31/03/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
PPI (سالانه) FEB 3.8% 3.8%
07:00 AM
HU
تغییرات سالیانه دستمزد ناخالص JAN 9.2% 13.1%
01/04/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
پی ام آی توليد HALPIM MAR 29.1 50.3 ®
03/04/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 11.3% 7.6%
09:00 AM
HU
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB 1.1% 0.8% ®
07/04/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB 2.4%
08/04/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
موازنه تجاری FEB HUF147B
07:00 AM
HU
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم MAR 4.1%
07:00 AM
HU
نرخ تورم (سالانه) MAR 4.4%
07:00 AM
HU
نرخ تورم (ماهانه) MAR 0.3%
09:00 AM
HU
موازنه بودجه MAR HUF-345B
16/04/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز FEB -2.5%
28/04/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
نرخ بیکاری MAR 3.5%
12:00 PM
HU
نرخ بهره سپرده APR -0.05%
12:00 PM
HU
تصمیم نرخ بهره 0.9%
29/04/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
PPI (سالانه) MAR 3.8%


مجارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

مجارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.