بازارها گذشته مرجع
پول 19.91 2021-04
بازار سهام 48529 2021-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.72 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.3 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.3 2020-12
نرخ بیکاری 4.4 2021-02
نرخ تورم 4.67 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.83 2021-03
نرخ بهره 4 2021-03
موازنه تجاری 2681 2021-02
حساب جاری 17409 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.4 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.5 2019-12
بودجه دولت -1.6 2019-12
اطمینان کسب و کار 45.2 2021-03
شاخص PMI تولید 45.6 2021-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 40.4 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2021-01
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 2311172 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 213048 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 1833132 2021-04
تخت بیمارستان 1.38 2017-12
بیمارستان ها 37.51 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.3 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.3 2020-12
تولید ناخالص داخلی 1269 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17537100 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2999418 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 10276 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19746 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 727020 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1071735 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2861697 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 839119 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 722039 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11517896 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1029823 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 269816 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.4 2021-02
افراد شاغل 53331429 2020-12
افراد بیکار 2549487 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 56.1 2021-01
هزینه های کار 103 2021-02
بهره وری 93.4 2021-02
دستمزد 427 2021-03
حداقل دستمزد 142 2021-03
دستمزد در تولید 2.9 2021-02
جمعیت 127 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
نرخ اشتغال 95.63 2021-02

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.67 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.83 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 111 2021-03
اندازه اصل تورم 4.12 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 138 2020-12
قیمت تولید 108 2021-03
قیمت صادرات 116 2021-02
قیمت واردات 241 2021-02
CPI مسکن آب و برق 112 2021-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2021-02
تورم مواد غذایی 4.3 2021-02
انتظارات تورم 3.22 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 5.9 2021-02

سلامتی گذشته مرجع
Coronavirus Vaccination Rate 11.14 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 14368074 2021-04
موارد کروناویروس 2311172 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 213048 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 1833132 2021-04
تخت بیمارستان 1.38 2017-12
بیمارستان ها 37.51 2018-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4 2021-03
نرخ بهره بین بانکی 4.28 2021-03
عرضه پول M0 2178192 2021-03
عرضه پول M1 5582363670 2021-02
عرضه پول M2 10412972495 2021-02
عرضه پول M3 12289321782 2021-02
ترازنامه بانک 9061607 2021-02
ذخایر ارزی 200219 2021-02
وام به بخش خصوصی 2678430226 2021-02
نرخ بهره سپرده 0.55 2021-01
ترازنامه بانک مرکزی 4624937188 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2681 2021-02
حساب جاری 17409 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.4 2020-12
صادرات 36190 2021-02
واردات 33509 2021-02
بدهی خارجی 462504 2020-12
رابطه مبادله 48.22 2021-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2531 2020-12
حواله 10641 2020-12
درآمد گردشگری 799149 2021-02
ورود توریست 698 2021-02
ذخایر طلا 120 2020-12
تولید نفت خام 1711 2020-12
صادرات خودرو 256 2021-03
گردش سرمایه -7.8 2020-12
صادرات غیرنفتی 34369 2021-02
صادرات نفت 1821 2021-02
شاخص تروریسم 4.32 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.5 2019-12
بودجه دولت -1.6 2019-12
ارزش بودجه دولت -91020 2021-02
هزینه های دولت 2238664 2020-12
درآمدهای دولت 435232 2021-02
هزینه های مالی 534807 2021-02
ارزیابی اعتبار 60 2021-04
مخارج نظامی 6300 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 9.23 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 45.2 2021-03
شاخص PMI تولید 45.6 2021-03
تولید صنعتی -4.5 2021-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4 2021-02
تولید صنعتی -4.7 2021-02
استفاده از ظرفیت 76.8 2021-02
تغییرات موجودی انبار 83570 2020-12
تولید خودرو 304 2021-03
ثبت خودرو 51666 2021-03
مجموع فروش خودرو 51666 2021-03
شاخص اقتصادی مقدم -5.4 2021-01
سرعت اینترنت 7538 2017-03
آدرس های IP 13309655 2017-03
شاخص رقابتی 64.95 2019-12
رتبه رقابتی 48 2019-12
شاخص فساد مالی 31 2020-12
رتبه فساد مالی 124 2020-12
خطوط نفت خام 44 2021-03
آسانی کسب و کار 60 2019-12
تولید طلا 6707 2021-01
استخراج معدن -2.5 2021-02
سرمایه گذاری خصوصی -10.6 2021-01
تولید فولاد 1550 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 40.4 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2021-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی -7.6 2021-01
هزینه های مصرف کننده 11900114 2020-12
پس انداز های شخصی 21.2 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1287666 2020-12
اعتبار بخش خصوصی 4792386448 2021-02
قیمت گازوئیل 0.98 2021-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.3 2020-09

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -4.36 2021-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مکزیک - شاخص های اقتصادی.