بازارها گذشته مرجع
پول 19.16 2019-10
بازار سهام 43456 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.87 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.8 2019-06
نرخ بیکاری 3.7 2019-08
نرخ تورم 3 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.26 2019-09
نرخ بهره 7.75 2019-09
موازنه تجاری 775 2019-08
حساب جاری 5143 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.8 2019-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
اطمینان کسب و کار 50.3 2019-09
شاخص PMI تولید 49.1 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.7 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2019-07
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.8 2019-06
تولید ناخالص داخلی 1224 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18537324 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3583821 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 10385 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18102 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 617592 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1198286 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2960421 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 838614 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 719268 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11766399 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1222085 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 278788 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.7 2019-08
افراد شاغل 54936719 2019-06
افراد بیکار 2014496 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 60.4 2019-08
هزینه های کار 96.2 2019-07
بهره وری 89.9 2019-07
دستمزد 380 2019-08
حداقل دستمزد 103 2019-08
دستمزد در تولید 2.6 2019-07
جمعیت 125 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 96.26 2019-08
هزینه زندگی خانواده 7900 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4320 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 17200 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5390 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.26 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2019-09
اندازه اصل تورم 3.75 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 131 2019-06
قیمت تولید 99.96 2019-09
قیمت صادرات 114 2019-07
قیمت واردات 232 2019-07
CPI مسکن آب و برق 102 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-09
تورم مواد غذایی 3.9 2019-09
انتظارات تورم 3.7 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 2.81 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7.75 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 8.2 2019-09
عرضه پول M0 1556211 2019-09
عرضه پول M1 4404869214 2019-08
عرضه پول M2 9085966787 2019-08
عرضه پول M3 10554921806 2019-08
ترازنامه بانک 8115981 2019-07
ذخایر ارزی 189351 2019-08
وام به بخش خصوصی 2773133933 2019-08
نرخ بهره سپرده 3.7 2019-07
ترازنامه بانک مرکزی 3990304155 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 775 2019-08
حساب جاری 5143 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.8 2019-05
صادرات 40430 2019-09
واردات 39655 2019-08
بدهی خارجی 457280 2019-06
رابطه مبادله 49.11 2019-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5703 2019-06
حواله 9403 2019-06
درآمد گردشگری 1940183 2019-08
ورود توریست 1751 2019-08
ذخایر طلا 120 2019-09
تولید نفت خام 1689 2019-06
صادرات خودرو 284 2019-09
گردش سرمایه -2.2 2019-06
شاخص تروریسم 3.53 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت 34970 2019-08
هزینه های دولت 2168414 2019-06
درآمدهای دولت 428244 2019-07
هزینه های مالی 479841 2019-07
ارزیابی اعتبار 60.17
مخارج نظامی 6375 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 9.23 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 50.3 2019-09
شاخص PMI تولید 49.1 2019-09
تولید صنعتی -1.3 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.8 2019-08
تولید صنعتی -0.48 2019-08
استفاده از ظرفیت 82.6 2019-07
تغییرات موجودی انبار 125471 2019-06
تولید خودرو 319 2019-09
ثبت خودرو 63059 2019-08
مجموع فروش خودرو 63059 2019-08
شاخص اقتصادی مقدم 0.3 2019-07
سرعت اینترنت 7538 2017-03
آدرس های IP 13309655 2017-03
شاخص رقابتی 64.95 2019-12
رتبه رقابتی 48 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2018-12
رتبه فساد مالی 138 2018-12
خطوط نفت خام 44 2019-09
آسانی کسب و کار 54 2018-12
تولید طلا 6686 2019-07
استخراج معدن -3.18 2019-08
سرمایه گذاری خصوصی -7.6 2019-07
تولید فولاد 1410 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.7 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.1 2019-07
هزینه های مصرف کننده 12279080 2019-06
پس انداز های شخصی 21.2 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1422145 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 4876535351 2019-08
قیمت گازوئیل 0.98 2019-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.3 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -2.88 2019-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مکزیک - شاخص های اقتصادی.