بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 108.64 109 110 110 111 112
بازار سهام 28608.59 27953 27329 26720 26123 24928
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.08 0.08 0.09 0.1 0.11 0.13

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.80 1.5 0.6 0.5 0.9 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.40 8.5 4 2.6 1.5 2
رشد GDP سالانه 11.70 5 2.3 3.4 0.6 3.4
نرخ بیکاری 2.60 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5
نرخ تورم -0.20 0 0.4 0.3 0.5 0.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.1 0.4 0.4 0.4
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
موازنه تجاری 663.72 300 -700 1010 300 500
حساب جاری 2916.90 1250 1600 440 750 650
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.20 3.2 3.2 3.2 3 3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 266.20 264 264 264 260 260
بودجه دولت -10.30 -6.5 -6.5 -6.5 -3.5 -3.5
اطمینان کسب و کار 5.00 4 4 5 15 10
شاخص PMI تولید 53.60 52 51 51 49 50.5
شاخص PMI خدمات 49.50 51 52 51.9 52 51.6
ضریب اطمینان مصرف کننده 34.70 42 43 42 41 42
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.20 1.2 0.3 0.7 0.7 0.6
نرخ مالیات شرکت 30.62 30.86 30.62 30.86 30.86 30.86
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.80 1.5 0.6 0.5 0.9 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.40 8.5 4 2.6 1.5 2
رشد GDP سالانه 11.70 5 2.3 3.4 0.6 3.4
تولید ناخالص داخلی 5081.77 4900 4900 4900 4900 5100
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 542688.50 521326 524751 549366 520814 531230
تولید ناخالص ملی 567219.70 544287 555309 571451 547683 558636
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 134111.80 125000 133000 131050 131050 124000
تولید ناخالص داخلی سرانه 49187.80 48200 48200 48200 48200 49100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41429.30 41400 41400 41400 41400 41780
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4883.30 4834 5298 4598 5010 5110
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28935.10 28646 31395 30493 29687 30281
تولید ناخالص داخلی از ساخت 117923.20 116744 127947 112067 120989 123409
تولید ناخالص داخلی از معادن 381.00 377 413 238 391 399
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 27095.30 26824 29398 26948 27800 28356
تولید ناخالص داخلی از خدمات 22059.10 21839 23934 22573 22633 23085
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22885.30 22656 24831 25895 23480 23950
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 16498.00 16333 17900 9818 16927 17265

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 2.60 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5
نرخ اشتغال 60.20 60.2 60.5 61 61 61
نرخ مشارکت نیروی کار 61.90 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
نرخ بیکاری جوانان 4.80 4.9 4.7 3.6 4.6 4.6
بهره وری 96.80 99.3 100 101 99 101
پست های خالی شغلی 774.03 780 780 800 820 900
دستمزد 318510.00 540928 302273 682291 304577 692526
دستمزد در تولید 344187.00 535712 329289 802489 334844 814526
رشد دستمزد 0.20 -0.3 0.5 2.5 2.1 1.5
حداقل دستمزد 902.00 902 902 915 915 940
جمعیت 125.67 125 125 125 125 125
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
مشاغل نسبت به نرم افزار 1.10 1.2 1.3 1.35 1.35 1.5

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم -0.20 0 0.4 0.3 0.5 0.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.1 0.4 0.4 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.80 102 102 101 102 102
قیمت مصرف کننده اصلی 101.80 102 102 106 102 103
اندازه اصل تورم -0.10 0.1 0.6 0.9 0.4 1.1
قیمت تولید 102.10 100 101 102 103 103
تورم مواد غذایی -0.20 0.6 0.5 1.2 0.8 1.3
CPI مسکن آب و برق 101.00 100 101 101 101 101
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.40 97.8 98.99 98.9 99.29 99.59
تغییر قیمت تولید کننده 1.00 0.8 1.1 1.4 0.7 1.5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
نرخ بهره بین بانکی -0.08 -0.09 -0.09 0.04 -0.09 -0.09
ترازنامه بانک مرکزی 714229.80 725000 710000 690000 680000 650000
نرخ بهره سپرده -0.13 -0.15 -0.15 -0.12 -0.12 -0.13
سرمایه گذاری سهام خارجی 492.20 250 250 250 250 250
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 132.80 150 150 150 150 178
میزان رشد وام 6.30 3.4 3 3 2.5 2.4
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 223.80 228 228 228 228 228

