بازارها گذشته مرجع
پول 19.87 2019-08
بازار سهام 39556 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.08 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.7 2019-06
نرخ بیکاری 3.6 2019-06
نرخ تورم 3.78 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.38 2019-07
نرخ بهره 8 2019-08
موازنه تجاری 2561 2019-06
حساب جاری -5634 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.8 2019-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
اطمینان کسب و کار 49.5 2019-07
شاخص PMI تولید 49.8 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2019-05
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.7 2019-06
تولید ناخالص داخلی 1224 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18552607 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3693570 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 10385 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18102 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 590490 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1284077 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2918815 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 862095 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 686778 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11536484 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1180004 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 250530 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.6 2019-06
افراد شاغل 54936719 2019-06
افراد بیکار 2014496 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 60.5 2019-06
هزینه های کار 97.7 2019-05
بهره وری 93.1 2019-05
دستمزد 377 2019-06
حداقل دستمزد 103 2019-06
دستمزد در تولید 2.7 2019-04
جمعیت 125 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 96.43 2019-06
هزینه زندگی خانواده 7900 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4320 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 17200 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5390 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.78 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.38 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2019-07
اندازه اصل تورم 3.82 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 132 2019-03
قیمت تولید 132 2019-07
قیمت صادرات 113 2019-06
قیمت واردات 233 2019-06
CPI مسکن آب و برق 101 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-07
تورم مواد غذایی 5.44 2019-07
انتظارات تورم 3.88 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 3.18 2019-05
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 8 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 8.48 2019-07
عرضه پول M0 1561176 2019-07
عرضه پول M1 4373709431 2019-06
عرضه پول M2 8938303088 2019-06
عرضه پول M3 10327755252 2019-06
ترازنامه بانک 8206842 2019-05
ذخایر ارزی 186209 2019-06
وام به بخش خصوصی 2743547738 2019-06
نرخ بهره سپرده 3.73 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 3669832639 2019-07
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2561 2019-06
حساب جاری -5634 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.8 2019-05
صادرات 37949 2019-06
واردات 35388 2019-06
بدهی خارجی 456251 2019-03
رابطه مبادله 48.75 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10162 2019-03
حواله 9186 2019-06
درآمد گردشگری 1976639 2019-06
ورود توریست 2163 2019-06
ذخایر طلا 120 2019-03
تولید نفت خام 1698 2019-04
صادرات خودرو 271 2019-07
گردش سرمایه -34.6 2019-03
شاخص تروریسم 3.53 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت -152273 2019-06
هزینه های دولت 2143950 2019-03
درآمدهای دولت 413058 2019-05
هزینه های مالی 422623 2019-05
ارزیابی اعتبار 60.17
مخارج نظامی 6375 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 9.23 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 49.5 2019-07
شاخص PMI تولید 49.8 2019-07
تولید صنعتی -2.91 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.1 2019-06
تولید صنعتی -0.83 2019-06
استفاده از ظرفیت 81.5 2019-05
تغییرات موجودی انبار 185467 2019-03
تولید خودرو 293 2019-07
ثبت خودرو 63912 2019-06
مجموع فروش خودرو 63912 2019-06
شاخص اقتصادی مقدم -0.4 2019-05
سرعت اینترنت 7538 2017-03
آدرس های IP 13309655 2017-03
شاخص رقابتی 64.6 2018-12
رتبه رقابتی 46 2018-12
شاخص فساد مالی 28 2018-12
رتبه فساد مالی 138 2018-12
خطوط نفت خام 37 2019-07
آسانی کسب و کار 54 2018-12
تولید طلا 7127 2019-05
استخراج معدن -5.6 2019-06
سرمایه گذاری خصوصی -7.4 2019-05
تولید فولاد 1580 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.8 2019-05
هزینه های مصرف کننده 12144804 2019-03
پس انداز های شخصی 21.2 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1399286 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 4823549483 2019-06
قیمت گازوئیل 1.02 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -6.77 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مکزیک - شاخص های اقتصادی.