واقعی
1,668.34
تغییر روزانه
2.66%
سالیانه
-8.48%

قیمت روز سال
EU350 1668 43.30 2.66% -8.48%