21/01/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
MX
نرخ بیکاری DEC 4.4%
22/01/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
MX
اواسط ماه نرخ تورم (سالانه) JAN 3.22%
12:00 PM
MX
تغییرات ماهیانه نرخ تورم میان ماهی JAN 0.34%
12:00 PM
MX
اواسط ماه هسته نرخ تورم (ماهیانه) JAN 0.52%
25/01/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
MX
فعالیت های اقتصادی (ماهیانه) NOV 1.6%
12:00 PM
MX
فعالیت های اقتصادی (سالانه) NOV -5.3%
26/01/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
MX
تغییرات ماهیانه خرده فروشی NOV -1.4%
12:00 PM
MX
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV
28/01/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
MX
موازنه تجاری DEC $3.032B
29/01/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
MX
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q4 12.1%
12:00 PM
MX
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q4 -8.6%
09:00 PM
MX
تعادل مالی DEC MXN-71.95B
02/02/2021 واقعی قبلی
03:30 PM
MX
پی ام آی توليد Markit JAN 42.4
03/02/2021 واقعی قبلی
04:00 PM
MX
ذخایر ارزی DEC $201B
04/02/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
MX
اطمینان کسب و کار JAN 43
05/02/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
MX
سرمایه ثابت ثابت (سالانه) NOV -14.7%
12:00 PM
MX
سرمایه گذاری ثابت ناخالص (ماهانه) NOV 2.8%
08/02/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
MX
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN 38.1
12:00 PM
MX
صادرات خودرو (سالانه) JAN 16.1%
12:00 PM
MX
تولید خودرو (سالانه) JAN 18.4%
09/02/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
MX
نرخ تورم (سالانه) JAN 3.15%
12:00 PM
MX
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.38%
12:00 PM
MX
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم JAN 0.55%
11/02/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
MX
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -3.7%
12:00 PM
MX
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC 1.1%
07:00 PM
MX
تصمیم نرخ بهره 4.25%


مکزیک - تقویم - شاخص های اقتصادی

مکزیک - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.