بازارها گذشته مرجع
پول 20.2 2021-10
بازار سهام 52207 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.57 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 19.6 2021-06
نرخ بیکاری 4.2 2021-09
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 88.43 2021-10
نرخ تورم 6 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.62 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 115185985 2021-10
نرخ بهره 4.75 2021-09
موازنه تجاری -3902 2021-08
حساب جاری 6286 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.4 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.1 2020-12
بودجه دولت -4.6 2020-12
اطمینان کسب و کار 51.2 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 48.6 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.4 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0 2021-08
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
موارد کروناویروس 3758469 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 284477 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 1997381 2021-10
تخت بیمارستان 1.38 2017-12
بیمارستان ها 37.51 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 19.6 2021-06
تولید ناخالص داخلی 1076 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17965150 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3187980 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 9322 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17888 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 623710 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1071228 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2873778 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 854146 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 750215 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11516552 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1126007 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 271057 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.2 2021-09
افراد شاغل 55242748 2021-06
افراد بیکار 2425506 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 58.4 2021-09
هزینه های کار 98.4 2021-08
بهره وری 93.5 2021-08
دستمزد 432 2021-09
حداقل دستمزد 142 2021-09
دستمزد در تولید 2.8 2021-08
جمعیت 126 2020-12
سن بازنشستگی زنان 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
نرخ اشتغال 95.67 2021-08

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 88.43 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 115185985 2021-10
موارد کروناویروس 3758469 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 284477 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 1997381 2021-10
تخت بیمارستان 1.38 2017-12
بیمارستان ها 37.51 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.62 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 114 2021-09
اندازه اصل تورم 4.92 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 144 2021-06
قیمت تولید 111 2021-09
قیمت صادرات 121 2021-08
قیمت واردات 262 2021-08
CPI مسکن آب و برق 110 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 2021-08
تورم مواد غذایی 8.8 2021-09
انتظارات تورم 3.72 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 6.02 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.75 2021-09
نرخ بهره بین بانکی 4.75 2021-09
عرضه پول M0 2198931 2021-09
عرضه پول M1 5854424721 2021-08
عرضه پول M2 10737912864 2021-08
عرضه پول M3 12803247860 2021-08
ترازنامه بانک 9072313 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 211671 2021-08
وام به بخش خصوصی 2657292926 2021-08
نرخ بهره سپرده 0.59 2021-07
ترازنامه بانک مرکزی 4836609982 2021-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 118 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3902 2021-08
حساب جاری 6286 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.4 2020-12
صادرات 40313 2021-08
واردات 44216 2021-08
بدهی خارجی 459893 2021-06
رابطه مبادله 46.13 2021-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5956 2021-06
حواله 13003 2021-06
درآمد گردشگری 1800921 2021-08
ورود توریست 1436 2021-08
ذخایر طلا 120 2021-06
تولید نفت خام 1751 2021-06
صادرات خودرو 195 2021-09
گردش سرمایه -10.1 2021-06
صادرات غیرنفتی 37742 2021-08
صادرات نفت 2572 2021-08
شاخص تروریسم 4.32 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.1 2020-12
بودجه دولت -4.6 2020-12
ارزش بودجه دولت -19760 2021-08
هزینه های دولت 2329059 2021-06
درآمدهای دولت 483495 2021-08
هزینه های مالی 493148 2021-08
ارزیابی اعتبار 60 2021-10
مخارج نظامی 6607 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 9.23 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 51.2 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 48.6 2021-09
تولید صنعتی 5.5 2021-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4 2021-08
تولید صنعتی 6.6 2021-08
میزان استفاده ازظرفیت تولید 76.7 2021-08
تغییرات موجودی انبار 93366 2021-06
تولید خودرو 208 2021-09
ثبت خودرو 38569 2021-09
مجموع فروش خودرو 38569 2021-09
شاخص اقتصادی مقدم 4.3 2021-08
سرعت اینترنت 7538 2017-03
آدرس های IP 13309655 2017-03
شاخص رقابتی 64.95 2019-12
رتبه رقابتی 48 2019-12
شاخص فساد مالی 31 2020-12
رتبه فساد مالی 124 2020-12
خطوط نفت خام 43 2021-08
آسانی کسب و کار 60 2019-12
تولید طلا 7036 2021-07
استخراج معدن 1.88 2021-08
سرمایه گذاری خصوصی 15.7 2021-07

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.4 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0 2021-08
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 7.2 2021-08
هزینه های مصرف کننده 11964791 2021-06
پس انداز های شخصی 21.6 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1280571 2021-06
اعتبار بخش خصوصی 4823728681 2021-08
قیمت گازوئیل 0.98 2021-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.6 2021-03

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 8.72 2021-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مکزیک - شاخص های اقتصادی.