09/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
HU
موازنه تجاری OCT HUF 170B HUF191B
10:00 AM
HU
موازنه بودجه NOV HUF-190.9B HUF-271.8B
10/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
HU
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم NOV 4.0% 4%
08:00 AM
HU
نرخ تورم (سالانه) NOV 3.4% 2.9%
08:00 AM
HU
نرخ تورم (ماهانه) NOV 0.1% 0.6%
13/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
HU
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز OCT 17.8%
17/12/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
HU
نرخ بهره سپرده DEC -0.05%
01:00 PM
HU
تصمیم نرخ بهره 0.9%
20/12/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
HU
حساب جاری Q3 €-0.12B
02/01/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
HU
پی ام آی توليد HALPIM DEC 53


مجارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

مجارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.