Alfa

ALFAA

22.08

تغییر روزانه:

0.02 0.09%

تغییر سالانه:

5.80%


قیمت روز سال
Alpek 23.94 -0.05 -0.21% 5.00%
Alfa 22.08 0.02 0.09% 5.80%
قیمت روز سال
IPC Mexico 41310 -202.17 -0.49% -14.08%ALFAA Alfa | قیمت سهام

ارزش قیمت سازمان بورس نمودار تاریخی عایدات عملکرد سود - ALFAA Alfa قیمت سهام - 12/14/2018.