بازارها گذشته مرجع
پول 292 2019-08
بازار سهام 40006 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.65 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2019-06
نرخ بیکاری 3.3 2019-06
نرخ تورم 3.3 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-07
نرخ بهره 0.9 2019-07
موازنه تجاری 177000 2019-06
حساب جاری 329 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.8 2018-12
بودجه دولت -2.2 2018-12
اطمینان کسب و کار 4.3 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.1 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2019-06
نرخ مالیات شرکت 9 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2019-06
تولید ناخالص داخلی 156 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6533717 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2006519 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 16504 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28243 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 202738 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 368885 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1376904 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 979436 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3994165 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 320144 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.3 2019-06
افراد شاغل 4510859 2019-05
افراد بیکار 155488 2019-05
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 11.5 2019-05
هزینه های کار 133 2019-03
پست های خالی شغلی 80024 2019-03
دستمزد 364354 2019-05
حداقل دستمزد 464 2019-06
رشد دستمزد 11.2 2019-05
جمعیت 9.78 2018-12
سن بازنشستگی زنان 64 2019-12
سن بازنشستگی مردان 64 2019-12
تغییر اشتغال 1 2019-03
نرخ اشتغال 60.78 2019-05
استخدام تمام وقت 4234 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 62.88 2019-05
هزینه زندگی خانواده 221500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 144800 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 196 2019-03
بهره وری 100 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 281600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 140400 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.3 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1320 2019-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 444 2019-07
اندازه اصل تورم 3.7 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 155 2019-03
قیمت تولید 100 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 0.1 2019-06
قیمت صادرات 102 2019-05
قیمت واردات 102 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.9 2019-07
تورم مواد غذایی 5.8 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.9 2019-07
نرخ بهره بین بانکی 0.26 2019-08
عرضه پول M0 6942 2019-07
عرضه پول M1 22427 2019-06
عرضه پول M2 25512 2019-06
عرضه پول M3 25640 2019-06
ترازنامه بانک 41325 2019-06
ذخایر ارزی 27095 2019-07
وام به بخش خصوصی 8084 2019-06
نرخ بهره سپرده -0.05 2019-07
نسبت ذخیره نقدی 1 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 11279 2019-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 133 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 177000 2019-06
حساب جاری 329 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
صادرات 2905000 2019-06
واردات 2728000 2019-06
بدهی خارجی 109461 2019-03
رابطه مبادله 100 2019-05
گردش سرمایه 16.5 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2085 2018-12
حواله 324 2018-12
ذخایر طلا 31.5 2019-06
تولید نفت خام 19 2019-04
شاخص تروریسم 0.36 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.8 2018-12
بودجه دولت -2.2 2018-12
ارزش بودجه دولت 37.2 2019-07
هزینه های دولت 663046 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.5 2018-12
درآمدهای دولت 1144042 2019-06
بدهی های دولت 28854 2019-06
هزینه های مالی 1358009 2019-06
درخواست پناهندگی 40 2019-05
ارزیابی اعتبار 46.98
مخارج نظامی 1568 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 27 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 4.3 2019-07
تولید صنعتی -1.4 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.1 2019-04
تولید صنعتی 6.5 2019-02
میزان سفارشات جدید 88.1 2019-06
تغییرات موجودی انبار 47618 2019-03
ثبت خودرو 13577 2019-06
سرعت اینترنت 14814 2017-03
آدرس های IP 2456014 2017-03
استفاده از ظرفیت 84 2019-09
شاخص رقابتی 64.31 2018-12
رتبه رقابتی 48 2018-12
شاخص فساد مالی 46 2018-12
رتبه فساد مالی 64 2018-12
آسانی کسب و کار 53 2018-12
تولید الکتریسیته 2451 2019-06
شاخص PMI تولید 51.3 2019-07
استخراج معدن 59.8 2019-02
تولید فولاد 122 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.1 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.2 2019-06
هزینه های مصرف کننده 4124022 2019-03
پس انداز های شخصی 12.12 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 6378 2019-06
نرخ وام بانکی 0.9 2019-07
تسهیلات اعتباری خریدار 804 2019-06
قیمت گازوئیل 1.37 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.9 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 33.39 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 20.3 2019-06
شاخص مسکن 140 2019-03
جواز ساختمان 1122 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 86 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مجارستان - شاخص های اقتصادی.