بازارها گذشته مرجع
پول 18.66 2020-01
بازار سهام 45818 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.82 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.3 2019-09
نرخ بیکاری 3.5 2019-11
نرخ تورم 2.83 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.56 2019-12
نرخ بهره 7.25 2019-12
موازنه تجاری 790 2019-11
حساب جاری 2013 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
اطمینان کسب و کار 49.5 2019-12
شاخص PMI تولید 47.1 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.4 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.3 2019-10
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.3 2019-09
تولید ناخالص داخلی 1224 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18552130 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3583821 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 10385 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18102 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 513036 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1185852 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3005713 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 853816 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 683074 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11652795 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1219630 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 319650 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.5 2019-11
افراد شاغل 55201939 2019-09
افراد بیکار 2147638 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 60.2 2019-11
هزینه های کار 97.4 2019-11
بهره وری 93.6 2019-11
دستمزد 378 2019-12
حداقل دستمزد 123 2020-01
دستمزد در تولید 2.6 2019-09
جمعیت 125 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 96.56 2019-11
هزینه زندگی خانواده 7900 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4320 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 17200 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5390 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.83 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.56 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-12
اندازه اصل تورم 3.59 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 131 2019-09
قیمت تولید 99.89 2019-12
قیمت صادرات 113 2019-11
قیمت واردات 230 2019-11
CPI مسکن آب و برق 106 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2019-12
تورم مواد غذایی 2.52 2019-12
انتظارات تورم 3.45 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 0.6 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7.25 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 7.7 2019-12
عرضه پول M0 1742475 2019-12
عرضه پول M1 4513610987 2019-11
عرضه پول M2 9126230795 2019-11
عرضه پول M3 10720931973 2019-11
ترازنامه بانک 8289504 2019-10
ذخایر ارزی 185289 2019-11
وام به بخش خصوصی 2737317504 2019-11
نرخ بهره سپرده 3.22 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 3809378228 2019-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 790 2019-11
حساب جاری 2013 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.8 2018-12
صادرات 37496 2019-11
واردات 36705 2019-11
بدهی خارجی 449496 2019-09
رابطه مبادله 49.22 2019-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7332 2019-09
حواله 9726 2019-09
درآمد گردشگری 1897194 2019-11
ورود توریست 1999 2019-11
ذخایر طلا 120 2019-12
تولید نفت خام 1733 2019-09
صادرات خودرو 229 2019-12
گردش سرمایه -8.6 2019-09
شاخص تروریسم 4.08 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت -13121 2019-11
هزینه های دولت 2107792 2019-09
درآمدهای دولت 473438 2019-11
هزینه های مالی 477711 2019-11
ارزیابی اعتبار 63 2020-01
مخارج نظامی 6375 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 9.23 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 49.5 2019-12
شاخص PMI تولید 47.1 2019-12
تولید صنعتی -2.1 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.8 2019-11
تولید صنعتی -3 2019-11
استفاده از ظرفیت 79.7 2019-11
تغییرات موجودی انبار 128308 2019-09
تولید خودرو 208 2019-12
ثبت خودرو 70607 2019-11
مجموع فروش خودرو 70607 2019-11
شاخص اقتصادی مقدم -0.8 2019-10
سرعت اینترنت 7538 2017-03
آدرس های IP 13309655 2017-03
شاخص رقابتی 64.95 2019-12
رتبه رقابتی 48 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2018-12
رتبه فساد مالی 138 2018-12
خطوط نفت خام 49 2019-12
آسانی کسب و کار 60 2019-12
تولید طلا 6990 2019-10
استخراج معدن 0.9 2019-11
سرمایه گذاری خصوصی -8.6 2019-10
تولید فولاد 1420 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.4 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.3 2019-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.4 2019-10
هزینه های مصرف کننده 12638007 2019-09
پس انداز های شخصی 21.2 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1435103 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 4907033926 2019-11
قیمت گازوئیل 1.03 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.3 2019-06
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -3.41 2019-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مکزیک - شاخص های اقتصادی.