13.40 در صد Apr 2022
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113.50 112.30 امتیاز Apr 2022

مجارستان - قیمت تولید
ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مجارستان - قیمت تولید.
واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
154.60 147.50 154.60 88.40 2001 - 2022 امتیاز ماهیانه
CPPY=100, NSA