مکزیک - بازار سهام

قیمت روز سال
América Móvil 17.59 -0.15 -0.85% 20.07%
FEMSA 173.05 -3.05 -1.73% 2.90%
Grupo México 63.28 -0.67 -1.05% 13.85%
Banorte 115.13 0.44 0.38% 5.72%
Coca-Cola FEMSA 121.74 -2.05 -1.66% -12.26%
CEMEX 12.50 -0.36 -2.80% -25.54%
Grupo Bimbo 43.04 0.28 0.65% -7.30%
Grupo Carso 63.92 -0.70 -1.08% -26.09%
Santander México 29.93 0 0% -16.58%
Inbursa 30.52 -0.56 -1.80% -7.96%
Arca Continental 126.83 -1.40 -1.09% -7.65%
Alfa 23.37 -0.67 -2.79% -6.74%
Kimberly-Clark de México 33.46 -0.47 -1.39% -16.54%
GRUMA 221.74 -4.14 -1.83% -16.80%
Mexichem 58.84 0.11 0.19% 11.65%
Grupo Aeroportuario del Pacifico 197.39 -1.55 -0.78% 4.87%
IEnova 82.42 -0.50 -0.60% -4.66%
Grupo Aeroportuario del Sureste 329.93 -3.54 -1.06% -7.90%
Grupo Lala 24.19 0.43 1.81% -29.90%
Pinfra 191.39 0.52 0.27% -6.11%
Industrias CH 95.80 7.00 7.88% -7.59%
Gentera 15.16 -0.13 -0.85% -52.30%
Alpek 26.15 0.03 0.11% 20.17%
OHL México 28.89 -2.31 -7.40% 27.89%
Banregio Grupo Financiero 116.34 -1.30 -1.11% 3.13%
Genomma Lab Internacional 18.95 -0.75 -3.81% -11.32%
Bolsa Mexicana de Valores 37.22 2.73 7.92% 11.34%

قیمت روز سال
IPC Mexico 48046 -395.42 -0.82% -3.06%ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مکزیک - بازار سهام.