مکزیک - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

Mexico GDP Annual Growth Rate
width
height

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2018-05-23 01:00 PM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی 1.3% 1.5% 1.35%
2018-07-31 01:00 PM تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی 2.7% 1.3%
2018-08-24 01:00 PM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی 2.6% 1.4%
2018-10-30 02:00 PM تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی 2.6%
2018-11-23 02:00 PM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی
[+]


مکزیک تولید ناخالص داخلی گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 1.00 3.20 -5.70 در صد [+]
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60 1.40 9.00 -9.10 در صد [+]
تولید ناخالص داخلی 1149.92 1076.91 1314.39 13.04 USD - میلیارد [+]
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18441674.00 18469975.00 18469975.00 9736454.00 MXN - میلیون [+]
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3808150.84 3833748.37 3836735.65 1475244.17 MXN - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی سرانه 9946.16 9871.67 9946.16 3047.11 USD [+]
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17336.47 17206.63 17336.47 10456.94 USD [+]
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 610395.65 564795.44 695814.46 326544.91 MXN - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1285128.00 1295018.00 1348313.00 616361.00 MXN - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2957793.00 2867198.00 2957793.00 1579762.00 MXN - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از معادن 893411.00 914474.00 1339290.00 893411.00 MXN - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 743888.26 700845.33 743888.26 552862.50 MXN - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11762116.59 11315248.38 11826733.38 5606905.89 MXN - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1205541.00 1162267.00 1205541.00 557632.00 MXN - میلیون [+]
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 276360.00 251642.00 287248.00 93738.00 MXN - میلیون [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مکزیک - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه.