ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ژاپن - مشاغل نسبت به نرم افزار.

Ok
width
height
Japan Jobs To Applications Ratio


تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2020-06-29 11:30 PM نسبت مشاغل به متقاضیان کار May 1.2 1.32 1.23
2020-07-30 11:30 PM نسبت مشاغل به متقاضیان کار Jun 1.11 1.2 1.16
2020-08-31 11:30 PM نسبت مشاغل به متقاضیان کار Jul 1.08 1.11 1.08
2020-10-01 11:30 PM نسبت مشاغل به متقاضیان کار Aug 1.04 1.08 1.05
2020-10-29 11:30 PM نسبت مشاغل به متقاضیان کار Sep 1.04 1.04
2020-11-30 11:30 PM نسبت مشاغل به متقاضیان کار Oct
2020-12-24 11:30 PM نسبت مشاغل به متقاضیان کار Nov

ژاپن کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 3.00 2.90 5.50 1.00 در صد [+]
افراد شاغل 66590.00 66480.00 67820.00 38370.00 هزار [+]
افراد بیکار 2050.00 1960.00 3680.00 490.00 هزار [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 7378.00 7367.00 7613.00 1988.00 هزار [+]
استخدام تمام وقت 22275.00 22293.00 22474.00 19397.00 هزار [+]
نرخ اشتغال 60.30 60.00 65.40 55.90 در صد [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 62.10 61.80 74.00 58.50 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 4.70 5.10 10.90 1.60 در صد [+]
بهره وری 90.90 86.80 117.70 66.80 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 723.75 705.86 1026.96 266.29 هزار [+]
دستمزد 302028.00 419365.00 883791.00 52914.00 JPY/Month [+]
دستمزد در تولید 329030.00 558994.00 868487.00 9785.00 JPY/Month [+]
رشد دستمزد -1.30 -1.30 35.02 -7.10 در صد [+]
حداقل دستمزد 902.00 901.00 902.00 663.00 JPY / ساعت [+]
جمعیت 126.01 126.25 128.06 83.20 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 63.00 62.00 63.00 60.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 63.00 62.00 63.00 60.00 [+]
مشاغل نسبت به نرم افزار 1.04 1.08 1.93 0.42 [+]
[+]