بازارها گذشته مرجع
پول 284 2019-06
بازار سهام 40065 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.73 2019-06
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.3 2019-03
نرخ بیکاری 3.5 2019-04
نرخ تورم 3.9 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-05
نرخ بهره 0.9 2019-06
موازنه تجاری 80000 2019-04
حساب جاری 329 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.8 2018-12
بودجه دولت -2.2 2018-12
اطمینان کسب و کار 9.4 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.4 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2019-04
نرخ مالیات شرکت 9 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.3 2019-03
تولید ناخالص داخلی 139 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6533717 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2006519 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 15648 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26778 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 202738 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 368885 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1376904 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 979436 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3994165 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 320144 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.5 2019-04
افراد شاغل 4491641 2019-03
افراد بیکار 162424 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1.3 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 11.3 2019-03
هزینه های کار 133 2019-03
پست های خالی شغلی 80024 2019-03
دستمزد 367160 2019-03
حداقل دستمزد 464 2019-06
رشد دستمزد 10.2 2019-03
جمعیت 9.78 2018-12
سن بازنشستگی زنان 64 2019-12
سن بازنشستگی مردان 64 2019-12
تغییر اشتغال 1 2019-03
نرخ اشتغال 60.54 2019-03
استخدام تمام وقت 4227 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.73 2019-03
هزینه زندگی خانواده 221500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 144800 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 190 2018-12
بهره وری 100 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 281600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 140400 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.9 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1320 2019-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 443 2019-05
اندازه اصل تورم 4 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 155 2019-03
قیمت تولید 104 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 4.1 2019-04
قیمت صادرات 102 2019-03
قیمت واردات 102 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-05
تورم مواد غذایی 5.1 2019-05
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.9 2019-06
نرخ بهره بین بانکی 0.24 2019-06
عرضه پول M0 6929 2019-05
عرضه پول M1 22473 2019-04
عرضه پول M2 25526 2019-04
عرضه پول M3 25642 2019-04
ترازنامه بانک 40769 2019-02
ذخایر ارزی 26704 2019-05
وام به بخش خصوصی 7543 2019-02
نرخ بهره سپرده -0.05 2019-06
نسبت ذخیره نقدی 1 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 11097 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 133 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 80000 2019-04
حساب جاری 329 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
صادرات 2834000 2019-04
واردات 2754000 2019-04
بدهی خارجی 109461 2019-03
رابطه مبادله 99.61 2019-03
گردش سرمایه 16.5 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2085 2018-12
حواله 324 2018-12
ذخایر طلا 31.5 2019-06
تولید نفت خام 17 2019-02
شاخص تروریسم 0.36 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.8 2018-12
بودجه دولت -2.2 2018-12
ارزش بودجه دولت -137 2019-05
هزینه های دولت 663046 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.5 2018-12
درآمدهای دولت 1227950 2019-04
بدهی های دولت 28870 2019-04
هزینه های مالی 1169056 2019-04
درخواست پناهندگی 40 2019-03
ارزیابی اعتبار 46.98
مخارج نظامی 1568 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 27 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 9.4 2019-05
تولید صنعتی 6.3 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.1 2019-04
تولید صنعتی 6.5 2019-02
میزان سفارشات جدید 98.7 2019-04
تغییرات موجودی انبار 47618 2019-03
ثبت خودرو 14207 2019-05
سرعت اینترنت 14814 2017-03
آدرس های IP 2456014 2017-03
شاخص رقابتی 64.31 2018-12
رتبه رقابتی 48 2018-12
شاخص فساد مالی 46 2018-12
رتبه فساد مالی 64 2018-12
آسانی کسب و کار 53 2018-12
تولید الکتریسیته 2588 2019-04
شاخص PMI تولید 57.88 2019-05
استخراج معدن 59.8 2019-02
تولید فولاد 172 2019-04
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.4 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2019-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.1 2019-04
هزینه های مصرف کننده 4124022 2019-03
پس انداز های شخصی 12.12 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 6258 2019-04
نرخ وام بانکی 0.9 2019-05
تسهیلات اعتباری خریدار 759 2019-04
قیمت گازوئیل 1.42 2019-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.9 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 33.39 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 40.1 2019-04
شاخص مسکن 135 2018-12
جواز ساختمان 1422 2019-04
نرخ مالکیت مسکن 86 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مجارستان - شاخص های اقتصادی.