بازارها گذشته مرجع
پول 19.96 2021-01
بازار سهام 44624 2021-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.32 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 12.1 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.6 2020-09
نرخ بیکاری 3.8 2020-12
نرخ تورم 3.15 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.38 2020-12
نرخ بهره 4.25 2020-12
موازنه تجاری 3032 2020-11
حساب جاری 17498 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.5 2019-12
بودجه دولت -1.6 2019-12
اطمینان کسب و کار 43 2020-12
شاخص PMI تولید 42.4 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 38.1 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.4 2020-10
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 1732290 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 147614 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 1291940 2021-01
تخت بیمارستان 1.38 2017-12
بیمارستان ها 37.51 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 12.1 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.6 2020-09
تولید ناخالص داخلی 1200 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16927083 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2886232 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 10276 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19746 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 532190 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 985766 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2786639 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 837782 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 707213 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 10675988 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 912009 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 290355 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.8 2020-12
افراد شاغل 51011033 2020-09
افراد بیکار 2769491 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 57.4 2020-10
هزینه های کار 95 2020-11
بهره وری 96 2020-11
دستمزد 408 2020-12
حداقل دستمزد 123 2020-12
دستمزد در تولید 2.5 2020-09
جمعیت 127 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
نرخ اشتغال 96.2 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.15 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.38 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2020-12
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2020-12
اندازه اصل تورم 3.8 2020-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 137 2020-09
قیمت تولید 104 2020-12
قیمت صادرات 111 2020-11
قیمت واردات 233 2020-11
CPI مسکن آب و برق 110 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2020-12
تورم مواد غذایی 5.8 2020-12
انتظارات تورم 3.54 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده 4.4 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.25 2020-12
نرخ بهره بین بانکی 4.49 2020-12
عرضه پول M0 2118243 2020-12
عرضه پول M1 5384277189 2020-11
عرضه پول M2 10122878511 2020-11
عرضه پول M3 11938611954 2020-11
ترازنامه بانک 9024693 2020-09
ذخایر ارزی 201287 2020-11
وام به بخش خصوصی 2715015661 2020-11
نرخ بهره سپرده 0.65 2020-09
ترازنامه بانک مرکزی 4591077921 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 3032 2020-11
حساب جاری 17498 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-12
صادرات 38320 2020-11
واردات 35288 2020-11
بدهی خارجی 451350 2020-09
رابطه مبادله 47.77 2020-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2437 2020-09
حواله 10675 2020-09
درآمد گردشگری 611572 2020-09
ورود توریست 985 2020-11
ذخایر طلا 120 2020-09
تولید نفت خام 1699 2020-09
صادرات خودرو 275 2020-12
گردش سرمایه -7.1 2020-09
صادرات غیرنفتی 36791 2020-11
صادرات نفت 1529 2020-11
شاخص تروریسم 4.32 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.5 2019-12
بودجه دولت -1.6 2019-12
ارزش بودجه دولت -71950 2020-11
هزینه های دولت 2159844 2020-09
درآمدهای دولت 380863 2020-09
هزینه های مالی 427809 2020-09
ارزیابی اعتبار 60 2021-01
مخارج نظامی 6375 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 9.23 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 43 2020-12
شاخص PMI تولید 42.4 2020-12
تولید صنعتی -3.7 2020-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.1 2020-11
تولید صنعتی -2.1 2020-11
استفاده از ظرفیت 76.8 2020-11
تغییرات موجودی انبار 96488 2020-09
تولید خودرو 254 2020-12
ثبت خودرو 57242 2020-12
مجموع فروش خودرو 57242 2020-12
شاخص اقتصادی مقدم -5.3 2020-10
سرعت اینترنت 7538 2017-03
آدرس های IP 13309655 2017-03
شاخص رقابتی 64.95 2019-12
رتبه رقابتی 48 2019-12
شاخص فساد مالی 29 2019-12
رتبه فساد مالی 130 2019-12
خطوط نفت خام 41 2020-12
آسانی کسب و کار 60 2019-12
تولید طلا 6483 2020-10
استخراج معدن -2.4 2020-11
سرمایه گذاری خصوصی -14.7 2020-10
تولید فولاد 1450 2020-11

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 38.1 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.4 2020-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی -7.1 2020-10
هزینه های مصرف کننده 11024435 2020-09
پس انداز های شخصی 21.2 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1283588 2020-09
اعتبار بخش خصوصی 4860181377 2020-11
قیمت گازوئیل 0.91 2020-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.1 2020-06

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -7.82 2020-11

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1732290 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 147614 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 1291940 2021-01
تخت بیمارستان 1.38 2017-12
بیمارستان ها 37.51 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مکزیک - شاخص های اقتصادی.