ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مجارستان - ارزش بودجه دولت.

Ok
width
height
Hungary Central Government Budget Value


تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2020-06-08 09:00 AM موازنه بودجه May HUF-324.1B HUF104.5B
2020-07-08 09:00 AM موازنه بودجه Jun HUF-785.5B HUF-324.1B
2020-08-07 09:00 AM موازنه بودجه Jul HUF -328B HUF-785.5B
2020-09-09 09:00 AM موازنه بودجه Aug HUF-96B HUF-328B
2020-10-08 09:00 AM موازنه بودجه Sep HUF-96B
2020-11-09 10:00 AM موازنه بودجه Oct
2020-12-09 10:00 AM موازنه بودجه Nov

مجارستان دولت گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66.30 70.20 84.10 52.30 در صد [+]
بودجه دولت -2.00 -2.10 -1.80 -9.30 درصد از تولید ناخالص داخلی [+]
ارزش بودجه دولت -96.00 -328.00 434.90 -907.60 HUF - میلیارد [+]
هزینه های دولت 958620.00 856773.00 1032762.00 534765.00 HUF - میلیون [+]
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.10 46.70 55.20 46.10 در صد [+]
درآمدهای دولت 1270332.00 1119152.00 2197021.00 127614.00 HUF - میلیون [+]
بدهی های دولت 31779.14 31853.25 31853.25 11760.69 HUF - میلیارد [+]
هزینه های مالی 1577448.00 1743408.00 2665025.00 149458.00 HUF - میلیون [+]
مخارج نظامی 1568.00 1463.00 4580.00 1047.00 USD - میلیون [+]
ارزیابی اعتبار 58.00 [+]
درخواست پناهندگی 10.00 5.00 46720.00 5.00 افراد [+]
[+]