مکزیک - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2018-06
نرخ بیکاری 3.5 2018-08
نرخ تورم 5.02 2018-09
نرخ بهره 7.75 2018-10
موازنه تجاری -2590 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.4 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 19.26 2018-10
بازار سهام 47409 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.17 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 1150 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18441674 MXN - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3808151 MXN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 9946 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17336 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 610396 MXN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1285128 MXN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2957793 MXN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 893411 MXN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 743888 MXN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11762117 MXN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1205541 MXN - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 276360 MXN - میلیون 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.5 % 2018-08
افراد شاغل 53785257 2018-06
افراد بیکار 1858160 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 60 % 2018-08
هزینه های کار 81.1 نقاط شاخص 2018-08
بهره وری 107 نقاط شاخص 2018-08
دستمزد 352 MXN / روز 2018-09
حداقل دستمزد 88.36 MXN / روز 2018-09
دستمزد در تولید 2.3 USD / ساعت 2018-08
جمعیت 124 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 96.53 % 2018-08
هزینه زندگی خانواده 8260 MXN / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 4470 MXN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16700 MXN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5560 MXN / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.02 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.42 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 3.67 % 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 128 نقاط شاخص 2018-09
قیمت صادرات 115 نقاط شاخص 2018-08
قیمت واردات 234 نقاط شاخص 2018-08
CPI مسکن آب و برق 101 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 3.11 % 2018-09
انتظارات تورم 3.7 در صد 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 6.86 % 2018-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7.75 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 8.11 % 2018-09
عرضه پول M0 1509265 MXN - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 4197105329 MXN هزار 2018-08
عرضه پول M2 8493630725 MXN هزار 2018-08
عرضه پول M3 9725309171 MXN هزار 2018-08
ترازنامه بانک 7605954 MXN - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 176502 USD - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 2352487758 MXN هزار 2017-12
نرخ بهره سپرده 2.7 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 3668625207 MXN هزار 2018-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2590 USD - میلیون 2018-08
صادرات 39536 USD - میلیون 2018-08
واردات 42127 USD - میلیون 2018-08
حساب جاری -3882 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.6 % 2017-12
بدهی خارجی 445610 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 49 نقاط شاخص 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6727 USD - میلیون 2018-06
حواله 9058 USD - میلیون 2018-06
درآمد گردشگری 1945772 هزار تومان 2018-07
ورود توریست 1695 هزار 2018-08
ذخایر طلا 120 تن 2018-09
تولید نفت خام 1951 BBL/D/1K 2018-06
گردش سرمایه -10.9 USD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 3.29 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.4 % 2017-12
بودجه دولت -2.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -31453 MXN - میلیون 2018-08
هزینه های دولت 2196413 MXN - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 399459 MXN - میلیون 2018-08
هزینه های مالی 433780 MXN - میلیون 2018-08
ارزیابی اعتبار 60.17
مخارج نظامی 5533 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 50.9 نقاط شاخص 2018-09
شاخص PMI تولید 51.7 2018-09
تولید صنعتی 0.2 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.5 % 2018-08
تولید صنعتی 2.1 % 2018-08
استفاده از ظرفیت 82.5 % 2018-08
تغییرات موجودی انبار 109974 MXN - میلیون 2018-06
تولید خودرو 320 هزار واحد 2018-09
ثبت خودرو 75908 2018-08
مجموع فروش خودرو 75908 2018-08
شاخص اقتصادی مقدم 3.3 % 2018-07
سرعت اینترنت 7538 KBps 2017-03
آدرس های IP 13309655 IP 2017-03
شاخص رقابتی 64.6 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 46 2018-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 49 2017-12
استخراج معدن -4 % 2018-08
سرمایه گذاری خصوصی 5 % 2018-07
تولید فولاد 1750 هزار تن 2018-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 100 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.2 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 12318801 MXN - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 21.5 % 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1360348 MXN - میلیون 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 4220835546 MXN هزار 2017-12
قیمت گازوئیل 1.05 USD / لیتر 2018-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.3 % of GDP 2018-03
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -1.61 % 2018-08
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 9.23 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 27.19 mm 2015-12
درجه حرارت 16.74 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مکزیک - شاخص های اقتصادی.