بازارها گذشته مرجع
پول 334 2020-04
بازار سهام 32540 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.86 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-12
نرخ بیکاری 3.5 2020-02
نرخ تورم 4.4 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-02
نرخ بهره 0.9 2020-03
موازنه تجاری 147000 2020-01
حساب جاری -775 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.8 2018-12
بودجه دولت -2.2 2018-12
اطمینان کسب و کار -1.8 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.1 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 2020-01
نرخ مالیات شرکت 9 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
موارد کروناویروس 585 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 21 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 42 2020-04
تخت بیمارستان 7.02 2017-12
بیمارستان ها 16.86 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی 170 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7771793 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2135628 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 16504 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28243 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 225118 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 335903 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1351300 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1007290 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4257256 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 333154 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.5 2020-02
افراد شاغل 4489600 2020-01
افراد بیکار 163741 2020-01
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 10.7 2020-01
هزینه های کار 129 2019-12
پست های خالی شغلی 74824 2019-12
دستمزد 406388 2019-12
حداقل دستمزد 464 2019-12
رشد دستمزد 9.2 2020-01
جمعیت 9.77 2019-12
سن بازنشستگی زنان 64 2019-12
سن بازنشستگی مردان 64 2019-12
تغییر اشتغال 0.2 2019-09
نرخ اشتغال 60.57 2020-01
استخدام تمام وقت 4242 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 62.78 2020-01
هزینه زندگی خانواده 221500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 144800 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 201 2019-09
بهره وری 124 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 281600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 140400 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.4 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1348 2020-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 112 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 456 2020-02
اندازه اصل تورم 4.1 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 167 2019-12
قیمت تولید 104 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده 3.8 2020-02
قیمت صادرات 102 2019-12
قیمت واردات 101 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2020-02
تورم مواد غذایی 7 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.9 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 0.45 2020-03
عرضه پول M0 7756 2020-02
عرضه پول M1 24390 2020-01
عرضه پول M2 27524 2020-01
عرضه پول M3 27639 2020-01
ترازنامه بانک 44218 2019-11
ذخایر ارزی 24871 2020-02
وام به بخش خصوصی 8556 2019-11
نرخ بهره سپرده -0.05 2020-03
نسبت ذخیره نقدی 1 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 12436 2019-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 133 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 147000 2020-01
حساب جاری -775 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
صادرات 3079810 2020-01
واردات 2932768 2020-01
بدهی خارجی 104665 2019-12
رابطه مبادله 101 2019-12
گردش سرمایه 1561 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1293 2019-09
حواله 254 2019-09
ذخایر طلا 31.51 2019-12
تولید نفت خام 15 2019-11
شاخص تروریسم 0.18 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.8 2018-12
بودجه دولت -2.2 2018-12
ارزش بودجه دولت -345 2020-02
هزینه های دولت 877274 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.5 2018-12
درآمدهای دولت 976873 2020-02
بدهی های دولت 29684 2020-02
هزینه های مالی 1301415 2020-02
درخواست پناهندگی 30 2019-11
ارزیابی اعتبار 58 2020-03
مخارج نظامی 1568 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 27 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 39.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -1.8 2020-03
تولید صنعتی 2.4 2020-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.8 2019-12
تولید صنعتی 4.2 2019-11
میزان سفارشات جدید 109 2020-01
تغییرات موجودی انبار 229086 2019-12
ثبت خودرو 11078 2020-02
سرعت اینترنت 14814 2017-03
آدرس های IP 2456014 2017-03
استفاده از ظرفیت 80.8 2020-03
شاخص رقابتی 65.08 2019-12
رتبه رقابتی 47 2019-12
شاخص فساد مالی 44 2019-12
رتبه فساد مالی 70 2019-12
آسانی کسب و کار 52 2019-12
تولید الکتریسیته 3004 2019-12
شاخص PMI تولید 29.06 2020-03
استخراج معدن -4 2019-11
تولید فولاد 155 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.1 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 2020-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.6 2020-01
هزینه های مصرف کننده 4540801 2019-12
پس انداز های شخصی 11.58 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 7160 2020-01
نرخ وام بانکی 0.9 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 895 2020-01
قیمت گازوئیل 1.08 2020-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 18.1 2019-09
بدهی خانوار به درآمد 32.04 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -2.5 2020-01
شاخص مسکن 160 2019-09
جواز ساختمان 735 2020-01
نرخ مالکیت مسکن 86 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 585 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 21 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 42 2020-04
تخت بیمارستان 7.02 2017-12
بیمارستان ها 16.86 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مجارستان - شاخص های اقتصادی.