Ok
width
height
Mexico Inflation Expectations
مکزیک قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 2.83 2.97 179.73 2.13 در صد [+]
نرخ تورم (ماهانه) 0.56 0.81 15.46 -0.74 در صد [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.93 105.35 105.93 0.01 امتیاز [+]
قیمت مصرف کننده اصلی 105.23 104.80 105.23 0.09 امتیاز [+]
اندازه اصل تورم 3.59 3.65 176.90 2.30 در صد [+]
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 130.60 131.31 131.31 15.01 امتیاز [+]
قیمت تولید 99.89 99.87 100.00 48.57 امتیاز [+]
قیمت صادرات 113.39 112.66 143.98 32.38 امتیاز [+]
قیمت واردات 230.39 230.75 234.79 42.20 امتیاز [+]
تغییر قیمت تولید کننده 0.60 0.90 9.81 0.60 در صد [+]
انتظارات تورم 3.45 3.50 17.21 3.19 در صد [+]
CPI مسکن آب و برق 106.40 105.99 106.40 58.21 امتیاز [+]
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.45 104.71 105.45 0.06 امتیاز [+]
تورم مواد غذایی 2.52 3.52 11.03 0.03 در صد [+]
[+]