بازارها گذشته مرجع
پول 22.44 2020-07
بازار سهام 36465 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.68 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.4 2020-03
نرخ بیکاری 2.9 2020-03
نرخ تورم 3.33 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.55 2020-06
نرخ بهره 5 2020-06
موازنه تجاری -3523 2020-05
حساب جاری -982 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.5 2019-12
بودجه دولت -1.6 2019-12
اطمینان کسب و کار 38.6 2020-06
شاخص PMI تولید 38.6 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.6 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -22.4 2020-04
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
موارد کروناویروس 299750 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 35006 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 177097 2020-07
تخت بیمارستان 1.38 2017-12
بیمارستان ها 37.51 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.4 2020-03
تولید ناخالص داخلی 1200 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18139598 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3370935 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 10276 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19746 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 582572 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1184615 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2856046 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 894198 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 747560 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11414309 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1154985 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 268271 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.9 2020-03
افراد شاغل 55352304 2020-03
افراد بیکار 1976060 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 59.8 2020-03
هزینه های کار 124 2020-04
بهره وری 83 2020-04
دستمزد 408 2020-05
حداقل دستمزد 123 2020-05
دستمزد در تولید 2.4 2020-02
جمعیت 127 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65 2019-12
نرخ اشتغال 97.06 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.33 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.55 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2020-06
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2020-06
اندازه اصل تورم 3.7 2020-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 135 2020-03
قیمت تولید 104 2020-06
قیمت صادرات 98.85 2020-05
قیمت واردات 229 2020-05
CPI مسکن آب و برق 104 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2020-06
تورم مواد غذایی 6.87 2020-06
انتظارات تورم 3.47 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده 4.8 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 5.65 2020-06
عرضه پول M0 1857092 2020-06
عرضه پول M1 5155616739 2020-05
عرضه پول M2 10081816239 2020-05
عرضه پول M3 11672104115 2020-05
ترازنامه بانک 91519552 2020-05
ذخایر ارزی 197396 2020-05
وام به بخش خصوصی 3125038279 2020-04
نرخ بهره سپرده 2.16 2020-04
ترازنامه بانک مرکزی 4828516102 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3523 2020-05
حساب جاری -982 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-12
صادرات 18070 2020-05
واردات 21592 2020-05
بدهی خارجی 441291 2020-03
رابطه مبادله 43.21 2020-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10334 2020-03
حواله 9293 2020-03
درآمد گردشگری 2281554 2020-01
ورود توریست 145 2020-05
ذخایر طلا 120 2020-03
تولید نفت خام 1774 2020-03
صادرات خودرو 196 2020-06
گردش سرمایه -7.9 2020-03
صادرات غیرنفتی 17140 2020-05
صادرات نفت 929 2020-05
شاخص تروریسم 4.08 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.5 2019-12
بودجه دولت -1.6 2019-12
ارزش بودجه دولت -74267 2020-05
هزینه های دولت 2261706 2020-03
درآمدهای دولت 326851 2020-05
هزینه های مالی 413849 2020-05
ارزیابی اعتبار 60 2020-07
مخارج نظامی 6375 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 9.23 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 38.6 2020-06
شاخص PMI تولید 38.6 2020-06
تولید صنعتی -30.7 2020-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.8 2020-05
تولید صنعتی -37.06 2020-05
استفاده از ظرفیت 80.2 2020-03
تغییرات موجودی انبار 33488 2020-03
تولید خودرو 239 2020-06
ثبت خودرو 22103 2020-05
مجموع فروش خودرو 22103 2020-05
شاخص اقتصادی مقدم -19.9 2020-04
سرعت اینترنت 7538 2017-03
آدرس های IP 13309655 2017-03
شاخص رقابتی 64.95 2019-12
رتبه رقابتی 48 2019-12
شاخص فساد مالی 29 2019-12
رتبه فساد مالی 130 2019-12
خطوط نفت خام 39 2020-06
آسانی کسب و کار 60 2019-12
تولید طلا 3349 2020-04
استخراج معدن -5.89 2020-05
سرمایه گذاری خصوصی -36.9 2020-04
تولید فولاد 1450 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.6 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -22.4 2020-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی -23.8 2020-04
هزینه های مصرف کننده 12145433 2020-03
پس انداز های شخصی 21.2 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1372920 2020-03
اعتبار بخش خصوصی 5188793097 2020-05
قیمت گازوئیل 0.84 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.2 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -36.3 2020-05

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 299750 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 35006 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 177097 2020-07
تخت بیمارستان 1.38 2017-12
بیمارستان ها 37.51 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مکزیک - شاخص های اقتصادی.