بازارها گذشته مرجع
پول 314 2020-07
بازار سهام 35932 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.41 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.4 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2020-03
نرخ بیکاری 4.1 2020-05
نرخ تورم 2.9 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2020-06
نرخ بهره 0.75 2020-06
موازنه تجاری -213000 2020-04
حساب جاری 2.43 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.3 2019-12
بودجه دولت -2 2019-12
اطمینان کسب و کار -16.2 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -32.8 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.1 2020-05
نرخ مالیات شرکت 9 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
موارد کروناویروس 4189 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 589 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 2885 2020-07
تخت بیمارستان 7.02 2017-12
بیمارستان ها 16.86 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.4 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2020-03
تولید ناخالص داخلی 161 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 9473687 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2752135 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 17466 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32623 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 361355 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 475227 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1964888 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1222563 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5643259 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 563069 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.1 2020-05
افراد شاغل 4403062 2020-04
افراد بیکار 190198 2020-04
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 13.5 2020-04
هزینه های کار 142 2020-03
پست های خالی شغلی 58233 2020-03
دستمزد 400188 2020-04
حداقل دستمزد 464 2019-12
رشد دستمزد 7.8 2020-04
جمعیت 9.77 2019-12
سن بازنشستگی زنان 64 2019-12
سن بازنشستگی مردان 64 2019-12
تغییر اشتغال -0.3 2020-03
نرخ اشتغال 59.42 2020-04
استخدام تمام وقت 4180 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 61.98 2020-04
قسمت مدت زمان اشتغال 206 2020-03
بهره وری 110 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.9 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1355 2020-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 112 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 461 2020-06
اندازه اصل تورم 4 2020-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 2020-03
قیمت تولید 102 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده 1.7 2020-05
قیمت صادرات 107 2020-04
قیمت واردات 103 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 94.9 2020-06
تورم مواد غذایی 8.7 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.75 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 0.7 2020-07
عرضه پول M0 7595 2020-05
عرضه پول M1 25519 2020-04
عرضه پول M2 28769 2020-04
عرضه پول M3 28868 2020-04
ترازنامه بانک 44985 2020-02
ذخایر ارزی 29104 2020-05
وام به بخش خصوصی 8547 2020-02
نرخ بهره سپرده -0.05 2020-06
نسبت ذخیره نقدی 1 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 12815 2020-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 133 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -213000 2020-04
حساب جاری 2.43 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2019-12
صادرات 1998000 2020-04
واردات 2211000 2020-04
بدهی خارجی 102451 2020-03
رابطه مبادله 104 2020-04
گردش سرمایه 250 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2441 2019-12
حواله 241 2019-12
ذخایر طلا 31.5 2020-03
تولید نفت خام 15 2020-02
شاخص تروریسم 0.18 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.3 2019-12
بودجه دولت -2 2019-12
ارزش بودجه دولت -324 2020-05
هزینه های دولت 856773 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.1 2019-12
درآمدهای دولت 1018292 2020-05
بدهی های دولت 31157 2020-05
هزینه های مالی 1317687 2020-05
درخواست پناهندگی 10 2020-05
ارزیابی اعتبار 58 2020-07
مخارج نظامی 1568 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 27 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 39.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -16.2 2020-06
تولید صنعتی -30.7 2020-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 2020-02
تولید صنعتی -5.7 2020-03
میزان سفارشات جدید 58.1 2020-04
تغییرات موجودی انبار 86818 2020-03
ثبت خودرو 6472 2020-05
سرعت اینترنت 14814 2017-03
آدرس های IP 2456014 2017-03
استفاده از ظرفیت 71.8 2020-06
شاخص رقابتی 65.08 2019-12
رتبه رقابتی 47 2019-12
شاخص فساد مالی 44 2019-12
رتبه فساد مالی 70 2019-12
آسانی کسب و کار 52 2019-12
تولید الکتریسیته 3004 2019-12
شاخص PMI تولید 47 2020-06
استخراج معدن -26.9 2020-03
تولید فولاد 170 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -32.8 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.1 2020-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.1 2020-05
هزینه های مصرف کننده 6020012 2020-03
پس انداز های شخصی 11.58 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 7391 2020-04
نرخ وام بانکی 1.85 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 920 2020-04
قیمت گازوئیل 1.1 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 18.7 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 32.23 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -2.1 2020-04
شاخص مسکن 166 2019-12
جواز ساختمان 1022 2020-05
نرخ مالکیت مسکن 86 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 4189 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 589 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 2885 2020-07
تخت بیمارستان 7.02 2017-12
بیمارستان ها 16.86 2017-12
تختخوابهای ICU 429 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مجارستان - شاخص های اقتصادی.