بازارها گذشته مرجع
پول 300 2021-04
بازار سهام 42727 2021-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.7 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.6 2020-12
نرخ بیکاری 4.5 2021-02
نرخ تورم 3.7 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2021-03
نرخ بهره 0.6 2021-03
موازنه تجاری 307000 2021-02
حساب جاری 185 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.3 2019-12
بودجه دولت -2 2019-12
اطمینان کسب و کار -11.1 2021-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -32.6 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.2 2021-02
نرخ مالیات شرکت 9 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
موارد کروناویروس 736982 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 24521 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 440498 2021-04
تخت بیمارستان 7.02 2017-12
بیمارستان ها 16.86 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.6 2020-12
تولید ناخالص داخلی 161 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10615969 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2590341 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 17466 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32623 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 345195 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 384776 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1934665 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1251354 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5433457 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 466120 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.5 2021-02
افراد شاغل 4573600 2021-02
افراد بیکار 216800 2021-02
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 13.6 2021-02
هزینه های کار 132 2020-12
پست های خالی شغلی 61573 2020-12
دستمزد 411032 2021-01
حداقل دستمزد 442 2021-03
رشد دستمزد 9.5 2021-01
جمعیت 9.77 2020-12
سن بازنشستگی زنان 64 2019-12
سن بازنشستگی مردان 64 2019-12
تغییر اشتغال 2.4 2020-09
نرخ اشتغال 61.87 2021-01
استخدام تمام وقت 4205 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 64.8 2021-01
قسمت مدت زمان اشتغال 192 2020-12
بهره وری 110 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.7 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1401 2021-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 116 2021-02
قیمت مصرف کننده اصلی 475 2021-03
اندازه اصل تورم 3.9 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 127 2020-12
قیمت تولید 121 2021-02
تغییر قیمت تولید کننده 8.1 2021-02
قیمت صادرات 106 2021-01
قیمت واردات 104 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2021-03
تورم مواد غذایی 2.1 2021-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.6 2021-03
نرخ بهره بین بانکی 0.79 2021-04
عرضه پول M0 9609 2021-02
عرضه پول M1 29891 2021-02
عرضه پول M2 33517 2021-02
عرضه پول M3 33569 2021-02
ترازنامه بانک 53889 2020-12
ذخایر ارزی 33182 2021-02
وام به بخش خصوصی 9363 2020-12
نرخ بهره سپرده -0.05 2021-03
نسبت ذخیره نقدی 1 2021-01
ترازنامه بانک مرکزی 20275 2021-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 129 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 307000 2021-02
حساب جاری 185 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2019-12
صادرات 3434000 2021-02
واردات 3127000 2021-02
بدهی خارجی 106742 2020-12
رابطه مبادله 101 2021-01
گردش سرمایه 1502 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 300 2020-09
حواله 246 2020-09
ذخایر طلا 31.51 2020-12
تولید نفت خام 16 2020-12
شاخص تروریسم 0.55 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.3 2019-12
بودجه دولت -2 2019-12
ارزش بودجه دولت -604 2021-03
هزینه های دولت 1095870 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.1 2019-12
درآمدهای دولت 3006 2020-12
بدهی های دولت 36949 2021-02
هزینه های مالی 5257 2020-12
درخواست پناهندگی 0 2020-09
ارزیابی اعتبار 58 2021-04
مخارج نظامی 1982 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 27 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 39.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -11.1 2021-03
تولید صنعتی 1.9 2021-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 2021-01
تولید صنعتی 6.7 2020-12
میزان سفارشات جدید 95.7 2021-01
تغییرات موجودی انبار 113821 2020-12
ثبت خودرو 10892 2021-02
سرعت اینترنت 14814 2017-03
آدرس های IP 2456014 2017-03
استفاده از ظرفیت 78.7 2021-03
شاخص رقابتی 65.08 2019-12
رتبه رقابتی 47 2019-12
شاخص فساد مالی 44 2020-12
رتبه فساد مالی 69 2020-12
آسانی کسب و کار 52 2019-12
تولید الکتریسیته 3016 2021-01
شاخص PMI تولید 48.74 2021-03
استخراج معدن -3.9 2020-12
تولید فولاد 90 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -32.6 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.2 2021-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5.9 2021-02
هزینه های مصرف کننده 6297004 2020-12
پس انداز های شخصی 11.07 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 8213 2021-02
نرخ وام بانکی 1.85 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 1002 2021-02
قیمت گازوئیل 1.36 2021-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 20.4 2020-09
بدهی خانوار به درآمد 33.31 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -16.1 2021-02
شاخص مسکن 179 2020-12
جواز ساختمان 1011 2021-01
نرخ مالکیت مسکن 91.7 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 736982 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 24521 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 440498 2021-04
تخت بیمارستان 7.02 2017-12
بیمارستان ها 16.86 2017-12
تختخوابهای ICU 429 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مجارستان - شاخص های اقتصادی.