بازارها گذشته مرجع
پول 19.92 2021-07
بازار سهام 50124 2021-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.92 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 19.7 2021-06
نرخ بیکاری 4 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 50.02 2021-07
نرخ تورم 5.88 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.53 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 64489596 2021-07
نرخ بهره 4.25 2021-06
موازنه تجاری 762 2021-06
حساب جاری -5135 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.4 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.1 2020-12
بودجه دولت -4.6 2020-12
اطمینان کسب و کار 52.3 2021-06
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 48.8 2021-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.5 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2021-05
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
موارد کروناویروس 2790874 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 239616 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 1997381 2021-07
تخت بیمارستان 1.38 2017-12
بیمارستان ها 37.51 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.5 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 19.7 2021-06
تولید ناخالص داخلی 1076 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17635563 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3178420 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 9322 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17888 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 577122 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1111794 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2845670 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 883207 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 718914 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 10988545 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 999700 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 246133 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4 2021-06
افراد شاغل 52973270 2021-03
افراد بیکار 2411863 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 58.5 2021-06
هزینه های کار 102 2021-05
بهره وری 95.3 2021-05
دستمزد 432 2021-06
حداقل دستمزد 142 2021-06
دستمزد در تولید 2.9 2021-05
جمعیت 126 2020-12
سن بازنشستگی زنان 65 2020-12
سن بازنشستگی مردان 65 2020-12
نرخ اشتغال 95.98 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 50.02 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 64489596 2021-07
موارد کروناویروس 2790874 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 239616 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 1997381 2021-07
تخت بیمارستان 1.38 2017-12
بیمارستان ها 37.51 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.88 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.53 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 112 2021-06
اندازه اصل تورم 4.58 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 143 2021-03
قیمت تولید 110 2021-06
قیمت صادرات 120 2021-05
قیمت واردات 253 2021-05
CPI مسکن آب و برق 110 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 2021-06
تورم مواد غذایی 6.76 2021-06
انتظارات تورم 3.37 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 4.43 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.25 2021-06
نرخ بهره بین بانکی 4.32 2021-06
عرضه پول M0 2156047 2021-06
عرضه پول M1 5717365506 2021-05
عرضه پول M2 10531638070 2021-05
عرضه پول M3 12573521520 2021-05
ترازنامه بانک 9057263 2021-05
ذخایر ارزی خارجی 199302 2021-05
وام به بخش خصوصی 2645055086 2021-05
نرخ بهره سپرده 0.46 2021-04
ترازنامه بانک مرکزی 4469030844 2021-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 118 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 762 2021-06
حساب جاری -5135 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.4 2020-12
صادرات 40798 2021-05
واردات 40459 2021-05
بدهی خارجی 460517 2021-03
رابطه مبادله 47.49 2021-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11864 2021-03
حواله 10623 2021-03
درآمد گردشگری 1591723 2021-05
ورود توریست 1510 2021-05
ذخایر طلا 120 2021-03
تولید نفت خام 1760 2021-03
صادرات خودرو 234 2021-06
گردش سرمایه -6.5 2021-03
صادرات غیرنفتی 38526 2021-05
صادرات نفت 2272 2021-05
شاخص تروریسم 4.32 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.1 2020-12
بودجه دولت -4.6 2020-12
ارزش بودجه دولت -26620 2021-04
هزینه های دولت 2250041 2021-03
درآمدهای دولت 456402 2021-05
هزینه های مالی 452947 2021-05
ارزیابی اعتبار 60 2021-07
مخارج نظامی 6607 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 9.23 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.58 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.65 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 52.3 2021-06
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 48.8 2021-06
تولید صنعتی 36.4 2021-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.1 2021-05
تولید صنعتی 48.03 2021-05
میزان استفاده ازظرفیت تولید 78.3 2021-05
تغییرات موجودی انبار 134462 2021-03
تولید خودرو 264 2021-06
ثبت خودرو 45359 2021-06
مجموع فروش خودرو 45359 2021-06
شاخص اقتصادی مقدم 25.1 2021-05
سرعت اینترنت 7538 2017-03
آدرس های IP 13309655 2017-03
شاخص رقابتی 64.95 2019-12
رتبه رقابتی 48 2019-12
شاخص فساد مالی 31 2020-12
رتبه فساد مالی 124 2020-12
خطوط نفت خام 45 2021-06
آسانی کسب و کار 60 2019-12
تولید طلا 6801 2021-04
استخراج معدن 8.94 2021-05
سرمایه گذاری خصوصی 43.1 2021-04

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 44.5 2021-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2021-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 29.7 2021-05
هزینه های مصرف کننده 11637954 2021-03
پس انداز های شخصی 21.6 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1265336 2021-03
اعتبار بخش خصوصی 4776237211 2021-05
قیمت گازوئیل 1.02 2021-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.4 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 45.02 2021-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مکزیک - شاخص های اقتصادی.