بازارها گذشته مرجع
پول 19.18 2019-02
بازار سهام 42950 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.36 2019-02
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2018-12
نرخ بیکاری 3.4 2018-12
نرخ تورم 4.37 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.09 2019-01
نرخ بهره 8.25 2019-02
موازنه تجاری 1836 2018-12
حساب جاری -5082 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.6 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.4 2017-12
بودجه دولت -2.9 2017-12
اطمینان کسب و کار 50.8 2019-01
شاخص PMI تولید 50.9 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 112 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2018-11
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی 1150 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18610326 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3751716 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 9946 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17336 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 491385 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1288945 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2965041 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 896682 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 686639 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11628126 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1208225 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 294583 2018-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.4 2018-12
افراد شاغل 54194608 2018-12
افراد بیکار 1828591 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 59.5 2018-12
هزینه های کار 79.3 2018-11
بهره وری 108 2018-11
دستمزد 354 2018-12
حداقل دستمزد 103 2019-01
دستمزد در تولید 2.3 2018-11
جمعیت 124 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 96.65 2018-12
هزینه زندگی خانواده 7900 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4320 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 17200 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5390 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.37 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.09 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-01
اندازه اصل تورم 3.6 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 127 2018-09
قیمت تولید 130 2019-01
قیمت صادرات 108 2018-12
قیمت واردات 234 2018-12
CPI مسکن آب و برق 105 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-01
تورم مواد غذایی 5.31 2019-01
انتظارات تورم 3.98 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 4.97 2019-01
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 8.25 2019-02
نرخ بهره بین بانکی 8.59 2019-01
عرضه پول M0 1603684 2019-01
عرضه پول M1 4509802755 2018-12
عرضه پول M2 8882584947 2018-12
عرضه پول M3 10037238323 2018-12
ترازنامه بانک 7908304 2018-11
ذخایر ارزی 176384 2018-12
وام به بخش خصوصی 2618421932 2018-12
نرخ بهره سپرده 2.7 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 3655534679 2019-01
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1836 2018-12
حساب جاری -5082 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.6 2017-12
صادرات 37529 2018-12
واردات 35693 2018-12
بدهی خارجی 451594 2018-09
رابطه مبادله 46.07 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4135 2018-09
حواله 8776 2018-12
درآمد گردشگری 2458028 2018-12
ورود توریست 2683 2018-12
ذخایر طلا 120 2019-03
تولید نفت خام 1787 2018-10
گردش سرمایه -17.5 2018-09
شاخص تروریسم 3.53 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.4 2017-12
بودجه دولت -2.9 2017-12
ارزش بودجه دولت -178960 2018-12
هزینه های دولت 2120744 2018-09
درآمدهای دولت 476876 2018-11
هزینه های مالی 467118 2018-11
ارزیابی اعتبار 60.17
مخارج نظامی 5533 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 9.23 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 50.8 2019-01
شاخص PMI تولید 50.9 2019-01
تولید صنعتی -2.5 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.4 2018-12
تولید صنعتی 0.5 2018-12
استفاده از ظرفیت 81 2018-11
تغییرات موجودی انبار 166654 2018-09
تولید خودرو 334 2019-01
ثبت خودرو 86495 2018-12
مجموع فروش خودرو 86495 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 1.8 2018-11
سرعت اینترنت 7538 2017-03
آدرس های IP 13309655 2017-03
شاخص رقابتی 64.6 2018-12
رتبه رقابتی 46 2018-12
شاخص فساد مالی 28 2018-12
رتبه فساد مالی 138 2018-12
آسانی کسب و کار 54 2018-12
استخراج معدن -8.2 2018-12
سرمایه گذاری خصوصی -3.2 2018-11
تولید فولاد 1550 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 112 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.4 2018-11
هزینه های مصرف کننده 12501730 2018-09
پس انداز های شخصی 21.5 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1383864 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 4638898240 2018-12
قیمت گازوئیل 0.99 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.1 2018-06
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -4.32 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مکزیک - شاخص های اقتصادی.