ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مکزیک - بازار سهام.

Ok
width
height
IPC Mexico Stock Market

قیمت روز سال
IPC Mexico 34526 144.75 0.42% -24.01%
قیمت روز سال
América Móvil 14.31 0.09 0.63% -4.22%
Grupo México 43.27 0.20 0.46% -22.72%
Banorte 66.74 0.04 0.06% -43.73%
Arca Continental 96.23 1.74 1.84% -10.43%
Inbursa 16.82 0.32 1.94% -40.38%
Santander México 13.09 -0.50 -3.68% -54.45%
Grupo Bimbo 32.72 1.05 3.32% -20.14%
Grupo Carso 51.44 1.50 3.00% -30.96%
IEnova 69.90 0.34 0.49% -16.00%
Alfa 8.04 0.40 5.24% -59.74%
Grupo Aeroportuario del Sureste 217.74 -1.10 -0.50% -30.98%
Grupo Aeroportuario del Pacifico 123.09 7.58 6.56% -35.40%
GRUMA 189.67 -4.87 -2.50% -5.65%
Pinfra 148.51 3.70 2.56% -22.03%
Alpek 10.05 0.28 2.87% -61.92%
Kimberly-Clark de México 34.97 0.83 2.43% 6.20%
Grupo Lala 10.90 0.52 5.01% -58.49%
Gentera 9.16 -0.27 -2.86% -46.15%
Bolsa Mexicana de Valores 36.14 -2.31 -6.01% -11.47%
Genomma Lab Internacional 16.99 -0.43 -2.47% 15.50%
Industrias CH 85.00 -0.67 -0.78% -6.08%