بازارها گذشته مرجع
پول 314 2020-10
بازار سهام 32279 2020-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.33 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -14.5 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.6 2020-06
نرخ بیکاری 4.4 2020-09
نرخ تورم 3.4 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2020-09
نرخ بهره 0.6 2020-10
موازنه تجاری 86905 2020-08
حساب جاری -847 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.3 2019-12
بودجه دولت -2 2019-12
اطمینان کسب و کار -13.4 2020-10
ضریب اطمینان مصرف کننده -34.2 2020-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.5 2020-08
نرخ مالیات شرکت 9 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
موارد کروناویروس 71413 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 1699 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 17953 2020-10
تخت بیمارستان 7.02 2017-12
بیمارستان ها 16.86 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -14.5 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -13.6 2020-06
تولید ناخالص داخلی 161 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8758734 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2373029 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 17466 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32623 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 353422 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 391948 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1533263 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1074972 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4886551 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 420928 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.4 2020-09
افراد شاغل 4485538 2020-08
افراد بیکار 208296 2020-08
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 12.4 2020-08
هزینه های کار 152 2020-06
پست های خالی شغلی 59698 2020-06
دستمزد 391614 2020-08
حداقل دستمزد 452 2020-09
رشد دستمزد 9.1 2020-08
جمعیت 9.77 2019-12
سن بازنشستگی زنان 64 2019-12
سن بازنشستگی مردان 64 2019-12
تغییر اشتغال -5.3 2020-06
نرخ اشتغال 60.55 2020-08
استخدام تمام وقت 4077 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 63.36 2020-08
قسمت مدت زمان اشتغال 239 2020-06
بهره وری 108 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.4 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1363 2020-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 114 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 465 2020-09
اندازه اصل تورم 4 2020-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 122 2020-06
قیمت تولید 104 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده 3.6 2020-08
قیمت صادرات 103 2020-08
قیمت واردات 101 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2020-09
تورم مواد غذایی 7.3 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.6 2020-10
نرخ بهره بین بانکی 0.77 2020-10
عرضه پول M0 8386 2020-09
عرضه پول M1 26830 2020-08
عرضه پول M2 30220 2020-08
عرضه پول M3 30284 2020-08
ترازنامه بانک 47002 2020-05
ذخایر ارزی 32212 2020-09
وام به بخش خصوصی 8819 2020-05
نرخ بهره سپرده -0.05 2020-10
نسبت ذخیره نقدی 1 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 15344 2020-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 133 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 86905 2020-08
حساب جاری -847 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2019-12
صادرات 2753793 2020-08
واردات 2666888 2020-08
بدهی خارجی 107356 2020-06
رابطه مبادله 102 2020-08
گردش سرمایه -360 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1180 2020-03
حواله 251 2020-03
ذخایر طلا 31.5 2020-06
تولید نفت خام 17 2020-06
شاخص تروریسم 0.18 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.3 2019-12
بودجه دولت -2 2019-12
ارزش بودجه دولت -9 2020-09
هزینه های دولت 958620 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.1 2019-12
درآمدهای دولت 1250325 2020-08
بدهی های دولت 33495 2020-09
هزینه های مالی 1281968 2020-08
درخواست پناهندگی 5 2020-08
ارزیابی اعتبار 58 2020-10
مخارج نظامی 1568 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 27 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 39.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -13.4 2020-10
تولید صنعتی -2.1 2020-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7.2 2020-07
تولید صنعتی -8 2020-07
میزان سفارشات جدید 116 2020-08
تغییرات موجودی انبار -308834 2020-06
ثبت خودرو 11449 2020-09
سرعت اینترنت 14814 2017-03
آدرس های IP 2456014 2017-03
استفاده از ظرفیت 79.1 2020-12
شاخص رقابتی 65.08 2019-12
رتبه رقابتی 47 2019-12
شاخص فساد مالی 44 2019-12
رتبه فساد مالی 70 2019-12
آسانی کسب و کار 52 2019-12
تولید الکتریسیته 3004 2019-12
شاخص PMI تولید 48.8 2020-09
استخراج معدن -31.2 2020-07
تولید فولاد 114 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -34.2 2020-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.5 2020-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.7 2020-08
هزینه های مصرف کننده 5531051 2020-06
پس انداز های شخصی 11.58 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 7753 2020-08
نرخ وام بانکی 1.85 2020-10
تسهیلات اعتباری خریدار 960 2020-08
قیمت گازوئیل 1.17 2020-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 19 2020-03
بدهی خانوار به درآمد 33.31 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -13.6 2020-08
شاخص مسکن 161 2020-06
جواز ساختمان 885 2020-08
نرخ مالکیت مسکن 86 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 71413 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 1699 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 17953 2020-10
تخت بیمارستان 7.02 2017-12
بیمارستان ها 16.86 2017-12
تختخوابهای ICU 429 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مجارستان - شاخص های اقتصادی.