27/04/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
HU
نرخ بهره سپرده APR -0.05%
12:00 PM
HU
تصمیم نرخ بهره 0.6%
28/04/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
نرخ بیکاری MAR 4.5%
29/04/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
تغییرات سالیانه دستمزد ناخالص FEB 9.5%
30/04/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
PPI (سالانه) MAR 8.1%
04/05/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
پی ام آی توليد HALPIM APR 48.7
06/05/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR 1.9%
07:00 AM
HU
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR -5.9%
09:00 AM
HU
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR -1.2%
07/05/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
موازنه تجاری MAR HUF307B
10/05/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
HU
موازنه بودجه APR HUF-604.4B
11/05/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم APR 3.9%
07:00 AM
HU
نرخ تورم (سالانه) APR 3.7%
07:00 AM
HU
نرخ تورم (ماهانه) APR 0.7%
13/05/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز MAR -16.1%


مجارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

مجارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.