بازارها گذشته مرجع
پول 18.95 2019-04
بازار سهام 45148 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.08 2019-04
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2018-12
نرخ بیکاری 3.2 2019-03
نرخ تورم 4 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.39 2019-03
نرخ بهره 8.25 2019-03
موازنه تجاری 1222 2019-02
حساب جاری -3424 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.6 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2018-12
بودجه دولت -2.9 2017-12
اطمینان کسب و کار 51.5 2019-03
شاخص PMI تولید 49.8 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 116 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.9 2019-01
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی 1151 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18614517 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3751716 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 9946 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17336 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 711166 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1304744 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2936747 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 849324 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 716018 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12146159 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1224615 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 268315 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.2 2019-03
افراد شاغل 54194608 2018-12
افراد بیکار 1828591 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 60 2019-03
هزینه های کار 86.4 2019-01
بهره وری 104 2019-01
دستمزد 374 2019-02
حداقل دستمزد 103 2019-03
دستمزد در تولید 2.4 2019-01
جمعیت 124 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 96.75 2019-03
هزینه زندگی خانواده 7900 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4320 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 17200 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5390 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.39 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-03
اندازه اصل تورم 3.55 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 128 2018-12
قیمت تولید 130 2019-03
قیمت صادرات 113 2019-02
قیمت واردات 235 2019-02
CPI مسکن آب و برق 105 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-03
تورم مواد غذایی 4.56 2019-03
انتظارات تورم 4.1 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 4.52 2019-02
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 8.25 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 8.52 2019-03
عرضه پول M0 1561116 2019-03
عرضه پول M1 4327477109 2019-02
عرضه پول M2 8718652258 2019-02
عرضه پول M3 10000510100 2019-02
ترازنامه بانک 7908304 2018-11
ذخایر ارزی 181007 2019-02
وام به بخش خصوصی 2632091937 2019-02
نرخ بهره سپرده 2.7 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 3631894847 2019-03
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1222 2019-02
حساب جاری -3424 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.6 2017-12
صادرات 36296 2019-02
واردات 35074 2019-02
بدهی خارجی 446098 2018-12
رابطه مبادله 48 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5030 2018-12
حواله 8776 2018-12
درآمد گردشگری 2458028 2018-12
ورود توریست 1957 2019-02
ذخایر طلا 120 2019-03
تولید نفت خام 1733 2018-12
گردش سرمایه -12.4 2018-12
شاخص تروریسم 3.53 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2018-12
بودجه دولت -2.9 2017-12
ارزش بودجه دولت 15109 2019-02
هزینه های دولت 2193603 2018-12
درآمدهای دولت 447959 2019-01
هزینه های مالی 506709 2019-01
ارزیابی اعتبار 60.17
مخارج نظامی 5533 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 9.23 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 51.5 2019-03
شاخص PMI تولید 49.8 2019-03
تولید صنعتی -0.8 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 2019-02
تولید صنعتی 1.14 2019-02
استفاده از ظرفیت 81.2 2019-01
تغییرات موجودی انبار 175359 2018-12
تولید خودرو 347 2019-03
ثبت خودرو 61448 2019-02
مجموع فروش خودرو 61448 2019-02
شاخص اقتصادی مقدم 1.3 2019-01
سرعت اینترنت 7538 2017-03
آدرس های IP 13309655 2017-03
شاخص رقابتی 64.6 2018-12
رتبه رقابتی 46 2018-12
شاخص فساد مالی 28 2018-12
رتبه فساد مالی 138 2018-12
آسانی کسب و کار 54 2018-12
استخراج معدن -6.43 2019-02
سرمایه گذاری خصوصی 1.6 2019-01
تولید فولاد 1435 2019-02
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 116 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.9 2019-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.9 2019-01
هزینه های مصرف کننده 12817024 2018-12
پس انداز های شخصی 21.5 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1405034 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 4658626485 2019-02
قیمت گازوئیل 1.04 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.1 2018-09
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -1.13 2019-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مکزیک - شاخص های اقتصادی.