Alfa

ALFAA

22.74

تغییر روزانه:

-0.15 -0.66%

تغییر سالانه:

-1.34%


قیمت روز سال
Alpek 27.13 0.26 0.97% 2.42%
Alfa 22.74 -0.15 -0.66% -1.34%
قیمت روز سال
IPC Mexico 42988 278.00 0.65% -12.06%ALFAA Alfa | قیمت سهام

ارزش قیمت سازمان بورس نمودار تاریخی عایدات عملکرد سود - ALFAA Alfa قیمت سهام - 2/17/2019.