گذشته قبلی
پول 377 380
بازار سهام 40482 39502 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.1 2.2 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.2 7.1 در صد
نرخ بیکاری 3.4 3.5 در صد
نرخ تورم 10.7 9.5 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1.7 1.6 در صد
نرخ بهره 7.75 5.9 در صد
موازنه تجاری -475 -708 EUR - میلیون
حساب جاری -2345 -2357 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0 -0.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 76.8 79.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -6.8 -7.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 6.9 10.5 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده -25 -20 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -2.4 7.3 در صد
نرخ مالیات شرکت 9 9 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 15 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 3.4 3.5 در صد
افراد شاغل 4693335 4684271
افراد بیکار 164686 170290
نرخ بیکاری بلند مدت 1.3 1.3 در صد
نرخ بیکاری جوانان 11.4 9.2 در صد
هزینه های کار 168 142 امتیاز
پست های خالی شغلی 86881 79987
دستمزد 492043 495657 HUF / ماه
حداقل دستمزد 542 476 EUR / ماه
رشد دستمزد 15.1 17 در صد
جمعیت 9.77 9.77 میلیون
سن بازنشستگی زنان 64.5 64
سن بازنشستگی مردان 64.5 64
تغییر اشتغال 0.8 1.2 در صد
نرخ اشتغال 63.99 63.84 در صد
استخدام تمام وقت 4374 4357 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 66.23 66.16 در صد
قسمت مدت زمان اشتغال 206 204 هزار
بهره وری 115 113 امتیاز
گذشته قبلی
نرخ تورم 10.7 9.5 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1.7 1.6 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1570 1545 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 131 129 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 480 470 امتیاز
اندازه اصل تورم 12.2 10.3 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 136 138 امتیاز
قیمت تولید 159 155 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 28.8 25.9 در صد
قیمت صادرات 118 114 امتیاز
قیمت واردات 126 123 امتیاز
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) 1.7 1.7 در صد
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه 10.8 9.6 در صد
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 114 امتیاز
تورم مواد غذایی 19.4 16.2 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 172 171 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 16530488 16522050 دوزها
موارد کروناویروس 1925083 1923122 افراد
مرگ و میر کروناویروس 46626 46594 افراد
تخت بیمارستان 6.75 6.91 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 16.68 16.67 به ازای هر - یک - میلیون نفر
تختخوابهای ICU 4.21 4.23 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 7.75 5.9 در صد
نرخ بهره بین بانکی 7.73 7.73 در صد
عرضه پول M0 9177 9193 HUF - میلیارد
عرضه پول M1 34082 34384 HUF - میلیارد
عرضه پول M2 39874 39602 HUF - میلیارد
عرضه پول M3 39981 39726 HUF - میلیارد
ترازنامه بانک 62485 64059 HUF - میلیارد
ذخایر ارزی خارجی 34059 34312 EUR - میلیون
وام به بخش خصوصی 10375 10175 HUF - میلیارد
نرخ بهره سپرده 7.25 5.9 در صد
نسبت ذخیره نقدی 1 1 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 25101 26365 HUF - میلیارد
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 136 129 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -475 -708 EUR - میلیون
حساب جاری -2345 -2357 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0 -0.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 11052 12131 EUR - میلیون
واردات 11527 12800 EUR - میلیون
بدهی خارجی 134997 126850 EUR - میلیون
رابطه مبادله 93.27 92.85 امتیاز
گردش سرمایه -613 444 EUR - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2103 -55.2 EUR - میلیون
حواله 201 206 EUR - میلیون
ذخایر طلا 94.49 94.49 تن
Crude Oil Imports from Russia 350 380 هزار تن
واردات گاز طبیعی 18748 16952 تراژول
تولید نفت خام 17 18 BBL/D/1K
شاخص تروریسم 0.55 0.18
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 76.8 79.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -6.8 -7.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -101 -327 HUF - میلیارد
هزینه های دولت 1113965 1245021 HUF - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.6 45.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 2767 2428 HUF - میلیارد
بدهی های دولت 43586 42879 HUF - میلیارد
هزینه های مالی 3093 3303 HUF - میلیارد
درخواست پناهندگی 5 0 افراد
ارزیابی اعتبار 58
مخارج نظامی 2463 2051 USD - میلیون
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 6.9 10.5 امتیاز
تولید صنعتی 3.1 3.6 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.6 -0.2 در صد
تولید صنعتی 7.4 3.5 در صد
میزان سفارشات جدید 110 103 امتیاز
تغییرات موجودی انبار 284026 980903 HUF - میلیون
ثبت خودرو 10141 9090
سرعت اینترنت 14814 14301 KBps
آدرس های IP 2456014 2513970 IP
میزان استفاده ازظرفیت تولید 80.6 82.3 در صد
شاخص رقابتی 65.08 64.31 امتیاز
رتبه رقابتی 47 48
شاخص فساد مالی 43 44 امتیاز
رتبه فساد مالی 73 69
آسانی کسب و کار 52 53
تولید الکتریسیته 3214 2612 گیگاوات ساعت
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.5 58.9 امتیاز
استخراج معدن 14.9 25 در صد
تولید فولاد 90 111 هزار تن
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -25 -20 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -2.4 7.3 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 15.8 16.7 در صد
هزینه های مصرف کننده 6470423 6687488 HUF - میلیون
پس انداز های شخصی 15.12 14.85 در صد
اعتبار بخش خصوصی 9320 9249 HUF - میلیارد
نرخ وام بانکی 8.9 8.4 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 1149 1136 HUF - میلیارد
قیمت گازوئیل 1.34 1.47 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 21.5 21.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به درآمد 35.72 32.71 در صد
گذشته قبلی
میزان ساخت و ساز 3.2 10.5 در صد
شاخص مسکن 214 204 امتیاز
جواز ساختمان 1420 1727
نرخ مالکیت مسکن 91.3 91.7 در صد
نسبت قیمت به اجاره 160 158


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مجارستان - شاخص های اقتصادی.