بازارها گذشته مرجع
پول 295 2019-10
بازار سهام 40826 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.1 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2019-06
نرخ بیکاری 3.4 2019-08
نرخ تورم 2.8 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-09
نرخ بهره 0.9 2019-09
موازنه تجاری 13000 2019-08
حساب جاری -122 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.8 2018-12
بودجه دولت -2.2 2018-12
اطمینان کسب و کار 0.9 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.7 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-08
نرخ مالیات شرکت 9 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2019-06
تولید ناخالص داخلی 156 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7149942 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2049620 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 16504 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28243 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 209496 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 360823 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1388925 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 981919 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4035681 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 325148 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.4 2019-08
افراد شاغل 4517492 2019-07
افراد بیکار 156935 2019-07
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 9.9 2019-07
هزینه های کار 131 2019-06
پست های خالی شغلی 79684 2019-06
دستمزد 362595 2019-07
حداقل دستمزد 464 2019-06
رشد دستمزد 10.7 2019-07
جمعیت 9.78 2018-12
سن بازنشستگی زنان 64 2019-12
سن بازنشستگی مردان 64 2019-12
تغییر اشتغال 1 2019-03
نرخ اشتغال 60.87 2019-07
استخدام تمام وقت 4234 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 62.99 2019-07
هزینه زندگی خانواده 221500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 144800 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 196 2019-03
بهره وری 109 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 281600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 140400 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.8 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1318 2019-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 447 2019-09
اندازه اصل تورم 3.9 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 159 2019-06
قیمت تولید 101 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده 0.9 2019-08
قیمت صادرات 100 2019-07
قیمت واردات 99.8 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.8 2019-09
تورم مواد غذایی 4.8 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.9 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 0.21 2019-10
عرضه پول M0 7155 2019-09
عرضه پول M1 22808 2019-08
عرضه پول M2 26078 2019-08
عرضه پول M3 26183 2019-08
ترازنامه بانک 42862 2019-08
ذخایر ارزی 28368 2019-09
وام به بخش خصوصی 8169 2019-08
نرخ بهره سپرده -0.05 2019-09
نسبت ذخیره نقدی 1 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 11943 2019-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 133 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 13000 2019-08
حساب جاری -122 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
صادرات 2660000 2019-08
واردات 2647000 2019-08
بدهی خارجی 110907 2019-06
رابطه مبادله 101 2019-07
گردش سرمایه 1339 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -845 2019-06
حواله 239 2019-06
ذخایر طلا 31.51 2019-09
تولید نفت خام 20 2019-06
شاخص تروریسم 0.36 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.8 2018-12
بودجه دولت -2.2 2018-12
ارزش بودجه دولت 207 2019-09
هزینه های دولت 711155 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.5 2018-12
درآمدهای دولت 982098 2019-08
بدهی های دولت 29455 2019-08
هزینه های مالی 1124701 2019-08
درخواست پناهندگی 50 2019-07
ارزیابی اعتبار 46.98
مخارج نظامی 1568 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 27 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 0.9 2019-09
تولید صنعتی 0.3 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.7 2019-07
تولید صنعتی 12.1 2019-07
میزان سفارشات جدید 94.2 2019-08
تغییرات موجودی انبار -414485 2019-06
ثبت خودرو 9655 2019-09
سرعت اینترنت 14814 2017-03
آدرس های IP 2456014 2017-03
استفاده از ظرفیت 84 2019-09
شاخص رقابتی 65.08 2019-12
رتبه رقابتی 47 2019-12
شاخص فساد مالی 46 2018-12
رتبه فساد مالی 64 2018-12
آسانی کسب و کار 53 2018-12
تولید الکتریسیته 2723 2019-08
شاخص PMI تولید 51.8 2019-09
استخراج معدن 12.6 2019-07
تولید فولاد 121 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.7 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.8 2019-08
هزینه های مصرف کننده 4298271 2019-06
پس انداز های شخصی 12.12 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 6668 2019-08
نرخ وام بانکی 0.9 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 837 2019-08
قیمت گازوئیل 1.3 2019-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.6 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 33.39 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 5.9 2019-08
شاخص مسکن 162 2019-06
جواز ساختمان 1110 2019-08
نرخ مالکیت مسکن 86 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مجارستان - شاخص های اقتصادی.