واقعی
14,790.96
تغییر روزانه
1.08%
سالیانه
-16.09%

قیمت روز سال
SHANGHAI 3376 26.64 0.80% -6.38%
CSI 300 4444 49.68 1.13% -15.37%
SHANGHAI 50 3013 38.02 1.28% -14.43%
CH50 14791 158.24 1.08% -16.09%