06/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY -2.1% -10.2%
09:00 AM
HU
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY 6.1% -13.8% ®
07/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY -30.7% -36.8%
08/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JUN 4% 4%
07:00 AM
HU
نرخ تورم (سالانه) JUN 2.9% 2.2%
07:00 AM
HU
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.4% 0.4%
09:00 AM
HU
موازنه بودجه JUN HUF-785.5B HUF-324.1B
09/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
موازنه تجاری MAY HUF52B HUF-195B ®
15/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز MAY -2.1%
21/07/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
HU
نرخ بهره سپرده JUL -0.05%
12:00 PM
HU
تصمیم نرخ بهره 0.75%
29/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
نرخ بیکاری JUN 4.1%
31/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
پی ام آی توليد HALPIM JUL 47
07:00 AM
HU
تغییرات سالیانه دستمزد ناخالص MAY 7.8%
04/08/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
PPI (سالانه) JUN


مجارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

مجارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.