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 663.72 300 -700 1010 300 500
حساب جاری 2916.90 1250 1600 440 750 650
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.20 3.2 3.2 3.2 3 3
واردات 6714.40 5800 6000 6200 5900 6200
صادرات 7378.12 5100 6300 6500 6400 6700
درآمد گردشگری 242000.00 800000 1000000 800000 1200000 21000000
ورود توریست 12300.00 100000 150000 175000 250000 1200000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 266.20 264 264 264 260 260
بودجه دولت -10.30 -6.5 -6.5 -6.5 -3.5 -3.5
هزینه های دولت 116726.40 127000 130000 131000 133500 140000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.90 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5
مخارج نظامی 46562.00 47143 47143 47143 47143 47143

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 30.62 30.86 30.62 30.86 30.86 30.86
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97 55.97
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی 31.52 31.52 31.52 31.52 31.52 31.52
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.24 16.24 16.24 16.24 16.24 16.24
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.28 15.28 15.28 15.28 15.28 15.28

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 5.00 4 4 5 15 10
شاخص PMI تولید 53.60 52 51 51 49 50.5
شاخص PMI خدمات 49.50 51 52 51.9 52 51.6
تولید صنعتی 4.00 5 3.5 2.3 2.5 2.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.20 2.9 1.4 1.1 1.1 1.1
تولید صنعتی -2.70 6 4 4 3.2 3
استفاده از ظرفیت 93.00 99 100 102 100 106
سفارشات ماشین آلات -8.50 5 2.9 2.9 2 0.2
ورشکستگی 634.00 520 490 580 600 680
سود شرکت سهامی 18450.53 18000 18000 20000 20000 20000
شاخص همزمان 89.90 95 98 101 99 101
بررسی ناظران اقتصاد 49.00 40 44 49 45 49
تولید خودرو 596379.00 620000 730000 690000 700000 590000
ثبت خودرو 182760.00 220000 300000 275000 320000 230000
شاخص اقتصادی مقدم 98.70 95 97 98 97 100
تمایلات کسب و کار کوچک -13.00 -12 9 15 22 8
پی ام آی مرکب 51.00 52 52.1 51.2 52 52
سفارش ماشین آلات 127823.00 85000 89000 85150 85150 90150
استخراج معدن -7.90 4 3 1.3 1.3 1
رویترز صفحه اول Tankan 13.00 9 14 24 20 15
سرمایه گذاری خصوصی -4.80 6.5 4.5 3.4 2.1 3.4
پی ام آی غیر توليدی -1.00 0 2 11 11 19

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 34.70 42 43 42 41 42
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.20 1.2 0.3 0.7 0.7 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.20 2 6.5 0.8 2.5 1.4
مخارج خانوار 6.20 1.7 0.8 0.8 0.8 2
هزینه های مصرف کننده 289263.50 288990 291032 308880 308880 293846
درآمد قابل تصرف شخص 445.37 394 916 872 888 906
پس انداز های شخصی 34.70 52 20 56 56 60
نرخ وام بانکی 1.00 1 1 1.1 1 1
تسهیلات اعتباری خریدار 430484.00 432854 471309 340809 440502 449312
قیمت گازوئیل 1.38 1.26 1.2 1.1 1.08 1.03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 64.30 64.6 64.7 64.9 65.2 67

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
خانه های مسکونی نوساز 1.50 3 3 1 -3 1.5
سفارشات ساخت و ساز 12.50 6 7 7 4 2.2
شاخص مسکن 119.09 114 115 113 117 119
نرخ مالکیت مسکن 61.70 62.09 62.09 62.09 62.09 62.09


ژاپن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.