26/01/2021 واقعی قبلی
01:00 PM
HU
نرخ بهره سپرده JAN -0.05% -0.05%
01:00 PM
HU
تصمیم نرخ بهره 0.6% 0.6%
28/01/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
HU
نرخ بیکاری DEC 4.4%
29/01/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
HU
تغییرات سالیانه دستمزد ناخالص NOV 8.8%
01/02/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
HU
پی ام آی توليد HALPIM JAN 51.1
02/02/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
HU
PPI (سالانه) DEC 5.5%
04/02/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
HU
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC -0.8%
10:00 AM
HU
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC 1%
05/02/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
HU
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC 3.5%
08/02/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
HU
موازنه تجاری DEC HUF289B
10:00 AM
HU
موازنه بودجه JAN HUF-2250B
12/02/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
HU
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JAN 4%
08:00 AM
HU
نرخ تورم (سالانه) JAN 2.7%
08:00 AM
HU
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.3%
15/02/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
HU
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز DEC 5%
16/02/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
HU
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q4 11.4%
08:00 AM
HU
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q4 -4.6%


مجارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

مجارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.