واقعی
117
تغییر روزانه
-0.92%
سالیانه
-31.70%

قیمت روز سال
Nairobi All Share 117 -1.09 -0.92% -31.70%