Ok
width
height
Hungary Cash Reserve Ratio
مجارستان پول گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بهره 0.90 0.90 28.00 0.90 در صد [+]
نرخ بهره بین بانکی 0.16 0.16 32.00 0.02 در صد [+]
عرضه پول M0 8182.30 7621.40 8182.30 1052.00 HUF - میلیارد [+]
عرضه پول M1 24201.60 23570.30 24201.60 587.00 HUF - میلیارد [+]
عرضه پول M2 27249.50 26658.50 27249.50 885.10 HUF - میلیارد [+]
عرضه پول M3 27364.20 26765.90 27364.20 991.40 HUF - میلیارد [+]
ذخایر ارزی 28385.10 29311.60 38763.60 678.80 EUR - میلیون [+]
ترازنامه بانک 44077.60 43646.10 44077.60 5798.70 HUF - میلیارد [+]
وام به بخش خصوصی 8326.11 8169.33 8732.40 2483.20 HUF - میلیارد [+]
نرخ بهره سپرده -0.05 -0.05 11.50 -0.15 در صد [+]
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 133.37 135.83 183.52 85.63 در صد [+]
نسبت ذخیره نقدی 1.00 1.00 17.00 1.00 در صد [+]
ترازنامه بانک مرکزی 12436.30 11719.86 13674.13 3687.66 HUF - میلیارد [+]
[+]