بازارها گذشته مرجع
پول 19.01 2019-06
بازار سهام 43376 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.64 2019-06
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-03
نرخ بیکاری 3.5 2019-04
نرخ تورم 4.28 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.29 2019-05
نرخ بهره 8.25 2019-05
موازنه تجاری 1370 2019-04
حساب جاری -5634 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.8 2019-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
اطمینان کسب و کار 52.4 2019-05
شاخص PMI تولید 50 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 110 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-03
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-03
تولید ناخالص داخلی 1151 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18552607 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3658093 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 9946 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17336 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 590490 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1284077 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2918815 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 862095 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 686778 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11536484 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1180004 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 250530 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.5 2019-04
افراد شاغل 54152266 2019-03
افراد بیکار 1886205 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 59.7 2019-04
هزینه های کار 85.7 2019-02
بهره وری 110 2019-02
دستمزد 374 2019-04
حداقل دستمزد 103 2019-05
دستمزد در تولید 2.5 2019-02
جمعیت 125 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 96.5 2019-04
هزینه زندگی خانواده 7900 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4320 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 17200 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5390 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.28 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.29 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-05
اندازه اصل تورم 3.77 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 132 2019-03
قیمت تولید 131 2019-05
قیمت صادرات 115 2019-04
قیمت واردات 233 2019-04
CPI مسکن آب و برق 102 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-05
تورم مواد غذایی 5.33 2019-05
انتظارات تورم 3.93 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 4.52 2019-02
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 8.25 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 8.51 2019-05
عرضه پول M0 1574536 2019-05
عرضه پول M1 4309303983 2019-04
عرضه پول M2 8718361333 2019-04
عرضه پول M3 10043962413 2019-04
ترازنامه بانک 8082923 2019-04
ذخایر ارزی 184661 2019-04
وام به بخش خصوصی 2700538928 2019-04
نرخ بهره سپرده 3.72 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 3932714612 2019-05
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1370 2019-04
حساب جاری -5634 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.8 2019-05
صادرات 39447 2019-04
واردات 38077 2019-04
بدهی خارجی 446098 2018-12
رابطه مبادله 49.42 2019-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10162 2019-03
حواله 7699 2019-03
درآمد گردشگری 2098066 2019-04
ورود توریست 1901 2019-04
ذخایر طلا 120 2019-03
تولید نفت خام 1745 2019-02
گردش سرمایه -34.6 2019-03
شاخص تروریسم 3.53 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت 62527 2019-04
هزینه های دولت 2193603 2018-12
درآمدهای دولت 491029 2019-04
هزینه های مالی 424834 2019-04
ارزیابی اعتبار 60.17
مخارج نظامی 6375 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 9.23 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 52.4 2019-05
شاخص PMI تولید 50 2019-05
تولید صنعتی -2.86 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.5 2019-04
تولید صنعتی -0.36 2019-04
استفاده از ظرفیت 81.6 2019-03
تغییرات موجودی انبار 175359 2018-12
تولید خودرو 350 2019-05
ثبت خودرو 56387 2019-04
مجموع فروش خودرو 56387 2019-04
شاخص اقتصادی مقدم 1.3 2019-03
سرعت اینترنت 7538 2017-03
آدرس های IP 13309655 2017-03
شاخص رقابتی 64.6 2018-12
رتبه رقابتی 46 2018-12
شاخص فساد مالی 28 2018-12
رتبه فساد مالی 138 2018-12
خطوط نفت خام 30 2019-03
آسانی کسب و کار 54 2018-12
استخراج معدن -9 2019-04
سرمایه گذاری خصوصی -2.4 2019-03
تولید فولاد 1600 2019-04
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 110 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.6 2019-03
هزینه های مصرف کننده 12817024 2018-12
پس انداز های شخصی 21.5 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1399286 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 4748872171 2019-04
قیمت گازوئیل 1.04 2019-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -4.15 2019-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مکزیک - شاخص های اقتصادی.