Hungary Central Government Budget Value
width
height
Forecast Data Chart

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2019-04-08 09:00 AM موازنه بودجه Mar HUF-209.3B HUF-177.2B
2019-05-09 09:45 AM موازنه بودجه Apr HUF102.9B HUF-209.3B
2019-06-07 09:00 AM موازنه بودجه May HUF-137.4B HUF102.9B
2019-07-08 09:00 AM موازنه بودجه Jun HUF-213.6B HUF-137.4B
2019-08-08 09:00 AM موازنه بودجه Jul HUF-213.6B
2019-09-09 09:00 AM موازنه بودجه Aug
2019-10-08 09:00 AM موازنه بودجه Sep
[+]


مجارستان دولت گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.80 73.40 84.00 51.90 در صد [+]
بودجه دولت -2.20 -2.20 -1.60 -9.30 درصد از تولید ناخالص داخلی [+]
ارزش بودجه دولت -213.60 -137.40 434.90 -907.60 HUF - میلیارد [+]
هزینه های دولت 663046.00 742828.00 798325.00 408441.00 HUF - میلیون [+]
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.50 46.90 55.10 46.50 در صد [+]
درآمدهای دولت 1227950.00 1037326.00 2197021.00 127614.00 HUF - میلیون [+]
بدهی های دولت 28905.19 28869.72 29038.37 11760.69 HUF - میلیارد [+]
هزینه های مالی 1169056.00 1195875.00 2665025.00 149458.00 HUF - میلیون [+]
مخارج نظامی 1568.00 1463.00 4580.00 1047.00 USD - میلیون [+]
ارزیابی اعتبار 46.98 [+]
درخواست پناهندگی 40.00 35.00 46720.00 25.00 افراد [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مجارستان - ارزش بودجه دولت.