بازارها گذشته مرجع
پول 22.34 2020-09
بازار سهام 36584 2020-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.66 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -17.1 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.7 2020-06
نرخ بیکاری 2.9 2020-03
نرخ تورم 4.05 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.39 2020-08
نرخ بهره 4.25 2020-09
موازنه تجاری 5799 2020-07
حساب جاری 4.8 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.5 2019-12
بودجه دولت -1.6 2019-12
اطمینان کسب و کار 38.1 2020-08
شاخص PMI تولید 41.3 2020-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 34.6 2020-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.5 2020-07
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 715457 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 75439 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 518204 2020-09
تخت بیمارستان 1.38 2017-12
بیمارستان ها 37.51 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -17.1 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.7 2020-06
تولید ناخالص داخلی 1200 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 15055411 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2367887 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 10276 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19746 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 603496 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 802342 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2098039 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 797368 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 731862 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 9816654 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 741005 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 266301 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.9 2020-03
افراد شاغل 55352304 2020-03
افراد بیکار 1976060 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 59.8 2020-03
هزینه های کار 89.7 2020-07
بهره وری 89.4 2020-07
دستمزد 404 2020-08
حداقل دستمزد 123 2020-08
دستمزد در تولید 2.4 2020-07
جمعیت 127 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
نرخ اشتغال 97.06 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.05 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.39 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2020-08
اندازه اصل تورم 3.9 2020-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 133 2020-06
قیمت تولید 105 2020-08
قیمت صادرات 105 2020-07
قیمت واردات 230 2020-07
CPI مسکن آب و برق 105 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2020-08
تورم مواد غذایی 7.45 2020-08
انتظارات تورم 3.54 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده 4.5 2020-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.25 2020-09
نرخ بهره بین بانکی 4.97 2020-08
عرضه پول M0 1914938 2020-08
عرضه پول M1 5246132141 2020-07
عرضه پول M2 10169200835 2020-07
عرضه پول M3 11751926211 2020-07
ترازنامه بانک 9094756 2020-07
ذخایر ارزی 197893 2020-07
وام به بخش خصوصی 2932341665 2020-07
نرخ بهره سپرده 1.29 2020-06
ترازنامه بانک مرکزی 4827755811 2020-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5799 2020-07
حساب جاری 4.8 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-12
صادرات 35662 2020-07
واردات 29864 2020-07
بدهی خارجی 441291 2020-03
رابطه مبادله 45.66 2020-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6596 2020-06
حواله 9892 2020-06
درآمد گردشگری 490354 2020-07
ورود توریست 531 2020-07
ذخایر طلا 120 2020-06
تولید نفت خام 1686 2020-05
صادرات خودرو 258 2020-08
گردش سرمایه -5.5 2020-06
صادرات غیرنفتی 34258 2020-07
صادرات نفت 1404 2020-07
شاخص تروریسم 4.08 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.5 2019-12
بودجه دولت -1.6 2019-12
ارزش بودجه دولت -121390 2020-07
هزینه های دولت 2244473 2020-06
درآمدهای دولت 395153 2020-07
هزینه های مالی 516468 2020-07
ارزیابی اعتبار 60 2020-09
مخارج نظامی 6375 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 9.23 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 38.1 2020-08
شاخص PMI تولید 41.3 2020-08
تولید صنعتی -11.3 2020-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 6.9 2020-07
تولید صنعتی -8.95 2020-07
استفاده از ظرفیت 72.9 2020-07
تغییرات موجودی انبار 81308 2020-06
تولید خودرو 293 2020-08
ثبت خودرو 44422 2020-08
مجموع فروش خودرو 44422 2020-08
شاخص اقتصادی مقدم -9.8 2020-07
سرعت اینترنت 7538 2017-03
آدرس های IP 13309655 2017-03
شاخص رقابتی 64.95 2019-12
رتبه رقابتی 48 2019-12
شاخص فساد مالی 29 2019-12
رتبه فساد مالی 130 2019-12
خطوط نفت خام 35 2020-08
آسانی کسب و کار 60 2019-12
تولید طلا 5599 2020-06
استخراج معدن -3.12 2020-07
سرمایه گذاری خصوصی -24.1 2020-06
تولید فولاد 1250 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 34.6 2020-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.5 2020-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی -12.5 2020-07
هزینه های مصرف کننده 9790598 2020-06
پس انداز های شخصی 21.2 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1313719 2020-06
اعتبار بخش خصوصی 5028509583 2020-07
قیمت گازوئیل 0.86 2020-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.4 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -23.51 2020-07

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 715457 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 75439 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 518204 2020-09
تخت بیمارستان 1.38 2017-12
بیمارستان ها 37.51 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مکزیک - شاخص های اقتصادی.