مکزیک - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2018-06
نرخ بیکاری 3.4 2018-06
نرخ تورم 4.81 2018-07
نرخ بهره 7.75 2018-08
موازنه تجاری -897 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.4 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 18.91 2018-08
بازار سهام 48265 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.9 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 1150 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18500051 MXN - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3849960 MXN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 9946 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17336 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 564856 MXN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1294645 MXN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2868082 MXN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 914464 MXN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 700814 MXN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11305021 MXN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1162121 MXN - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 249595 MXN - میلیون 2018-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.4 % 2018-06
افراد شاغل 53785257 2018-06
افراد بیکار 1858160 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 59.8 % 2018-06
هزینه های کار 82.1 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 108 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد 353 MXN / روز 2018-06
حداقل دستمزد 88.36 MXN / روز 2018-07
دستمزد در تولید 2.3 USD / ساعت 2018-06
جمعیت 124 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
نرخ اشتغال 96.61 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 8260 MXN / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 4470 MXN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16700 MXN / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5560 MXN / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.81 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.54 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده اصلی 128 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 3.63 % 2018-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 125 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 126 نقاط شاخص 2018-07
قیمت صادرات 111 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 233 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 3.06 % 2018-07
انتظارات تورم 3.8 در صد 2018-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7.75 % 2018-08
نرخ بهره بین بانکی 8.1 % 2018-07
عرضه پول M0 1528710 MXN - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 4285168439 MXN هزار 2018-06
عرضه پول M2 8577784807 MXN هزار 2018-06
عرضه پول M3 9705707449 MXN هزار 2018-06
ترازنامه بانک 5994605 MXN - میلیون 2017-12
ذخایر ارزی 178009 USD - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 2352487758 MXN هزار 2017-12
نرخ بهره سپرده 2.7 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 3600534022 MXN هزار 2018-07
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -897 USD - میلیون 2018-06
صادرات 37484 USD - میلیون 2018-06
واردات 38381 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری -6941 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.6 % 2017-12
بدهی خارجی 453548 MXN - میلیارد 2018-03
رابطه مبادله 47.55 نقاط شاخص 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9502 USD - میلیون 2018-03
حواله 9058 USD - میلیون 2018-06
درآمد گردشگری 1873372 هزار تومان 2018-06
ورود توریست 2124 هزار 2018-06
ذخایر طلا 120 تن 2018-06
تولید نفت خام 1911 BBL/D/1K 2018-04
گردش سرمایه -24 USD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 3.29 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.4 % 2017-12
بودجه دولت -2.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -169832 MXN - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 2137555 MXN - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 377440 MXN - میلیون 2018-05
هزینه های مالی 414125 MXN - میلیون 2018-05
ارزیابی اعتبار 60.17
مخارج نظامی 5533 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 50.7 نقاط شاخص 2018-07
شاخص PMI تولید 52.1 2018-07
تولید صنعتی 0.2 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 % 2018-06
تولید صنعتی 2 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 81.9 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 171681 MXN - میلیون 2018-03
تولید خودرو 292 هزار واحد 2018-07
ثبت خودرو 75248 2018-06
مجموع فروش خودرو 75248 2018-06
شاخص اقتصادی مقدم 2.2 % 2018-05
سرعت اینترنت 7538 KBps 2017-03
آدرس های IP 13309655 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.44 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 51 2018-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 49 2017-12
استخراج معدن -6.6 % 2018-06
سرمایه گذاری خصوصی 0.9 % 2018-05
تولید فولاد 1685 هزار تن 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.5 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 12007369 MXN - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 20.6 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1335267 MXN - میلیون 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 4220835546 MXN هزار 2017-12
قیمت گازوئیل 1.03 USD / لیتر 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.1 % of GDP 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 1 % 2018-06
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 9.23 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 27.19 mm 2015-12
درجه حرارت 16.74 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مکزیک - شاخص های اقتصادی.