واقعی
4450
تغییر روزانه
1.25%
سالیانه
-15.27%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3379 29.41 0.88% -6.30%
CSI 300 4450 54.92 1.25% -15.27%
SHANGHAI 50 3019 43.89 1.48% -14.26%
CH50 14839 206.24 1.41% -15.82%