29/09/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
نرخ بیکاری AUG 4.6% 4.8%
30/09/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
PPI (سالانه) AUG 3.6% 3.4%
07:00 AM
HU
تغییرات سالیانه دستمزد ناخالص JUL 10.8% 15.6%
01/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
پی ام آی توليد HALPIM SEP 48.8 52.3 ®
05/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 0.4%
09:00 AM
HU
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG 2.5%
06/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG -8.1%
07/10/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
HU
موازنه بودجه SEP HUF-96B
08/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم SEP 4.7%
07:00 AM
HU
نرخ تورم (سالانه) SEP 3.9%
07:00 AM
HU
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0%
09/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
موازنه تجاری AUG HUF96B
16/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز AUG -21%
20/10/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
HU
نرخ بهره سپرده OCT -0.05%
12:00 PM
HU
تصمیم نرخ بهره 0.6%


مجارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

مجارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.