27/01/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
MX
تغییرات ماهیانه خرده فروشی NOV 1.7% -2.3%
12:00 PM
MX
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV 2.1% 0.4%
28/01/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
MX
موازنه تجاری DEC $0.79B
30/01/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
MX
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q4 0%
12:00 PM
MX
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q4 -0.3%
09:00 PM
MX
تعادل مالی DEC MXN-13.12B
04/02/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
MX
اطمینان کسب و کار JAN 49.5
03:30 PM
MX
پی ام آی توليد Markit JAN 47.1
07/02/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
MX
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN 43.4
12:00 PM
MX
نرخ تورم (سالانه) JAN 2.83%
12:00 PM
MX
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.56%
12:00 PM
MX
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم JAN 0.41%
12:00 PM
MX
صادرات خودرو (سالانه) JAN -16.7%
12:00 PM
MX
تولید خودرو (سالانه) JAN -12.7%
02:00 PM
MX
ذخایر ارزی DEC $185.3B
10/02/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
MX
سرمایه ثابت ثابت (سالانه) NOV -8.6%
12:00 PM
MX
سرمایه گذاری ثابت ناخالص (ماهانه) NOV -1.5%
11/02/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
MX
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC 2.1%
12:00 PM
MX
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC 0.8%
13/02/2020 واقعی قبلی
07:00 PM
MX
تصمیم نرخ بهره 7.25%


مکزیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

مکزیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.