بازارها گذشته مرجع
پول 304 2021-09
بازار سهام 51298 2021-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.14 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.7 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 17.9 2021-06
نرخ بیکاری 3.9 2021-07
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 96.01 2021-09
نرخ تورم 4.9 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 9249943 2021-09
نرخ بهره 1.65 2021-09
موازنه تجاری -64171 2021-07
حساب جاری -775 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.4 2020-12
بودجه دولت -8.1 2020-12
اطمینان کسب و کار 6.1 2021-08
ضریب اطمینان مصرف کننده -19.7 2021-08
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.2 2021-07
نرخ مالیات شرکت 9 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2021-12
موارد کروناویروس 819021 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 30143 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 738782 2021-09
تخت بیمارستان 6.75 2020-12
بیمارستان ها 16.68 2019-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.7 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 17.9 2021-06
تولید ناخالص داخلی 155 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10403959 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2641287 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 16745 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31008 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 340093 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 421443 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2075695 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1245831 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 5611754 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 489866 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.9 2021-07
افراد شاغل 4691904 2021-06
افراد بیکار 193486 2021-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 16.8 2021-07
هزینه های کار 141 2021-06
پست های خالی شغلی 62535 2021-03
دستمزد 423621 2021-06
حداقل دستمزد 476 2021-09
رشد دستمزد 3.7 2021-06
جمعیت 9.77 2020-12
سن بازنشستگی زنان 64.5 2020-12
سن بازنشستگی مردان 64.5 2020-12
تغییر اشتغال 1.1 2021-03
نرخ اشتغال 63.78 2021-06
استخدام تمام وقت 4314 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 66.41 2021-06
قسمت مدت زمان اشتغال 210 2021-06
بهره وری 113 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 96.01 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 9249943 2021-09
موارد کروناویروس 819021 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 30143 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 738782 2021-09
تخت بیمارستان 6.75 2020-12
بیمارستان ها 16.68 2019-12
تختخوابهای ICU 429 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.9 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1436 2021-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 120 2021-08
قیمت مصرف کننده اصلی 432 2021-08
اندازه اصل تورم 3.6 2021-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 129 2021-06
قیمت تولید 129 2021-07
تغییر قیمت تولید کننده 14.8 2021-07
قیمت صادرات 105 2021-06
قیمت واردات 108 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 2021-08
تورم مواد غذایی 3 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.65 2021-09
نرخ بهره بین بانکی 1.66 2021-09
عرضه پول M0 10446 2021-08
عرضه پول M1 30596 2021-07
عرضه پول M2 34630 2021-07
عرضه پول M3 34719 2021-07
ترازنامه بانک 57490 2021-06
ذخایر ارزی خارجی 33724 2021-08
وام به بخش خصوصی 9377 2021-06
نرخ بهره سپرده 0.7 2021-09
نسبت ذخیره نقدی 1 2021-07
ترازنامه بانک مرکزی 22456 2021-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 136 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -64171 2021-07
حساب جاری -775 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0 2020-12
صادرات 3375928 2021-07
واردات 3440099 2021-07
بدهی خارجی 114380 2021-03
رابطه مبادله 97.05 2021-06
گردش سرمایه 216 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1606 2020-12
حواله 250 2021-03
ذخایر طلا 94.49 2021-06
تولید نفت خام 18 2021-05
شاخص تروریسم 0.55 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80.4 2020-12
بودجه دولت -8.1 2020-12
ارزش بودجه دولت -97 2021-08
هزینه های دولت 1047425 2021-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.6 2020-12
درآمدهای دولت 2234 2021-07
بدهی های دولت 37837 2021-07
هزینه های مالی 2334 2021-07
درخواست پناهندگی 5 2021-04
ارزیابی اعتبار 58 2021-09
مخارج نظامی 2463 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 27 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 35.5 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 6.1 2021-08
تولید صنعتی 8 2021-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 2021-06
تولید صنعتی 1.7 2021-02
میزان سفارشات جدید 110 2021-07
تغییرات موجودی انبار 9751 2021-06
ثبت خودرو 9644 2021-08
سرعت اینترنت 14814 2017-03
آدرس های IP 2456014 2017-03
میزان استفاده ازظرفیت تولید 79.5 2021-09
شاخص رقابتی 65.08 2019-12
رتبه رقابتی 47 2019-12
شاخص فساد مالی 44 2020-12
رتبه فساد مالی 69 2020-12
آسانی کسب و کار 52 2019-12
تولید الکتریسیته 2980 2021-06
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 55.9 2021-08
استخراج معدن -35.9 2021-02
تولید فولاد 90 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -19.7 2021-08
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.2 2021-07
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 3 2021-07
هزینه های مصرف کننده 6133971 2021-06
پس انداز های شخصی 12.15 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 8875 2021-07
نرخ وام بانکی 2.45 2021-08
تسهیلات اعتباری خریدار 1092 2021-07
قیمت گازوئیل 1.49 2021-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 21 2020-12
بدهی خانوار به درآمد 32.71 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 22.5 2021-07
شاخص مسکن 187 2021-03
جواز ساختمان 1490 2021-07
نرخ مالکیت مسکن 91.7 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مجارستان - شاخص های اقتصادی.