بازارها گذشته مرجع
پول 24.65 2020-04
بازار سهام 34382 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.42 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 2019-12
نرخ بیکاری 3.6 2020-02
نرخ تورم 3.7 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.42 2020-02
نرخ بهره 6.5 2020-03
موازنه تجاری 2911 2020-02
حساب جاری 2486 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
اطمینان کسب و کار 44.4 2020-03
شاخص PMI تولید 46.9 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.6 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2020-01
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 2143 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 94 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 633 2020-04
تخت بیمارستان 1.38 2017-12
بیمارستان ها 37.51 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 2019-12
تولید ناخالص داخلی 1200 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18506693 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3466612 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 10385 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18102 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 710163 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1196316 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2888465 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 849409 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 722438 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12149866 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1212983 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 295892 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.6 2020-02
افراد شاغل 55683450 2019-12
افراد بیکار 1942071 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 59.7 2020-01
هزینه های کار 101 2020-01
بهره وری 91.7 2020-01
دستمزد 398 2020-02
حداقل دستمزد 123 2020-02
دستمزد در تولید 2.7 2019-11
جمعیت 127 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 96.43 2020-02
هزینه زندگی خانواده 7900 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4320 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 17200 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5390 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.7 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.42 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2020-02
اندازه اصل تورم 3.66 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 130 2019-12
قیمت تولید 100 2020-02
قیمت صادرات 115 2020-02
قیمت واردات 230 2020-02
CPI مسکن آب و برق 107 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2020-02
تورم مواد غذایی 5.92 2020-02
انتظارات تورم 3.45 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.5 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 6.5 2020-03
نرخ بهره بین بانکی 7.1 2020-03
عرضه پول M0 1670343 2020-02
عرضه پول M1 4600355106 2020-02
عرضه پول M2 9371776319 2020-02
عرضه پول M3 10850759830 2020-02
ترازنامه بانک 8266379 2019-12
ذخایر ارزی 188405 2020-02
وام به بخش خصوصی 2740361883 2020-02
نرخ بهره سپرده 2.98 2020-01
ترازنامه بانک مرکزی 3820215079 2020-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2911 2020-02
حساب جاری 2486 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-12
صادرات 36634 2020-02
واردات 33724 2020-02
بدهی خارجی 463654 2019-12
رابطه مبادله 49.98 2020-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4756 2019-12
حواله 9107 2019-12
درآمد گردشگری 2281554 2020-01
ورود توریست 2054 2020-01
ذخایر طلا 120 2019-12
تولید نفت خام 1734 2019-12
صادرات خودرو 285 2020-03
گردش سرمایه -10.4 2019-12
شاخص تروریسم 4.08 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت -30160 2020-02
هزینه های دولت 2200040 2019-12
درآمدهای دولت 473438 2019-11
هزینه های مالی 477711 2019-11
ارزیابی اعتبار 63 2020-04
مخارج نظامی 6375 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 9.23 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 2018-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 44.4 2020-03
شاخص PMI تولید 46.9 2020-03
تولید صنعتی -1.6 2020-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 2020-01
تولید صنعتی -0.9 2020-01
استفاده از ظرفیت 81.6 2020-01
تغییرات موجودی انبار 112385 2019-12
تولید خودرو 261 2020-03
ثبت خودرو 62513 2020-02
مجموع فروش خودرو 62513 2020-02
شاخص اقتصادی مقدم -0.8 2020-01
سرعت اینترنت 7538 2017-03
آدرس های IP 13309655 2017-03
شاخص رقابتی 64.95 2019-12
رتبه رقابتی 48 2019-12
شاخص فساد مالی 29 2019-12
رتبه فساد مالی 130 2019-12
خطوط نفت خام 42 2020-03
آسانی کسب و کار 60 2019-12
تولید طلا 6626 2020-01
استخراج معدن 5.8 2020-01
سرمایه گذاری خصوصی -8.8 2020-01
تولید فولاد 1340 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.6 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2020-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.7 2020-01
هزینه های مصرف کننده 12936646 2019-12
پس انداز های شخصی 21.2 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1393319 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 4907537247 2020-02
قیمت گازوئیل 0.58 2020-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.5 2019-09

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -8.6 2020-01

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 2143 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 94 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 633 2020-04
تخت بیمارستان 1.38 2017-12
بیمارستان ها 37.51 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مکزیک - شاخص های اقتصادی.