16/10/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز AUG 5.9% 32.9%
22/10/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
HU
نرخ بهره سپرده OCT -0.05%
12:00 PM
HU
تصمیم نرخ بهره 0.9%
29/10/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
HU
نرخ بیکاری SEP 3.4%
30/10/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
HU
تغییرات سالیانه دستمزد ناخالص AUG 10.7%
31/10/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
HU
PPI (سالانه) SEP 0.9%
04/11/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
HU
پی ام آی توليد HALPIM OCT 51.8
06/11/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
HU
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 5.8%
10:00 AM
HU
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP 0.4%
08/11/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
HU
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم OCT 3.9%
08:00 AM
HU
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP 0.3%
08:00 AM
HU
نرخ تورم (سالانه) OCT 2.8%
08:00 AM
HU
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.1%
10:00 AM
HU
موازنه بودجه OCT HUF207.2B
11/11/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
HU
موازنه تجاری SEP HUF13B
12/11/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
HU
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز SEP 5.9%


مجارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

مجارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.