ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مجارستان - ارزش بودجه دولت.

Ok
width
height
Hungary Central Government Budget Value


تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2020-03-09 10:30 AM موازنه بودجه Feb HUF-345B HUF90.4B
2020-04-08 09:00 AM موازنه بودجه Mar HUF-577B HUF-345B
2020-05-08 09:00 AM موازنه بودجه Apr HUF104.5B HUF-577B
2020-06-08 09:00 AM موازنه بودجه May HUF-324.1B HUF104.5B
2020-07-08 09:00 AM موازنه بودجه Jun HUF-324.1B
2020-08-07 09:00 AM موازنه بودجه Jul
2020-09-09 09:00 AM موازنه بودجه Aug
2020-10-08 09:00 AM موازنه بودجه Sep

مجارستان دولت گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.30 70.20 84.10 52.30 در صد [+]
بودجه دولت -2.00 -2.10 -1.80 -9.30 درصد از تولید ناخالص داخلی [+]
ارزش بودجه دولت -324.10 104.50 434.90 -907.60 HUF - میلیارد [+]
هزینه های دولت 856773.00 1032762.00 1032762.00 534765.00 HUF - میلیون [+]
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.10 46.70 55.20 46.10 در صد [+]
درآمدهای دولت 1018292.00 1640000.00 2197021.00 127614.00 HUF - میلیون [+]
بدهی های دولت 31156.73 30925.74 31156.73 11760.69 HUF - میلیارد [+]
هزینه های مالی 1317687.00 1503955.00 2665025.00 149458.00 HUF - میلیون [+]
مخارج نظامی 1568.00 1463.00 4580.00 1047.00 USD - میلیون [+]
ارزیابی اعتبار 58.00 [+]
درخواست پناهندگی 10.00 5.00 46720.00 5.00 افراد [+]
[+]