گذشته قبلی
پول 318 317
بازار سهام 51977 51135 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.1 17.8 در صد
نرخ بیکاری 3.6 3.8 در صد
نرخ تورم 7.4 7.4 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 0.7 در صد
نرخ بهره 2.9 2.4 در صد
موازنه تجاری 81 -302 EUR - میلیون
حساب جاری -2263 -600 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0 -0.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.4 65.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -8.1 -2.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 4.4 9.1 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -19.4 -25.1 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.2 0.3 در صد
نرخ مالیات شرکت 9 9 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 15 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.1 17.8 در صد
تولید ناخالص داخلی 155 164 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10772039 10403959 HUF - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2742611 2641287 HUF - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 14328 15042 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31008 32554 USD
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 313834 340093 HUF - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 412807 421443 HUF - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1924468 2075695 HUF - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1272891 1245831 HUF - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5853145 5611754 HUF - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 555355 489866 HUF - میلیون
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 3.6 3.8 در صد
افراد شاغل 4687115 4677400
افراد بیکار 177048 184196
نرخ بیکاری بلند مدت 1.3 1.1 در صد
نرخ بیکاری جوانان 12.4 13.4 در صد
هزینه های کار 132 141 امتیاز
پست های خالی شغلی 80843 74534
دستمزد 419035 415913 HUF / ماه
حداقل دستمزد 476 442 EUR / ماه
رشد دستمزد 10.2 8.7 در صد
جمعیت 9.77 9.77 میلیون
سن بازنشستگی زنان 64.5 64
سن بازنشستگی مردان 64.5 64
تغییر اشتغال 1.1 1.1 در صد
نرخ اشتغال 63.8 63.65 در صد
استخدام تمام وقت 4357 4314 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 66.21 66.16 در صد
قسمت مدت زمان اشتغال 204 210 هزار
بهره وری 111 113 امتیاز
گذشته قبلی
نرخ تورم 7.4 7.4 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 0.7 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1468 1464 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 123 122 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 448 442 امتیاز
اندازه اصل تورم 6.4 5.3 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 128 129 امتیاز
قیمت تولید 143 139 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 21.6 18.5 در صد
قیمت صادرات 110 108 امتیاز
قیمت واردات 119 113 امتیاز
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) 0.3 0.7 در صد
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه 7.4 7.5 در صد
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 121 امتیاز
تورم مواد غذایی 5.5 4.7 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 164 162 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 15760570 15582861 دوزها
موارد کروناویروس 1451102 1441385 افراد
مرگ و میر کروناویروس 41018 40944 افراد
تخت بیمارستان 6.75 6.91 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 16.68 16.67 به ازای هر - یک - میلیون نفر
تختخوابهای ICU 4.21 4.23 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 2.9 2.4 در صد
نرخ بهره بین بانکی 4.19 4.19 در صد
عرضه پول M0 10644 10718 HUF - میلیارد
عرضه پول M1 33102 31899 HUF - میلیارد
عرضه پول M2 37649 36347 HUF - میلیارد
عرضه پول M3 37780 36480 HUF - میلیارد
ترازنامه بانک 60039 60310 HUF - میلیارد
ذخایر ارزی خارجی 38377 36993 EUR - میلیون
وام به بخش خصوصی 9894 9894 HUF - میلیارد
نرخ بهره سپرده 2.9 2.4 در صد
نسبت ذخیره نقدی 1 1 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 25630 23242 HUF - میلیارد
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 136 129 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 81 -302 EUR - میلیون
حساب جاری -2263 -600 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0 -0.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 11113 10310 EUR - میلیون
واردات 11033 10612 EUR - میلیون
بدهی خارجی 127347 119474 EUR - میلیون
رابطه مبادله 93.09 95.58 امتیاز
گردش سرمایه -1694 -947 EUR - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1606 393 EUR - میلیون
حواله 250 254 EUR - میلیون
ذخایر طلا 94.49 94.49 تن
تولید نفت خام 19 17 BBL/D/1K
شاخص تروریسم 0.55 0.18
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.4 65.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -8.1 -2.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -1171 -1009 HUF - میلیارد
هزینه های دولت 1098255 1047425 HUF - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.6 45.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 2089 2069 HUF - میلیارد
بدهی های دولت 40233 39848 HUF - میلیارد
هزینه های مالی 2719 2460 HUF - میلیارد
درخواست پناهندگی 5 5 افراد
ارزیابی اعتبار 58
مخارج نظامی 2463 2051 USD - میلیون
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 4.4 9.1 امتیاز
تولید صنعتی 2.6 -3.4 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 -2.7 در صد
تولید صنعتی 1.7 -7.2 در صد
میزان سفارشات جدید 97.8 85.5 امتیاز
تغییرات موجودی انبار 508048 9751 HUF - میلیون
ثبت خودرو 8742 9495
سرعت اینترنت 14814 14301 KBps
آدرس های IP 2456014 2513970 IP
میزان استفاده ازظرفیت تولید 82.7 79.5 در صد
شاخص رقابتی 65.08 64.31 امتیاز
رتبه رقابتی 47 48
شاخص فساد مالی 44 44 امتیاز
رتبه فساد مالی 69 70
آسانی کسب و کار 52 53
تولید الکتریسیته 2884 2670 گیگاوات ساعت
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 64.8 52.2 امتیاز
استخراج معدن -35.9 -24.8 در صد
تولید فولاد 90 111 هزار تن
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -19.4 -25.1 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.2 0.3 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 3.8 5.7 در صد
هزینه های مصرف کننده 6145338 6133971 HUF - میلیون
پس انداز های شخصی 12.15 12.71 در صد
اعتبار بخش خصوصی 9278 9211 HUF - میلیارد
نرخ وام بانکی 4.4 3.05 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 1149 1141 HUF - میلیارد
قیمت گازوئیل 1.43 1.49 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 21.2 21.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به درآمد 35.72 32.71 در صد
گذشته قبلی
میزان ساخت و ساز 12.3 14.5 در صد
شاخص مسکن 204 196 امتیاز
جواز ساختمان 1280 1380
نرخ مالکیت مسکن 91.7 86 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مجارستان - شاخص های اقتصادی.