بازارها گذشته مرجع
پول 298 2019-12
بازار سهام 44723 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.81 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2019-09
نرخ بیکاری 3.5 2019-10
نرخ تورم 3.4 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-11
نرخ بهره 0.9 2019-11
موازنه تجاری 170000 2019-10
حساب جاری -122 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.8 2018-12
بودجه دولت -2.2 2018-12
اطمینان کسب و کار 7 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.2 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2019-10
نرخ مالیات شرکت 9 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2019-09
تولید ناخالص داخلی 156 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7484050 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2193604 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 16504 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28243 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 219496 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 354333 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1357232 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1021664 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4185605 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 329494 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.5 2019-10
افراد شاغل 4520453 2019-09
افراد بیکار 163616 2019-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 12.4 2019-09
هزینه های کار 123 2019-09
پست های خالی شغلی 79684 2019-06
دستمزد 360709 2019-09
حداقل دستمزد 464 2019-06
رشد دستمزد 11.8 2019-09
جمعیت 9.78 2018-12
سن بازنشستگی زنان 64 2019-12
سن بازنشستگی مردان 64 2019-12
تغییر اشتغال 0.2 2019-09
نرخ اشتغال 60.94 2019-09
استخدام تمام وقت 4236 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 63.14 2019-09
هزینه زندگی خانواده 221500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 144800 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 197 2019-06
بهره وری 114 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 281600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 140400 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.4 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1328 2019-11
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 450 2019-11
اندازه اصل تورم 4 2019-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 161 2019-09
قیمت تولید 102 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده 1.5 2019-10
قیمت صادرات 102 2019-09
قیمت واردات 99.7 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.8 2019-10
تورم مواد غذایی 5.2 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.9 2019-11
نرخ بهره بین بانکی 0.16 2019-12
عرضه پول M0 7270 2019-10
عرضه پول M1 23570 2019-10
عرضه پول M2 26658 2019-10
عرضه پول M3 26766 2019-10
ترازنامه بانک 43640 2019-09
ذخایر ارزی 29312 2019-11
وام به بخش خصوصی 8326 2019-09
نرخ بهره سپرده -0.05 2019-11
نسبت ذخیره نقدی 1 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 11720 2019-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 133 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 170000 2019-10
حساب جاری -122 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
صادرات 3349000 2019-10
واردات 3179000 2019-10
بدهی خارجی 110907 2019-06
رابطه مبادله 102 2019-09
گردش سرمایه 1339 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -845 2019-06
حواله 239 2019-06
ذخایر طلا 31.51 2019-12
تولید نفت خام 19 2019-07
شاخص تروریسم 0.18 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.8 2018-12
بودجه دولت -2.2 2018-12
ارزش بودجه دولت -191 2019-11
هزینه های دولت 758254 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.5 2018-12
درآمدهای دولت 1342223 2019-10
بدهی های دولت 29253 2019-10
هزینه های مالی 1551771 2019-10
درخواست پناهندگی 60 2019-09
ارزیابی اعتبار 56 2019-12
مخارج نظامی 1568 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 27 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 7 2019-11
تولید صنعتی 6.1 2019-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.4 2019-10
تولید صنعتی 11.7 2019-09
میزان سفارشات جدید 125 2019-09
تغییرات موجودی انبار -110544 2019-09
ثبت خودرو 12451 2019-10
سرعت اینترنت 14814 2017-03
آدرس های IP 2456014 2017-03
استفاده از ظرفیت 80.2 2019-12
شاخص رقابتی 65.08 2019-12
رتبه رقابتی 47 2019-12
شاخص فساد مالی 46 2018-12
رتبه فساد مالی 64 2018-12
آسانی کسب و کار 52 2019-12
تولید الکتریسیته 2685 2019-09
شاخص PMI تولید 53 2019-11
استخراج معدن 9 2019-09
تولید فولاد 141 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.2 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2019-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.2 2019-10
هزینه های مصرف کننده 4193354 2019-09
پس انداز های شخصی 11.58 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 6948 2019-10
نرخ وام بانکی 0.9 2019-11
تسهیلات اعتباری خریدار 866 2019-10
قیمت گازوئیل 1.3 2019-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.6 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 32.04 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 17.8 2019-09
شاخص مسکن 162 2019-06
جواز ساختمان 1100 2019-10
نرخ مالکیت مسکن 86 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مجارستان - شاخص های اقتصادی.