بازارها گذشته مرجع
پول 19.35 2019-12
بازار سهام 42216 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.04 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.3 2019-09
نرخ بیکاری 3.6 2019-10
نرخ تورم 3.02 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.54 2019-10
نرخ بهره 7.5 2019-11
موازنه تجاری -727 2019-10
حساب جاری 2013 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
اطمینان کسب و کار 49.9 2019-11
شاخص PMI تولید 48 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.5 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 2019-09
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.3 2019-09
تولید ناخالص داخلی 1224 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18552130 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3583821 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 10385 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18102 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 513036 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1185852 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 3005713 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 853816 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 683074 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11652795 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1219630 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 319650 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.6 2019-10
افراد شاغل 55201939 2019-09
افراد بیکار 2147638 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 60.1 2019-09
هزینه های کار 94.3 2019-09
بهره وری 93.4 2019-09
دستمزد 373 2019-10
حداقل دستمزد 103 2019-10
دستمزد در تولید 2.6 2019-09
جمعیت 125 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 96.35 2019-10
هزینه زندگی خانواده 7900 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4320 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 17200 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5390 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.02 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.54 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-10
اندازه اصل تورم 3.68 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 131 2019-09
قیمت تولید 99.7 2019-10
قیمت صادرات 113 2019-09
قیمت واردات 232 2019-09
CPI مسکن آب و برق 104 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-10
تورم مواد غذایی 4.26 2019-10
انتظارات تورم 3.59 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده 2.16 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7.5 2019-11
نرخ بهره بین بانکی 7.87 2019-11
عرضه پول M0 1562900 2019-10
عرضه پول M1 4337630050 2019-10
عرضه پول M2 8985343476 2019-10
عرضه پول M3 10535253317 2019-10
ترازنامه بانک 8104165 2019-09
ذخایر ارزی 183719 2019-10
وام به بخش خصوصی 2702737442 2019-10
نرخ بهره سپرده 3.62 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 4022039008 2019-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -727 2019-10
حساب جاری 2013 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.8 2018-12
صادرات 40731 2019-10
واردات 41456 2019-10
بدهی خارجی 457280 2019-06
رابطه مبادله 48.74 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7332 2019-09
حواله 9726 2019-09
درآمد گردشگری 1411434 2019-09
ورود توریست 1283 2019-09
ذخایر طلا 120 2019-12
تولید نفت خام 1708 2019-08
صادرات خودرو 252 2019-10
گردش سرمایه -8.6 2019-09
شاخص تروریسم 4.08 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت 6175 2019-10
هزینه های دولت 2168414 2019-06
درآمدهای دولت 391174 2019-10
هزینه های مالی 392278 2019-10
ارزیابی اعتبار 65 2019-12
مخارج نظامی 6375 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 9.23 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 49.9 2019-11
شاخص PMI تولید 48 2019-11
تولید صنعتی -1.8 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 2019-09
تولید صنعتی 0.8 2019-09
استفاده از ظرفیت 80.9 2019-09
تغییرات موجودی انبار 125471 2019-06
تولید خودرو 311 2019-10
ثبت خودرو 62538 2019-10
مجموع فروش خودرو 62538 2019-10
شاخص اقتصادی مقدم 0.1 2019-09
سرعت اینترنت 7538 2017-03
آدرس های IP 13309655 2017-03
شاخص رقابتی 64.95 2019-12
رتبه رقابتی 48 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2018-12
رتبه فساد مالی 138 2018-12
خطوط نفت خام 45 2019-10
آسانی کسب و کار 60 2019-12
تولید طلا 6383 2019-09
استخراج معدن -2.8 2019-09
سرمایه گذاری خصوصی -4.3 2019-08
تولید فولاد 1515 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.5 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.4 2019-09
هزینه های مصرف کننده 12279080 2019-06
پس انداز های شخصی 21.2 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1435103 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 4833589993 2019-10
قیمت گازوئیل 0.99 2019-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.3 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -8.3 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مکزیک - شاخص های اقتصادی.