بازارها گذشته مرجع
پول 305 2020-01
بازار سهام 44516 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.27 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2019-09
نرخ بیکاری 3.5 2019-11
نرخ تورم 4 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-12
نرخ بهره 0.9 2019-12
موازنه تجاری 168000 2019-11
حساب جاری -230 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.8 2018-12
بودجه دولت -2.2 2018-12
اطمینان کسب و کار 1.5 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.4 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2019-11
نرخ مالیات شرکت 9 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2019-09
تولید ناخالص داخلی 156 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7484050 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2193604 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 16504 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28243 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 219496 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 354333 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1357232 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1021664 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4185605 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 329494 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.5 2019-11
افراد شاغل 4517042 2019-10
افراد بیکار 163286 2019-10
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 13 2019-10
هزینه های کار 123 2019-09
پست های خالی شغلی 78315 2019-09
دستمزد 365135 2019-10
حداقل دستمزد 464 2019-12
رشد دستمزد 11.6 2019-10
جمعیت 9.78 2018-12
سن بازنشستگی زنان 64 2019-12
سن بازنشستگی مردان 64 2019-12
تغییر اشتغال 0.2 2019-09
نرخ اشتغال 60.9 2019-10
استخدام تمام وقت 4242 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 63.11 2019-10
هزینه زندگی خانواده 221500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 144800 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 201 2019-09
بهره وری 114 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 281600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 140400 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1331 2019-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 451 2019-12
اندازه اصل تورم 3.9 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 161 2019-09
قیمت تولید 102 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده 2.1 2019-11
قیمت صادرات 101 2019-10
قیمت واردات 99.6 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-12
تورم مواد غذایی 5.7 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.9 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 0.19 2020-01
عرضه پول M0 8182 2019-12
عرضه پول M1 24202 2019-11
عرضه پول M2 27250 2019-11
عرضه پول M3 27364 2019-11
ترازنامه بانک 44218 2019-11
ذخایر ارزی 28385 2019-12
وام به بخش خصوصی 8556 2019-11
نرخ بهره سپرده -0.05 2019-12
نسبت ذخیره نقدی 1 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 12436 2019-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 133 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 168000 2019-11
حساب جاری -230 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
صادرات 3154451 2019-11
واردات 2986336 2019-11
بدهی خارجی 108862 2019-09
رابطه مبادله 102 2019-10
گردش سرمایه 166 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -845 2019-06
حواله 239 2019-06
ذخایر طلا 31.51 2019-12
تولید نفت خام 17 2019-08
شاخص تروریسم 0.18 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.8 2018-12
بودجه دولت -2.2 2018-12
ارزش بودجه دولت -453 2019-12
هزینه های دولت 758254 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.5 2018-12
درآمدهای دولت 1202663 2019-11
بدهی های دولت 29699 2019-11
هزینه های مالی 1327905 2019-11
درخواست پناهندگی 30 2019-11
ارزیابی اعتبار 56 2020-01
مخارج نظامی 1568 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 27 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 1.5 2019-12
تولید صنعتی 3.6 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1 2019-11
تولید صنعتی 4.2 2019-11
میزان سفارشات جدید 105 2019-11
تغییرات موجودی انبار -110544 2019-09
ثبت خودرو 16139 2019-12
سرعت اینترنت 14814 2017-03
آدرس های IP 2456014 2017-03
استفاده از ظرفیت 80.2 2019-12
شاخص رقابتی 65.08 2019-12
رتبه رقابتی 47 2019-12
شاخص فساد مالی 44 2019-12
رتبه فساد مالی 70 2019-12
آسانی کسب و کار 52 2019-12
تولید الکتریسیته 3219 2019-10
شاخص PMI تولید 53.9 2019-12
استخراج معدن -4 2019-11
تولید فولاد 163 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.4 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.3 2019-11
هزینه های مصرف کننده 4193354 2019-09
پس انداز های شخصی 11.58 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 7026 2019-11
نرخ وام بانکی 0.9 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 878 2019-11
قیمت گازوئیل 1.35 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.5 2019-06
بدهی خانوار به درآمد 32.04 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 6.8 2019-11
شاخص مسکن 160 2019-09
جواز ساختمان 1046 2019-11
نرخ مالکیت مسکن 86 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مجارستان - شاخص های اقتصادی.