مکزیک - بازار سهام


IPC Mexico Stock Market
width
height

قیمت روز سال
América Móvil 14.08 -0.16 -1.12% -22.64%
FEMSA 184.60 -0.77 -0.42% 7.18%
Grupo México 48.89 -1.66 -3.28% -18.56%
Banorte 130.82 -2.18 -1.64% 9.10%
Arca Continental 115.64 -0.96 -0.82% -6.03%
Inbursa 28.50 -0.39 -1.35% -11.38%
Santander México 29.77 -0.32 -1.06% -12.93%
CEMEX 11.32 -0.51 -4.31% -25.43%
Grupo Bimbo 37.46 -0.21 -0.56% -14.90%
IEnova 87.45 -2.08 -2.32% -10.31%
Mexichem 62.94 -1.66 -2.57% 28.40%
Alfa 24.04 0.19 0.80% 19.31%
Grupo Aeroportuario del Sureste 349.58 -7.21 -2.02% 2.07%
Grupo Aeroportuario del Pacifico 186.99 -5.58 -2.90% 2.43%
GRUMA 215.72 -11.18 -4.93% -17.62%
Coca-Cola FEMSA 116.95 -0.54 -0.46% -13.72%
Pinfra 190.65 -3.73 -1.92% 3.57%
Alpek 30.16 -1.06 -3.40% 47.99%
Kimberly-Clark de México 30.75 -0.69 -2.19% -8.04%
Grupo Lala 19.65 -0.24 -1.21% -36.14%
Gentera 18.60 -0.55 -2.87% -22.01%
Genomma Lab Internacional 13.85 -0.52 -3.62% -39.73%

قیمت روز سال
IPC Mexico 47409 384.57 0.82% -5.16%


مکزیک بازارها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
پول 19.26 19.15 21.92 0.01 [+]
بازار سهام 47409.03 47024.46 51713.38 14008.20 امتیاز [+]
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.17 8.17 12.24 4.42 در صد [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مکزیک - بازار سهام.