قیمت روز سال
América Móvil 13.18 0.18 1.38% -17.73%
Grupo México 43.43 1.54 3.68% -20.12%
Banorte 99.99 0.71 0.72% -26.16%
Arca Continental 100.74 -0.80 -0.79% -18.42%
Inbursa 22.67 -0.09 -0.40% -27.08%
Santander México 25.22 0.03 0.12% -15.71%
Grupo Bimbo 33.14 -0.53 -1.57% -17.69%
Grupo Carso 53.45 -0.56 -1.04% -28.22%
IEnova 76.02 -0.65 -0.85% -12.48%
Mexichem 34.96 0.75 2.19% -45.38%
Alfa 15.75 0.57 3.75% -36.72%
Grupo Aeroportuario del Sureste 280.18 -0.34 -0.12% -19.63%
Grupo Aeroportuario del Pacifico 183.12 3.08 1.71% 0.52%
GRUMA 178.10 -2.19 -1.21% -25.76%
Pinfra 160.20 1.74 1.10% -21.45%
Alpek 21.46 0.04 0.19% -26.20%
Kimberly-Clark de México 39.99 1.09 2.80% 17.65%
Grupo Lala 19.85 -0.44 -2.17% -4.34%
Industrias CH 66.46 0.48 0.73% -27.58%
Gentera 15.69 0.68 4.53% -20.36%
Bolsa Mexicana de Valores 34.96 0.25 0.72% -6.62%
Genomma Lab Internacional 16.14 -0.03 -0.19% -5.11%

قیمت روز سال
IPC Mexico 40114 375.99 0.95% -19.37%


مکزیک بازارها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
پول 19.75 19.69 21.92 0.01 [+]
بازار سهام 40076.04 39700.05 51713.38 14008.20 امتیاز [+]
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.07 7.01 12.24 4.42 در صد [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مکزیک - بازار سهام.