15/09/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
تغییرات سالیانه تولیدات ساخت و ساز JUL 22.5% 27.8%
20/09/2021 واقعی قبلی
06:30 AM
HU
حساب جاری Q2 €0.54B
21/09/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
HU
نرخ بهره سپرده SEP 0.55%
12:00 PM
HU
تصمیم نرخ بهره 1.5%
28/09/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
نرخ بیکاری AUG 3.9%
29/09/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
تغییرات سالیانه دستمزد ناخالص JUL 3.7%
30/09/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه AUG 14.8%
01/10/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
HALPIM شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید SEP 55.9
06/10/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه AUG 8%
07:00 AM
HU
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه AUG
09:00 AM
HU
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه AUG -0.2%
08/10/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
HU
موازنه تجاری AUG HUF-64B
07:00 AM
HU
(تغییرات سالیانه)نرخ تورم هسته SEP 3.6%
07:00 AM
HU
نرخ تورم (سالانه) SEP 4.9%
07:00 AM
HU
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.2%
09:00 AM
HU
موازنه بودجه SEP

مجارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

مجارستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.