ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مکزیک - بازار سهام.

Ok
width
height
IPC Mexico Stock Market

قیمت روز سال
IPC Mexico 36651 -807.08 -2.15% -13.19%
قیمت روز سال
América Móvil 13.49 -0.39 -2.81% -6.38%
Grupo México 54.30 -1.95 -3.47% 25.93%
Banorte 75.84 -0.78 -1.02% -27.16%
Arca Continental 94.67 -1.10 -1.15% -12.41%
Inbursa 16.73 -0.50 -2.90% -32.78%
Santander México 14.00 -0.07 -0.50% -43.41%
Grupo Bimbo 40.10 -1.27 -3.07% 13.02%
IEnova 66.48 -0.15 -0.23% -16.05%
Grupo Aeroportuario del Sureste 243.56 -13.23 -5.15% -18.59%
Grupo Aeroportuario del Pacifico 181.22 3.73 2.10% -5.64%
GRUMA 238.07 -6.98 -2.85% 18.57%
Alpek 15.24 -0.16 -1.04% -30.66%
Kimberly-Clark de México 34.64 -0.46 -1.31% -11.38%
Grupo Lala 13.63 0.16 1.19% -37.85%
Industrias CH 75.17 -2.51 -3.23% -5.47%
Gentera 6.21 -0.10 -1.58% -61.88%
Bolsa Mexicana de Valores 51.49 1.38 2.75% 38.45%
Genomma Lab Internacional 20.71 -0.93 -4.30% 8.77%
Grupo Carso 45.43 -0.79 -1.71% -21.59%
Alfa 14.20 0.53 3.88% -16.96%
Pinfra 156.37 1.56 1.01% -10.47%